תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16997הצרה נקודתית של דרך, כפר כנא18/11/2008
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 16998שינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17131שינוי תוואי שביל להולכי רגל , כפר כנא21/10/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17352הצרת רוחב דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17409שינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17461הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17581הגדלת שטח מגרש מגורים ע"ח שצ"פ ומבנה ציבור, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17583הרחבת שטחי המגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17673ביטול דרך מקומית, כפר כנא22/10/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17711שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17727שנוי ברוחב ותואי דרך משולבת, כפר כנא07/03/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17728שנוי בהוראות וזכויות בניה ובשימושים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17735תכנון מחדש של תוואי דרך משולבת מס' 5, כפר כנא14/09/2009
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17807שנוי מקומי במערכת הדרכים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17894הסדרת מערכת הדרכים באזור התעשיה, כפר כנא24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17895שנוי בהוראות וזכויות בניה ושנוי בתואי דרך, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 17988הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18063התויית דרך גישה לתחנת דלק, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18064הרחבה נקודתית למגרש, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18066הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18082הצרה מקומית של דרך 754 ודרכים מקומיות, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18165הרחבת מגרש מגורים ע"ח שצ"פ ודרך משולבת, לגיטימציה למבנים קיימים, כפר כנא05/01/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18166הקמת מרכז למוסדות דת, חינוך משולב במסחר, כפר כנא29/08/2010
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18296שנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18393התווית דרך גישה לחלקה, כפר כנא26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18584הצרת דרך לצורך הסדרת מבנים קיימים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18585הרחבה נקודתית למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18587שנוי יעוד ממסחר למסחר מעורב במגורים ושנוי בהוראות וזכויות בניה, כפר כנא26/01/2012
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתגנ/ 18641שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, אכסאל, כפר כנאתוכניתהעברה מקור/ 2העברה מקור/ 2
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתכפר כנא 2008/ 08019שימוש חורג של מגרש תצוגת אבן
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9308שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה. שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9364שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' ודרכי גישה ודרכיםשינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מח/ 9376שינוי יעוד ממגורים ב' למסחר, שינוי למתאר, כפר כנא.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 4394/ 07הוספת הוראות לתקנון בדבר חשמל, ניקוז ואשפה, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 4394/ 14שיוני בקו בנין צידי, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 001שינוי שטח ממגורים א' למבנה ציבור (מסגד) ושינוי יעוד חלק מדרך להולכי רגל לדר
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 01שינוי בקו בנין קדמי למתן ליגטימציה לבנין קיים הגדרת מגרש 1 / 10 כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 02שינוי בקו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 03שינוי קו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 10שיוני בקו בנין, כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 5942/ 19שנוי שטח ממגורים א' לשטח למבני ציבור (מסגד) כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאתוכניתמע/ מק/ 8588/ 11תחנת תידלוק, בהתאם להוראות סעיף 62א(א) , כפר כנא
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאבקשה ועדה מקומיתמעמ/ 2009/ 002בקשה לשימוש חורג לפינת קפה.
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתעתמ/ 08/ 69עומר הישאם + חטיב תאופיק נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתעתמ/ 09/ 104עותמאן עלי נגד ועדה מחוזית צפון, ועדה מקומית מבוא העמקים וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתת/ א/ 08/ 06/ 4470גאנם סעיד חשיבון נגד ועדה מחוזית, מו"מ כפר כנא וכו'
צפוןמבוא העמקים, כפר כנאישות כלליתתא/ 10/ 08/ 6817סלאמה גרייב נגד ועדה מחוזית וכו'