תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14726הרחבה נקודתית למסחר ותעשיה, עילוט13/03/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14727הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט24/07/2005
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14811הסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15016הסדרת מערכת הדרכים מתחם מזרחי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15122שינוי תואי דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15125הרחבת שטח למגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15262רהתכנון שצ"פ ומבנה ציבור, עילוט26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15498שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, לול, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15960הסדרת מערכת דרכים - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 15991שינוי ייעוד מחקלאי לאזור איחסון עודפי בניה , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16095שכונת מגורים בכניסה לעילוט04/09/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16165הרחבת שטח למגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16345הרחבה נקודתית לאזור תעשייה עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16550שכונת מגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16845הסדרת מערכת דרכים וייעודים במתחם דרום מערבי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16941שכונת מגורים צפונית - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 16944הסדרת מערכת דרכים מתחם צפוני, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 17151הסדרת מערכת דרכים - מתחם מרכזי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 17539הרחבת שכונת מגורים - 46 יח"ד, עילוט
צפוןמבוא העמקים, נצרת, עילוטתוכניתג/ 17686שנוי יעוד מחקלאי למגורים משולב במסחר, עילוט26/01/2011
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 18217הקמת מרכז שרותים ומסחר ישובי, עילוט01/11/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 18325שכונת מגורים צפונית, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 18583שכונת מגורים בת 75 יח"ד, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 18816שינוי תוואי דרך גישה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19016הקמת שכונת מגורים בת 48 יחידות דיור, דרומית לישוב עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19041הזזת תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19042ביטול שביל והצעת דרך משולבת ושנוי קווי בניין, עילוט11/09/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19169שנוי יעוד משטח מגורים ב' לשטח למבנים ומוסדות ציבור לדת, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19463שינוי תוואי דרכים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19566הרחבה דרומית לישוב תוספת כ- 30 יחדיות דיור - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19579שינוי יעוד ממתחם למבנה ציבור ומגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19770שינוי תוואי דרך להולכי רגל ושינוי בהוראות וזכויות בניה בעילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19799מתחם לשני גני ילדים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19801מתחם לשני גני ילדים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19802מתחם לגני ילדים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19867שינוי בתוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 19907הסדרת מערכת דרכים בעילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20084הסדרת יעודי הקרקע במגרש עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20093הצעת אזור מגורים - עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 20169הפיכת שביל לדרך משולבת ושינוי התוואי והרוחב שלה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 6362שינוי יעוד למגורים , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7214שינוי יעוד למגורים עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7409קביעת מקום ותנאי שמוש למבנים חקלאים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 7967שנוי יעוד למגורים, עילוט10/08/1995
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8074שנוי יעוד למגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8163שנוי יעוד לספורט, עילוט18/06/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8803שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה ,תחנת תדלוק ושרותי דרך -עילוט.30/05/2000
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8804שנוי יעוד משטח מגורים לשטח למבני ציבור, שינוי למפורטת, עילוט.21/07/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8853שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, עילוט.19/12/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8860ביטול דרך גישה מס' 51, שינוי למתאר, עילוט.30/06/1996
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8873שינוי חלקי לתואי דרכים, כפר עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 8952שינוי יעוד מחקלאי לדרך, כפר עילוט.28/09/2006
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9244שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים וחלוקת שטח המגורים למגרשים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9272שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9514שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9566שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9696כביש גישה לאזור תעשיה, שינוי למתאר, עילוט.07/03/2002
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9724שינוי יעוד מחקלאי למגורים א', שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9725יעוד שטח לשכונת מגורים - שכונה דרומית, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9726יעוד שטח למגורים - שכונה צפונית, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9823שינוי יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי - בריכת מים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 9967תכנית אב עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15123ביטול דרך גישה ושינוי קוי בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15124שינוי תואי דרך ושינוי קוי בנין, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15376מתקן הנסי, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15499ריתיכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15536הרחבה נקודתית למגורים והצרת דרך-עילוט28/06/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15548הקטנת שצ"פ עקב בניה
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 15645שינוי תוואי דרך והצרתן-עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16064שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16164הקטנת שצ"פ והתוית דרך גישה, עילוט26/11/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16216הסדרת ייעודים, מערכת דרכים וחניה ציבורית - עילוט26/06/2008
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16221שינוי בתוואי דרכים והסדרת חנייה, עילוט27/11/2007
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16426ריתכנון שכונת מגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16670שינוי תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16810מתקן הנדסי - בריכת מים , עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 16942הרחבת שטח למגורים, עילוט04/11/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17130שינוי ייעוד מחקלאי למגורים , עילוט08/02/2010
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17241שינוי יעוד ממגורים למוסדות דת, עילוט05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17244הצרת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17323שינוי יעוד ממגורים למגורים משולב בתעסוקה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17353הרחבת שטח המגורים והסדרת מערכת דרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17407שינוי בשימושים המותרים במגרש תעשיה, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17408שינוי בהוראות וזכויות בניה ושינוי במערכת הדרכים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17454שינוי תוואי דרך, עילוט05/03/2009
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 17536הקטנת שצ"פ מאושר והצעת שצ"פ חדש, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18070שינוי בשימושים המותרים במגרש תעשיה, עילוט13/03/2012
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18214שינוי בהוראות וזכויות בניה, עילוט17/03/2011
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18403הסדרת תוואי דרך, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתגנ/ 18935הצעת אזור מגורים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מח/ 7215/ 2הקטנת קו בנין, הגדלת גובה, תכנית בינוי רעיונית, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מח/ 9355שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, עילוט.
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מק/ 10454/ 5שינוי בקוי בנין - חלוקת הקרקע למגרשים
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מק/ 7215/ 06שינוי בקו בנין וחלוקה למגרשים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מק/ 7215/ 4שיוני בקו בנין למבנה קיים, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטתוכניתמע/ מק/ 8804/ 03שינוי קו בנין באזור למבני ציבור, עילוט
צפוןמבוא העמקים, עילוטבקשה ועדה מקומיתעילוט/ 004/ 2011תוספת לבית קיים ותוספת מעל בית קיים
צפוןמבוא העמקים, עילוטישות כלליתעתמ/ 07/ 1198מחמוד יונס נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון, ועדה מקומית מבוא העמקים וכו'