תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתתוכניתג/ 17952כביש מעלה ואדי חמרה - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18015מלונות ארזים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18030תוכנית למוסדות חינוך, צפת מערב21/05/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 1809מבני תעשיה סטנדרטיים באזור תעשיה חדש, צפת19/03/1976
צפוןצפתתוכניתג/ 18180שכונת בנה ביתך מערב - רמת רזים דרום צפת.21/07/2011
צפוןצפתתוכניתג/ 18181שכונת בנה ביתך מזרחית רמת רזים דרום - צפת21/07/2011
צפוןצפתתוכניתג/ 182מצבת זכרון למשחררי -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18268הגדרת זכויות, שכונת כנען, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18345כביש מעלה ואדי חמרה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18354שינוי בהוראות וזכויות בניה, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18386תכנית רמת רזים דרום - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18659מבני ציבור, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 1868רסקו -צפת20/05/1976
צפוןצפתתוכניתג/ 187צופיה -צפת16/09/1955
צפוןצפתתוכניתג/ 18733הגדלת שטח למוסדות חינוך, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18751שנוי יעוד קרקע משצ"פ למגורים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 18924בנייני מגורים ברח' האר"י, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 19022מצפה הימים24/05/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 19068מבני ציבור, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 19148קריה לרפואה ומחקר בגליל, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 19210שכונת מרים, נווה אורנים, צפת24/04/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 19273שינוי יעוד ממסחר למגורים א' המגרש מס' 122, צפת21/05/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 19278הגדלת שטח למוסדות ציבור, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 19374מורדות רזים - רמת רזים דרום, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 199אזור בנין ערים -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 20024מוסדות חינוך ומלונאות - צפת01/11/2012
צפוןצפתתוכניתג/ 20240שינויי ייעוד מאזור מגורים ב' למגורים ומסחר והגדרת זכויות והוראות בנייה.
צפוןצפתתוכניתג/ 2025שנוי יעוד, צפת21/10/1976
צפוןצפתתוכניתג/ 2100תכנית מתאר טובא10/09/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 2116שנוי גבול בין החלקות לתוספת למגורים, צפת21/07/1977
צפוןצפתתוכניתג/ 2122שנוי יעוד, בית פרומרמן, צפת (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 214פתוח קרית שרה הר כנען -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2178אזור תעשיה -צפת12/05/1977
צפוןצפתתוכניתג/ 219פתוח קרית שרה הר כנען -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2225תכנית מס' 222529/04/1977
צפוןצפתתוכניתג/ 2246מורד ואדי חמרה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2258שינוי יעוד ממגורים למלונאות - צפת15/06/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 2296שכונת בנה ביתך -צפת23/03/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 2301שנוי יעוד חלק מחלקה -קרית חב"ד -צפת13/05/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 2320גרוטאות רכב - ראש פינה - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 2321תכנית מתאר צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 2360שינוי יעוד -צפת11/01/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 239שכון עממי -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2399תחנת טרנספורמציה צפת02/11/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 240שכון חב' משכנות -צפת31/01/1952
צפוןצפתתוכניתג/ 2423הגדלת אזור התעשיה -צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 2424שינוי יעוד העיר העתיקה - צפת15/12/1983
צפוןצפתתוכניתג/ 2427מעון יום מגורים וחנויות - הר כנען צפת12/01/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 2458שינוי יעוד צפת28/02/1980
צפוןצפתתוכניתג/ 2459שינוי יעוד צפת23/11/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 2466קיוסק בצפת
צפוןצפתתוכניתג/ 247תחנת "אשד"בכניסה לעיר צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2513שכ' מגורים חדשה ואדי חמרה -צפת08/12/1988
צפוןצפתתוכניתג/ 2524תחנת מד"א -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2544שנוי יעוד למעון עולים -צפת28/02/1980
צפוןצפתתוכניתג/ 2563שערי העיר צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2656בית ספר ממלכתי דתי "בירב", צפת30/03/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 2658יעוד שטח לבית כנסת, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2659שכ' רסקו מורדות הר כנען, צפת08/06/1978
צפוןצפתתוכניתג/ 268כביש מתחנת אגד לשיכון א', צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2697מרכז עסקים ודיור לעולה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2702אתור שטח לבנק -צפת15/11/1979
צפוןצפתתוכניתג/ 2734חלוקת מגרשים לבניה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 278תיקון מס' 1 לתכנית מתאר צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 2785יעוד שטח לגן ילדים כנען -צפת12/05/1979
צפוןצפתתוכניתג/ 2826בית חולים הממשלתי -צפת26/04/1984
צפוןצפתתוכניתג/ 2827כביש מקשר למערב צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 285אזור תעשיה א' -צפת19/07/1962
צפוןצפתתוכניתג/ 2859מעון לילדים ע"ש לויט -כנען צפת13/05/1979
צפוןצפתתוכניתג/ 2918איצטדיון -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3002שינוי יעוד למגורים - צפת08/07/1990
צפוןצפתתוכניתג/ 3003שנוי יעוד למגורים, לשקום ולשפוץ העיר העתיקה, צפת06/05/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 3035יעוד למלונאות מלון פסגה הר כנען -צפת05/10/1979
צפוןצפתתוכניתג/ 3050מרחב תכנון מקומי צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3051מועדון קשישים - צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 3052מכון טיהור שפכים - צפת24/01/1980
צפוןצפתתוכניתג/ 3059יעוד שטח למדרגות צבוריות הר כנען -צפת31/12/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3076שנוי יעוד למגרש משחקים, צפת31/12/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3152תחנת תדלוק, אלקודריה, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3252שכ' מערבית -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 326מושב פאר עם
צפוןצפתתוכניתג/ 3269תחנת דלק כביש עכו צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 3336שינוי יעוד לתכנון מיוחד - צפת19/11/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3392שנוי יעודלבניה -צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 3398שינוי יעוד למגורים ומסחר - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 3423ככר המגנים -עיר העתיקה -צפת17/12/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3439כביש גישה לאזור התעשייה - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3445שינוי יעוד למגורים - צפת12/08/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 3482כביש גישה - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3483כביש מס' 7 צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3516שינוי יעוד למסחרי - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3568שנוי יעוד למסחרי -קיוסק-חנות -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3596שינוי יעוד למסחר - צפת27/08/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3598שנוי יעוד למגורים -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3612שנוי יעוד לבית כנסת, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3636שנוי יעוד לגן ילדים -צפת31/12/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3650אתר ואדי חמרה -צפת26/08/2004
צפוןצפתתוכניתג/ 3675שכונת מגורים ליאן -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3681שכונת בנה ביתך הר כנען -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3701שנוי יעוד למבני ציבור, צפת