תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 20118שינוי יעוד ממגורים למבנים ומוסדות ציבור לדת, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2024יעוד חלקה למגורים, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2055יעוד חלקה למגורים, אעבלין02/02/1978
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2130חלוקת חלקה, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2142שנוי יעוד -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2242מרכז תרבות -עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2259חלוקת מגרשים לבניה, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2260חלוקת מגרשים לבניה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2334חלוקה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2386חלוקת מגרשים לבניה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2441חלוקת חלקה למגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2626חלוקת מגרשים לבניה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2743חלוקת מגרשים לבניה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2874שנוי יעוד למגורים, עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2880חלוקת מגרשים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 2881שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3092שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3167שנוי יעוד למגורים, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3222שנוי יעוד לבית נחירה לחזירים -עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3334שנוי תואי דרך ויעוד מרכז -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3355שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 3828שנוי יעוד למגורים, אעבלין15/05/1988
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 415תחום הבניה -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4184מרכז מסחרי זעיר - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4289שינוי יעוד לבניני ציבור -עבלין06/02/1992
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4312שנוי יעוד למגורים, אעבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4313שינוי יעוד למגורים
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4317שנוי יעוד לתעשית בלוקים, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4369שנוי יעוד למבני ציבור והרחבת שביל צבורי, אעבלין (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4509דרך מס' 793, קטע מורשת עבלין18/02/1993
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4532חלוקת מגרשים, אעבלין15/05/1986
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4704שנוי יעוד למגרש בפורט עם דרך גישה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4854שנוי יעוד לתחנת תידלוק, אעבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4868שנוי יעוד לתחנת תידלוק, אעבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 4880שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך, עבלין12/08/1999
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5075שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5122תחנת תדלוק - עבלין28/01/1993
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5244שנוי תוואי דרך -עבלין08/08/1991
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5283שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5284שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5293שינוי יעוד למגורים ובניני ציבור עבלין10/03/1994
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5440שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5536מסעף עיבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5652שנוי יעוד למגורים, עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 5885אזור גידול בעלי חזירים, עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6002שנוי יעוד למגורים עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6042שנוי יעוד למלונאות ונופש עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6049שינוי יעוד למגורים -עבלין12/10/1995
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6085תחנת תידלוק, אעבלין05/05/1994
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6102שנוי יעוד למגורים ודרך גישה, עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6103שנוי יעוד למגורים. - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6104תעשיה מפעל בלוקים, עבלין -(גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6138שינוי יעוד למגורים עיבלין - גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6139שינוי יעוד למגורים ושטחים צבוריים פתוחים -עבלין01/09/1994
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6140שנוי יעוד למגורים, מבני צבוריים פתוחים -עבלין12/03/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6141שינוי יעוד למגורים אעבלין22/06/1992
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6142שינוי יעוד למגורים, עיבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6180שינוי יעוד למסחר ונופש - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6240שינוי דרך מוצעת - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6303עצוב חדש של השטח הירוק (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6339תחנת דלק ושירותי דרך, עבלין - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6391יעוד שטח לדרך שרות, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6440תחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6481שינוי רוחב שביל -עבלין30/07/1992
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6545יעוד שטח לתעשייה - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6559שינוי יעוד למבני שרות ודרך עאבלין.01/07/1993
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6677שנוי יעוד למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6686איזור לגידול חזירים -עבלין06/07/1995
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6720שנוי יעוד ממגורים לאיזור לבניני צבור -עבלין05/11/1992
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6794שנוי לתקנון תכנית המתאר14/01/1993
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6890שינוי יעוד למגורים והרחבת דרך עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6954שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מזבלה אזורית10/03/1994
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6955אתר לסילוק פסולת, אעבלין12/08/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 6972שנוי יעוד מחקלאי למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7021שינוי יעוד מתעשיה למגורים, עבלין. - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7023שנוי יעוד לתחנת תדלוק, עבלין. - (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7264שינוי יעוד מחקלאי למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7361שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים-עבלין06/02/1994
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7369שינוי יעוד משטח חקלאי למגרש מיוחד להקמת תחנת תידלוק ושירותי דרך-עבלין -
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7373שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7393שינוי יעוד מאיזור חקלאי למגורים -עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7453שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאיזור מגורים א', אעבלין .15/03/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7501שטח לבניני ציבור, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7536שנוי תואי דרכים 3 ו30-, אעבלין27/03/1997
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7537שנוי תואיי דרכים 4, 8, 25, עבלין01/05/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7603שנוי יעוד משטח למסחר ולמלאכה זעירה לאיזור לבניני ציבור (מסגד), אעבלין18/06/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7659שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק, אעבלין (גניזה)
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7721שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7792שנוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א', עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7794שנוי יעוד בשטח הבנוי משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 7827שנוי יעוד משטח חקלאי לדרך, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8008שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור ספורט ובניני ציבור עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8030שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור תיירות נופש ושרות אעבלין19/12/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8113אזור גידול בעלי חיים , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8115שנוי תואי ורוחב של דרך מס' 16, אעבלין23/02/1997
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8174דרך מס' 781 (793) צומת אבלין - עבלין12/03/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8273הרחבת תכנית המתאר עבלין21/12/1998
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8294שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושירותי דרך אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8295שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך עבלין30/11/1995
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8405שנוי יעוד לאתר איסוף פסולת תעשיתית, אעבלין (גניזה