תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8494חלוקת חלקה 80 והתווית דרך גישה , שינוי למתאר אעבלין23/11/1995
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8531ביטול חלק משטח ציבורי ושינוי יעוד למגורים ב' אעבלין18/06/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8634שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח לתחנת תדלוק ושירותי דרך, כפר אעבלין גוש 12204 חל
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8687תחנת תידלוק ושרותי דרך, אעבלין15/07/1999
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8781שינוי למתאר, שינוי תוואי ורוחב של דרך מס' 16 אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 8783שינוי למתאר, שינוי יעוד מאזור מגורים "א" לשטח לבנייני ציבור, כפר אעבלין .12/12/1996
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9153שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9158שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ושטח ציבור, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9204תחנת תידלוק ושרותי דרך, אעבלין23/11/1997
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9236שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9263שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק, עבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9267אתר לתעשיות סביבתיות - אבליים. שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9276שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבית עלמין, חניה ודרך, אעבלין23/10/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9297שינוי יעוד משטח למגורים ושצ"פ לשטח לבנייני ציבור. שינוי למתאר, אעבלין.15/05/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9501שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9609שינוי יעוד משטח מגורים למבני ציבור, שינוי למתאר, אעבלין.16/04/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9643שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9658שינוי יעוד משטח מבני ציבור לאזור מגורים ב', שינוי למתאר, אעבלין.02/04/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9673שנוי תוואי דרך, ביטול קטע והצעת דרך חלופית, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9674שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9759שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9760שנוי יעוד מאזור מגורים לבנין ציבורי, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9761שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9777הקטנת רוחב שביל מס' ,26, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 984תכנית מתאר -אעבלין17/10/1985
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9875שנוי מקום קטע מדרך מס' 4 והצעת קטע חלופי, שינוי למתאר, אעבלין.22/11/1999
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9876שינוי תוואי דרכים - קטעים מדרכים 13 20,34, ביטול שטח לתעשיה ותכנון מחדש, שינו
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9877שינוי יעוד מקרקע חקלאית לבית עלמין, שינוי למתאר, אעבלין.15/05/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9878ביטול מקום קטע מדרך מס' 51, והצעת קטע חלופי, שינוימתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9880שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאזור מגורים א', שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתג/ 9918שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מגורים, שינוי למתאר, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 00/ 17שינוי בקו בנין צדדי, אעבלין07/01/2001
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 00/ 33שינוי בקו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 04שינוי בקו בניה, אעבלין12/05/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 05איחוד וחלקוה בהסכמת בעלי הקרקע ושינוי קו בנין והרחבת דרך, אעבלין13/09/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 15שינוי קו בנין דרומי מ- 3 מטר ל- אפס., אעבלין14/10/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 01/ 47הרחבת דרך והקטנת קו בנין, אעבלין12/05/2002
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 02/ 042שינוי קו בנין , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 02/ 28שינוי קווי בנין, אעבלין22/12/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 02/ 42שינוי קווי בנין, אעבלין24/07/2003
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 23איחוד וחלוקה בהסכמה וקינוי קו בנין, אעבלין13/09/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 31איחוד וחלקה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 33שינוי יעוד מאזור מגורים א' לדרך גשה , אעבלין30/06/2005
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 48שינוי קו בנין, אעבלין22/02/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 66הרבחת שטח למבני ציבור, אעבלין18/05/2000
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 75איחוד וחלוקה , הקנטת קו בנין גודל מגרש מינימלי והרחבת דרך, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 03/ 76שינוי קו בנין, אעבלין13/09/2004
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 04/ 16חלוקה ללא הסכמת בעלים והרחבת דרך. אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 04/ 33איחוד וחלוקה, שינוי קו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 04/ 52איחוד וחלוקה, הקטנת שטח קו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 101איחוד וחלוקה ללא הסכמה, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 15אאיחוד וחלוקה והקטנת קו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 20שינוי קו בנין, כפר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 30שינוי קו בנין , אעבלין22/06/2006
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 32חלוקה בהסכמה והקטת קו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 33הקטנת קו בנין, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 37הקטנת קו בנין והרחבת דרך, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 93שינוי קו בנין, אעבלין14/02/2008
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 05/ 94הקטנת קו בנין, אעבלין09/05/2007
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 06/ 04הקטנת גודל מגרש מינימלי וחלוקה ללא הסכמה, אעבלין09/11/2008
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 06/ 112שינוי קווי בניין , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 06/ 32הקטנת קו בניין , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 06/ 75שינוי קו בנין, אעבלין09/11/2008
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 07/ 09שינוי קווי בניין, כפר אעבלין17/11/2011
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 07/ 26הקטנת קווי בניין וגודל מגרש מינימלי , איחוד וחלוקה - אעבלין16/04/2008
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 08/ 10איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין, אעבלין07/09/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 08/ 12חלוקה ללא הסכמה ושינוי קו בנין, אעבלין28/10/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 08/ 76הקטנת קקוי בנין, אעבלין04/08/2011
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 08/ 88הרחבת דרך והקטנת קו בנין, אעבלין13/01/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 09/ 44הקטנת קווי בנין בין שני בניינים , כפר מנדא07/09/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 09/ 8שינוי הוראות בדבר קווי בניין והגדלת מס' יח"ד למגרש, אעבלין11/12/2011
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 10/ 34הקטנת קווי בנין והקטנת מגרש מינימלי, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 10/ 51הקטנת קו בנין והגדלת תכסית, אעבלין17/11/2011
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 11/ 14איחוד וחלוקה בהסכמה ושינוי קו בנין , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 11/ 15הסדרת קווי בנייה - מגרש 100/2 - אעבלין28/06/2012
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 11/ 45תכנית מפורטת להסדרת קווי בנייה למגרש 4/7 - אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 98/ 13שינוי קו בנין לשביל ציבורי מס' 8 , אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגא/ מק/ 99/ 1שינוי קו בנין , אעבלין30/04/2003
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 15237שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, אעבלין11/09/2007
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 16292שינוי תוואי דרכים , כפר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 16525קביעת הוראות בניה למבנה משק, שינוי ייעוד משטח חקלאי לאיזור מתקנים הנדסים - אעב
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 16553ביטול חלק הדרך בשטח הבנוי , כפר אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 17226שינוי יעוד מאיזור מגורים למבנה ציבור - מסגד, אעבלין
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 17527שינוי הוראות בניה, אעבלין26/11/2009
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 18204ביטול קטע משביל ציבורי בדרום אעבלין08/11/2010
צפוןגבעות אלונים, אעבליןתוכניתמר/ מח/ 9349ביטול חלק מדרך מס' 12 והצעת דרך חלופית, שינוי למתאר, אעבלין.
צפוןגבעות אלונים, אעבליןישות כלליתעתמ/ חי/ 07/ 4195איברהים אידריס נגד ועדה מקומית גבעות אלונים, ועדה מחוזית צפון