תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12903שכונה צפונית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12904שכונת דרום - מזרחית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12905שכונה דרום - מערבית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 12983תחנת דלק ושירותי דרך
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13050שינוי תכנית ג/ 2055 ג/ 4532 ג/ 1750 ג/ 3928 ג/ 827327/01/2005
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13051שינוי תכנית ג/ 6990 ג/ 6141 ג/ 5293 ג/ 98406/08/2003
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13105הסדרת דרך גישה לאתר פסולת "אבליים"
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1319שנוי יעוד חלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13205שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור04/08/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13234שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ואיחוד וחלוקה למגרשים09/11/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1329שנוי יעוד חלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1339שנוי יעוד -עבלין14/08/1973
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13431שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חווה חקלאית
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13432שינוי יעוד משטח חקלאי למגרש ספורט
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13446שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13475שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, משרדים ומסחר
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13540שינוי ש.צ.פ. לאיזור מגורים "א" שינוינ מגורים לש.צ.פ הרחבת דרך
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13639שינוי יעוד משטח מגורים למתקנים הנדסיים, ש.צ.פ. משולב עם חניה ודרך גישה
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13775שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13781הגדלת % בניה בתכניות ג/ 1750, ג/ 3092, ג/ 3828, ג/ 689029/03/2007
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13797איחוד וחלוקה, הקצאות שטח למבני ציבור
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13816שינוי יעוד משטח חקלאי לבית מטבחיים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 13819שינוי יעוד משטח חקלאי למבני ציבור
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1398שינוי יעוד חלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1402שינוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14197שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים-אעבלין:
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14290שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מסחר ותעשיה-אעבלין23/10/2006
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14291שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה-אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14444הגדלת אחוזי בניה ושנוי קוי בנין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1449שינוי יעוד בעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14539שנוי תוואי דרך מס' 51 שנוי לתכנית ג/ 6141 אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14578שינוי יעוד משטחו חקלאי לשטח בניני ציבור ודרך.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1464שנוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14672שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 14870שנוי תואי דרך וביטול קטע שצ"פ, שפרעם
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1494שנוי יעוד -עבלין02/06/1974
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1508שנוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1509שנוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1510שינוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1518שנוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1519שנוי יעוד עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15258שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור גידול בעלי חיים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15345שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד, גידול חזירים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15433שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15648שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15702שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 15741שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים ושינוי מערכת דרכים -אעבלין08/01/2008
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1613שנוי יעוד עבלין
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1614שנוי יעוד חלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16196רה תכנון בגוש 12201 , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1628הרחבת תחום הבניה בעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16555שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מלאכה ומחסנים.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16556שינוי ייעוד משטח חקלאי לאזור מסחרי , כפר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16558שינוי ייעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים , כפר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16632שינוי יעוד משצ"פ למגורים ודרך, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1684כביש גישה לעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16924הקמת תחנת דלק , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 16979שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי לאחסנה גזים פחמימנים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17147שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור גידול חזיריות, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17341פירסום סעיפים 77ת78 לחוק התכנון והבניה - אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17489הקמת שכונת מגורים חדשה בת 80 יח"ד,אעיבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1750שינוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17526גידול בעלי חיים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17719שינוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים באעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17794הרחבת אתר לסילוק פסולת מוצקה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17909הצעת מערכת דרכים והרחבה לאזור מגורים בצפון אעבלין08/11/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 17939שינוי מערכת דרכים והרחבת אזור מגורים ומסחר במערב אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18185תוכנית ניקוז - שיקום והסדרת נחל אבליים, , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18187שינוי מערכת דרכים והרחבת אזור מגורים ומסחר במערב אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18199הצעת מערכת דרכים לאזור מגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18318שנוי מקרקע חקלאית לתעשיה חקלאית להקמת בית בד, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18319שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרך ושצ"פ בצפון מזרח אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18337מתקן הנדסי לאחסנה ושינוע גאזים פחמימניים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18377הרחבת אזור מגורים ומסחר, כניסה ראשית, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18525הצעת אזור מגורים ואזור מגורים ומסחר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18543שנוי יעוד מחקלאי למגורים, שצ"פ והצעת דרכים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18612שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרך ושצ"פ בצפון מזרח, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18695שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18699הרחבת אזור מגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18794הסדרת מערכת דרכים והגדלת זכויות בנייה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18807שנוי בהוראות וזכויות בניה, אעבלין26/06/2011
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 18989הסדרת מערכת דרכים והגדלת זכויות בנייה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19036הסדרת מערכת דרכים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19055הרחבת אזור מגורים בדרום אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19538דרך גישה לאתר אזורי לסילוק פסולת מוצקה אבליים דרום
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1956יעוד חלקה 71 למגורים, אעבלין13/05/1976
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1957דרך גישה לחלקה 28 , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1958דרך גישה לחלקה ,42 אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19631הסדרת מערכת הדרכים - אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1974חלוקת מגרשים לבניה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1975דרך גישה וחלוקתה למגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19840שינוי יעוד ממגורים למסחר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19845שינוי תוואי דרך מס' 15, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1985חלוקת חלקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 1986שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19914הרחבת אזור מגורים - דרום אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 19981תוכנית מפורטת לשנוי משטח חקלאי למסחר ותעסוקה - שטח ציבורי פתוח וחניון
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 20043חלוקה תכנונית לקרקע אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 20111שינוי בהוראות וזכויות הבניה בתחנת הדלק - אעבלין