תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתישות כלליתבגץ / 05/ 9328יצחק מזרחי נגד שר האוצר - מדינת ישראל
צפוןצפתישות כלליתבשא/ 07/ 006030תמי פז נגד משכונות חבד, הלפרין מרדכי וחברת עוז
צפוןצפתתוכניתג/ 10099שינוי יעוד קרקע מאזור בנייני ציבור לאזור מגורים ב' עם חזית מסחרית, שינוי למת
צפוןצפתתוכניתג/ 102הרחבת הישוב בצפת13/05/1954
צפוןצפתתוכניתג/ 10283הגדלת צפיפות מיחידה אחת ל2- יח" במגרש, נוף כנרת, שינוי למתאר
צפוןצפתתוכניתג/ 10284הגדלת מס' יח"ד מ2- יח' ל4- יח' במגרש גוש 13529, נוף כנרת, שינוי למתאר
צפוןצפתתוכניתג/ 10285הגדלת מס' יח"ד מ2- יח' ל4- יח' במגרש, גוש 13531, שכונת נוף כנרת, שינוי למתאר.10/12/2002
צפוןצפתתוכניתג/ 1029 - צפוןשינוי לתרש"צ מס' 1/08/215/05/1980
צפוןצפתתוכניתג/ 1033שנוי יעוד -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 10392הרחבת מאור חיים - צפת09/05/2001
צפוןצפתתוכניתג/ 10437שנוי יעוד משצ"פ לאזור בניני ציבור, צפת09/07/2000
צפוןצפתתוכניתג/ 10610תחנת תדלוק ומסחר, שינוי למתאר, צפת.15/06/1999
צפוןצפתתוכניתג/ 107שכון א' ע"י המשטרה
צפוןצפתתוכניתג/ 10740שינוי יעוד ממסחר למבני ציבור, שינוי למתאר, צפת10/07/2003
צפוןצפתתוכניתג/ 1075 - צפוןאיתור שטח לבנייני ציבור בי"ס מקיף בצפת14/08/1973
צפוןצפתתוכניתג/ 1087שנוי יעוד חלקה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1093אתור שטח לאזור מסחרי -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1096אתור שטח לקיוסק -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 11018מוסדות דת, השכלה וחינוך, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1102הר כנען -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 11189שינוי יעוד מאזור לבניני ציבור לאיזור מגורים21/12/2000
צפוןצפתתוכניתג/ 11272שינוי יעוד מאזור מגורים "א" לאזור מעורב של מגורים ויחידות נופש27/01/2004
צפוןצפתתוכניתג/ 11287מגורים, נופש ומוסדות ציבור, צפת, מתאר 1
צפוןצפתתוכניתג/ 11386אתר תיירות ונופש, צפת, מתאר 102/09/2001
צפוןצפתתוכניתג/ 11642יפה נוף, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 11830מבנה מסחרי שכונתי
צפוןצפתתוכניתג/ 1188כביש גישה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 11919דרך מס' 8766 כביש עליה דרומית לצפת ע"פ
צפוןצפתתוכניתג/ 12101הרחבת קרית חינוך
צפוןצפתתוכניתג/ 12102שכונת מגורים הברך04/02/2002
צפוןצפתתוכניתג/ 12307הקמת מבנה מגורים משולב במסחר19/09/2002
צפוןצפתתוכניתג/ 12316מבני ציבור ברמת רזים
צפוןצפתתוכניתג/ 1242ביח"ר שחל -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1256שכון דרום -צפת15/06/1972
צפוןצפתתוכניתג/ 1259ואדי חמרא -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 12617תוכנית מתאר צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1279אצטדיון חדש לצפת19/07/1979
צפוןצפתתוכניתג/ 12811שינוי לתכנית מפורטת "צופיה"
צפוןצפתתוכניתג/ 12812שינוי לתכנית מתאר
צפוןצפתתוכניתג/ 12814הקמת אזור מסחרי - דובק03/03/2005
צפוןצפתתוכניתג/ 1292צופיה -צפת06/07/1972
צפוןצפתתוכניתג/ 1293צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 12939רמת רזים - הרחבת שכונת מגורים02/02/2004
צפוןצפתתוכניתג/ 12951רמת רזים - דרום
צפוןצפתתוכניתג/ 12952צפת - מורדות דרומיים
צפוןצפתתוכניתג/ 13039שינוי לתכנית מתאר
צפוןצפתתוכניתג/ 13082שנוי לתכנית ג/438 , צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 13083תיקון תקנון - החזרת אחוזי בניה לקדמותם במגרשים 16, 29, 30, בגוש 1307103/03/2005
צפוןמרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13354מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון16/10/2006
צפוןצפתתוכניתג/ 13406הקמת מעון יום בקרית חב"ד07/09/2004
צפוןצפתתוכניתג/ 13465כביש מעלה ואדי חמרה
צפוןצפתתוכניתג/ 13609שינוי לתכנית ג/ 3650
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, ראש פינהתוכניתג/ 13703שדה תעופה ראש פינה מחניים
צפוןצפתתוכניתג/ 1372אתור שטח למלונאות -צפת08/11/1973
צפוןצפתתוכניתג/ 1373אתור שטח לבית נוער דתי -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1374אתור שטח למגורים -צפת22/08/1977
צפוןמרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13743יער מירון, מורדות מזרחיים של גוש הרי מירון
צפוןצפתתוכניתג/ 1380יעוד שטח למלונאות ונופש -צפת13/07/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 1383שינוי יעוד חלקות שונות -צפת
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, חצור הגלילית, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 13872יער ביריה וגן לאומי נחל דלתון08/11/2006
צפוןצפתתוכניתג/ 139הרחבת הרחוב הראשי -צפת22/07/1954
צפוןצפתתוכניתג/ 1436שנוי יעוד -צפת13/07/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 14417הגדרת זכויות בניה באיזור שיקום ושיפוץ-צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 14456סמטת רימונים קרית האומנים צפת
צפוןאצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 14476יער רמת רזים ונחל לימונים18/11/2008
צפוןצפתתוכניתג/ 14493מלונאות ונופש מצפה הימים,
צפוןצפתתוכניתג/ 14497כנען א צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1458אתר שטח למגורים בצפת
צפוןצפתתוכניתג/ 14663שכונת "הברך", רמת רזים06/07/2004
צפוןצפתתוכניתג/ 14886מעון לנערות מוכות, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 14887בריכות כנען 2,3, צפת08/02/2010
צפוןצפתתוכניתג/ 1557שנוי יעוד -צפת21/07/1977
צפוןצפתתוכניתג/ 15610שינוי והתאמה באזור מלונאות קיים, מצפה הימים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1562מרכז אזרחי ומסחרי -צפת21/07/1977
צפוןצפתתוכניתג/ 15663מכללת צפת, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 15883יעוד שטח לחניה ציבורית ודרך, קביעת תכליות מותרות לכל יעוד, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 16123שמורת טבע טרשי, צפת01/11/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 16124בית ספר לבנות, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1621שינוי יעוד קרית שרה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1623שינוי יעוד -צפת12/01/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 16261שינוי באחוזי בניה, קווי בנין וחלוקה למגרשים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 16288הרחבת שכונת נוף כינרת , צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 16654שינוי ייעוד מחקלאי למבנה ציבור , צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1673שנוי יעוד -הר כנען צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1697עיר העתיקה צפת23/03/1975
צפוןצפתתוכניתג/ 1698העיר העתיקה -צפת06/02/1975
צפוןצפתתוכניתג/ 16999שכונת מגורים דרום רימונים, 150 יח"ד, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17087שינוי תקנוני לתכנית מתאר ג /552 - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17208שינוי יעוד ממגורים לשטח מוסדות ציבור, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17223שינוי יעוד ממגורים לחנייה, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17224שינוי יעוד ממגורים למגורים מעורב בנופש, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17478מגורים ומלונאות, עמק התכלת, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17479תכנית דרך, עמק התכלת, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17497הגדלת אחוזי בניה, שינוי לתכנית גנ/ 15944, צפת21/10/2010
צפוןצפתתוכניתג/ 1755יסוד המעלה
צפוןצפתתוכניתג/ 17740שכונת מגורים דרום רימונים-צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17741שנוי יעוד וקווי בנין בגוש 13063 ח' 60, צפת16/07/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 17869מכללה אקדמית, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 17943שינוי יעוד מאזור מגורים א' ושטח ציבורי פתוח לשטח מבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
צפוןצפתתוכניתג/ 17944תכנון אזור מגורים צפת.