תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםמטה יהודה, צור הדסהתוכניתמי/ 520/ ידתוספת מקום חניה ומחסן בחללים קיימים ותוספת זכויות בניה למגורים - צור הדסה
ירושליםמטה יהודהתוכניתמי/ 522חלוקת מגרש לשני מגרשים - מעוז ציון17/09/1987
ירושליםמטה יהודה, בר גיוראתוכניתמי/ 524שינוי יעוד שטח - תחנת דלק - ליד בר גיורא
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526תיחום שטח הפיתוח של מושב תרום כישוב חקלאי.15/11/1988
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526/ גשינוי יעוד שטחים והוספת מגרשים למגורים חד משפחתיים - מושב תרום09/08/2006
ירושליםמטה יהודה, תרוםתוכניתמי/ 526/ דפיצול מגרש ל-2 מגרשים לצורך הפיכת יעוד אחד מהם למגורים- מושב תרום.29/12/2005
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 527קביעת תקופת מקסימום לשמוש חורג - מוצא26/04/1984
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533קביעת יעודי קרקע - מושב אדרת31/03/1986
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ אשינוי מספר חלקות למגורים ושינויי יעוד - מושב אדרת03/08/1995
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 533/ בהרחבת מושב אדרת30/11/2004
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 535גבעת הקרב של הל"ה - יעוד אתר לאומי13/03/1996
ירושליםמטה יהודהתוכניתמי/ 537קביעת שימוש נוסף בשטח הגן הלאומי למצפה מטאורולוגי - הר הרוח
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 538קביעת הוראות בניה - אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 538/ אכפר הנופש אבן ספיר
ירושליםמטה יהודהתוכניתמי/ 541שינוי יעוד שטח - תחנת דלק - לטרון11/09/1986
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544תיחום שטחו הפיתוח של מושב גבעת ישעיהו כישוב חקלאי.12/06/1988
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544/ אשינוי יעוד חלקה - גבעת ישעיהו
ירושליםמטה יהודה, גבעת ישעיהותוכניתמי/ 544/ ב/ 2שינוי גבולות מגרשים במרכז שוב שעיקרם הקטנת מגרש ויעוד לשצ"פ- גבעת ישעיהו
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 552קביעת שימוש שטח למזבלה ליד שדות מיכה14/11/1985
ירושליםמטה יהודהתוכניתמי/ 552/ אשינוי יעוד והגדרת שטח לצורך הקמת אתר לסילוק פסולת - אזורי "חרובית"01/11/2001
ירושליםמטה יהודה, שדות מיכהתוכניתמי/ 552/ באתר סילוק פסולת "חרובית", אתר חרובית ממע' לכביש 383, כק"מ לפני מושב שדות מיכה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 554בית החלמה "ארזה" - מוצא עלית
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 565שינוי יעוד שטח - עין ראפה.27/05/1986
ירושליםמטה יהודה, עגורתוכניתמי/ 570מושב עגור
ירושליםמטה יהודה, צפריריםתוכניתמי/ 571תיחום שטח הפיתוח של מושב צפרירים כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572מושב לוזית.07/03/1988
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572/ אמושב לוזית05/01/2004
ירושליםמטה יהודה, לוזיתתוכניתמי/ 572/ בתוספת מגרשים להרחבת מושב לוזית.10/12/2000
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 573שינוי יעוד מאזור בנייני ציבור לאזור חקלאי ב'.20/11/1986
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 576שינוי קוי בנין06/03/1986
ירושליםמטה יהודה, אבן ספירתוכניתמי/ 581שינוי לתכנית המתאר מי / 200 - אבן ספיר
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ אהמרכז הלאומי למערכות ישראל בהר איתן10/05/1998
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ בקביעת מערך דרכי גישה והוראות בניה למבני הקריה - המרכז הלאומי למערכות ישראל -
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 584/ גקביעת יעוד להקמת חווה חקלאית - הר איתן.
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 588שינוי אזור חקלאי למגורים - עין רפה07/05/1990
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590תיחום שטח הפיתוח של מושב אשתאול כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590/ אקביעת יעודי קרקע21/05/1989
ירושליםמטה יהודה, אשתאולתוכניתמי/ 590/ דתוספת מגרשי מגורים - הרחבת מושב אשתאול.28/04/1999
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 595הגדלת אחוזי בניה - גוש 3049728/01/1988
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 601/ אשינוי במערך יעודי הקרקע לצורך הרחבת קיבוץ נחשון14/08/2003
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ אקביעת תחום הפיתוח וקביעת הוראות בניה - מושב נוחם.20/10/2003
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ א/ 2תיירות במושב נחם - משק 78
ירושליםמטה יהודה, נחםתוכניתמי/ 603/ בשינוי יעוד משטח לבית עלמין לשטח למגורים,בניני צבורושצ"פ - ארץ החיים - מושב נוח
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 605שינוי יעוד מחקלאי א' לחקלאי ב'28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606מלונאות.28/01/1988
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ אהגדרת זכויות בניה וקביעת הוראות בינוי - מלון שורש
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ בשינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש04/09/2007
ירושליםמטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ ב/ 1שינויים במתחם בית אבות - שורש
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 607איחוד וחלוקה של חלקות -מוצא עלית24/11/1994
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 611איחוד חלקות ושינויי קוי בנין מוצא עילית28/02/1991
ירושליםמטה יהודהתוכניתמי/ 615מסעדה וכפריה בשטח תחנת תדלוק - לטרון.12/03/1989
ירושליםמטה יהודה, אורהתוכניתמי/ 620קביעת בינוי למלונאות ונופש.17/11/1988
ירושליםמטה יהודה, נס הריםתוכניתמי/ 628תיחום שטח הפיתוח של מושב נס הרים כישוב חקלאי.
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 632שינוי לתכנית מתאר מקומית מי / 200 - מרכז גיזו29/08/1991
ירושליםמטה יהודה, גיזותוכניתמי/ 632/ אקביעת יעוד לתוספת 13 מגרשים חדשים וחלוקת מגרש קיים - מרכז גיזו05/11/2006
ירושליםמטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 633שנוי שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים - בית נקובה19/04/1991
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 637שינוי יעוד קרקע של שטח לבניני ציבור.
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 638חלוקה חלקה מס' 28 לשתי חלקות ודרך.04/08/1988
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 648שינוי יעוד וחלוקה חדשה.01/07/1990
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 656פארק נופש משולב במתקנים לטהור שפכים.10/10/1991
ירושליםמטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 656/ אשינוי יעוד ושינויים בנספח - קיבוץ קרית ענבים26/10/1995
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 657הגדלת אחוזי בניה ומס' יחידות דיור.11/02/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 659הגדלת אחוזי בניה25/02/1990
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660מושב גבעת יערים
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ אהגדלת זכויות הבניה - גבעת יערים.
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ בשנוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי הבניה וקביעת הוראות בניה למגורים - גבעת יערים26/06/2003
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ גחלוקה חדשה בין מגרשים וקביעת קווי בנין חדשים, גבעת יערים04/09/2008
ירושליםמטה יהודה, גבעת יעריםתוכניתמי/ 660/ הפיצול מגרש לשני מגרשים חדשים וקביעת זכויות בניה, מושב גבעת יערים25/07/2006
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 662הגדלת אחוזי בניה
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 664רמת מוצא - בית אבות28/01/1990
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 670שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי לאזור מגורים מיוחד26/11/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 671שינוי יעוד והגדלת זכויות בניה - עין נקובא.18/02/1990
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 672חלוקה חדשה וקביעת הוראות בינוי - מוצא.18/05/2005
ירושליםמטה יהודה, אדרתתוכניתמי/ 674דרך ארצית מס' 375.06/05/1993
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 675הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור - עין נקובא.20/01/1994
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 679שינויי יעוד במגרש מס' 32 - נטף10/12/1992
ירושליםמטה יהודה, מבוא ביתרתוכניתמי/ 681שינויים באיזור נופש 1428/02/1991
ירושליםמטה יהודה, נטףתוכניתמי/ 683שינוי יעוד קרקע
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 684תכנית מפורטת לקבוץ נתיב הל"ה.12/05/1994
ירושליםמטה יהודה, נתיב הל"התוכניתמי/ 684/ גתכנית מתאר לקיבוץ נתיב הל"ה
ירושליםמטה יהודה, עין כרם-בי"ס חקלאיתוכניתמי/ 689ביה"ס החקלאי עין כרם.13/11/1990
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 695הגדלת אחוזי בניה ומס' יח' דיור - עין נקובא.
ירושליםמטה יהודה, נוה אילןתוכניתמי/ 698תחנת תידלוק - נוה אילן.
ירושליםמטה יהודה, עין ראפהתוכניתמי/ 699הגדלת אחוזי בניה והגדלת מספר יחידות דיור - עין ראפה14/05/1992
ירושליםמטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 700כביש מס' 3 קטע לטרון - צומת נחשון05/01/1997
ירושליםמטה יהודה, מעלה החמשהתוכניתמי/ 703כביש הר-אדר - מעלה החמישה31/07/1991
ירושליםמטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 706מחלף מוצא25/04/1991
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 707שינוי יעוד והגדלת אחוזי בניה - עין נקובה
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710מתאר בית זית, שינוי לתכנית מתאר מקומית מס' מי / 200 ושינוי לתכנית מפורטת מס' י05/11/1992
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ אשינוי הוראות בניה למגרש 111 -מושב בית זית04/08/1994
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ בחלוקת מגרש - מושב בית זית30/01/2007
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ גביטול סעיף בתכנית מי / 710 וקביעת הוראה חדשה בדבר שטחי הבניה באיזור חקלאי ב'04/11/1997
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ דשינוי יעוד שטח וקביעת הוראות בניה להרחבת מושב בית זית - בית זית.31/12/1998
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ טהגדלת מספר יחידות הדיור, מושב בית זית
ירושליםמטה יהודה, בית זיתתוכניתמי/ 710/ יאהגדלת שטחי בניה - מושב בית זית
ירושליםמטה יהודה, תעוזתוכניתמי/ 715הרחבת מושב תעוז
ירושליםמטה יהודה, תעוזתוכניתמי/ 715/ אתכנית הרחבה למושב תעוז
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 718שינוי יעוד - מאזור חקלאי א' לאזור חקלאי ב' - עין נקובא21/06/1998
ירושליםמטה יהודה, עין נקובאתוכניתמי/ 719קביעת בינוי -עין נקובא04/08/1994
ירושליםמטה יהודה, ישעיתוכניתמי/ 725/ אשינוי יעוד מאזור מגורים כללי למגרשי מגורים,בניני ציבור ושפ"צ.והגדרת גבולות מג09/09/1993