תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתתוכניתג/ 3722שכונת מגורים חב' הדר, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3768שנוי אחוזי בניה, למגורים, צפת12/03/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3769שנוי יעוד של אזור מגורים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3788הטבת תנאי דיור, צפת01/07/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 3790הטבת תנאי דיור, שכון דרום, צפת01/07/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 383הרחבת אזור בנין ערים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3845שכונת מגורים רמת רזים - צפת22/01/1990
צפוןצפתתוכניתג/ 3876אתר לאומי לבתי הכנסת ר' אבוהב ר' אלשייך ומרן יוסף קארו, צפת01/10/1981
צפוןצפתתוכניתג/ 3880בית מטבחיים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3887שנוי יעוד למלונאות מלון "תל אביב", צפת26/04/1984
צפוןצפתתוכניתג/ 3931שנוי יעוד לאזור מגורים מיוחד -צפת18/12/1984
צפוןצפתתוכניתג/ 3968אתר לאומי - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 3989שנוי יעוד לבי"ס מקיף -צפת05/03/1992
צפוןצפתתוכניתג/ 4024מרכז שרותי דרך, כביש פילון, צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 4046מרכז מסחרי רח' ירושלים -צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 4081שינוי יעוד לתעשייה - צפת02/12/1984
צפוןצפתתוכניתג/ 4082חלוקת מגרשים לתעשייה11/07/1985
צפוןצפתתוכניתג/ 4120קביעת יעודים וחלוקת מגרשים30/12/1982
צפוןצפתתוכניתג/ 4185שינוי יעוד למגורים משולב עם מסחר18/12/1986
צפוןצפתתוכניתג/ 4204שכונת רמת רזים שלב א' - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 4283שינוי יעוד לאזור מסחרי משולב10/11/1983
צפוןצפתתוכניתג/ 4284שינוי יעוד ממגורים לשביל להולכי רגל25/08/1983
צפוןצפתתוכניתג/ 4285שכונת מעלה צפת26/04/1985
צפוןצפתתוכניתג/ 4321שנוי יעוד למסחר משולב עם מגורים-צפת19/08/1993
צפוןצפתתוכניתג/ 4402שנוי יעוד למגורים משולב עם מסחרי, צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 4415שנוי בתקנון, צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 4428הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות
צפוןצפתתוכניתג/ 4443מרכז ספורט הר כנען -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 4472היכל בני ברית והרחבת דרך
צפוןצפתתוכניתג/ 4482מבני רכבל צפת - אגם כנרת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 466 - צפוןהכשרת הישוב - צפת19/12/1963
צפוןצפתתוכניתג/ 4735כביש עוקף מצומת אגד עד כביש עכו - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 4741שינוי יעוד למגורים26/09/1984
צפוןצפתתוכניתג/ 4774שינוי יעוד למרכז נופש ומסחר27/11/1986
צפוןצפתתוכניתג/ 4985שינוי יעוד למגוריםן מיוחד
צפוןצפתתוכניתג/ 5076הגדלת השטח לבניני ציבור, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 513צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 5195בטול חלוקה ואחוד מגרשים, צפת13/09/1992
צפוןצפתתוכניתג/ 5336רמת רזים בנה ביתך26/11/1987
צפוןצפתתוכניתג/ 5475הגדלת אחוזי בניה, צפת26/03/1988
צפוןצפתתוכניתג/ 552תכנית מתאר צפת ר -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 5523שנוי יעוד למגורים29/10/1987
צפוןצפתתוכניתג/ 5527מקומות חניה לרכב פרטי -שכון דרום צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 5528שנוי יעוד לתחנת מוניות - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 5595מצפה ימים, מורדות הר כנען -(גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 5608שינוי יעוד למוסד משולב במסחר - צפת08/07/1990
צפוןצפתתוכניתג/ 5708שינוי יעוד למסחרי
צפוןצפתתוכניתג/ 5839מורדות ואדי חמרה -צפת12/12/1996
צפוןצפתתוכניתג/ 5842שנוי יעוד למפעל תעשייתי, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 5897שינוי בתקנון תכנית מספר 3788 שכ' כנען בן גוריון צ פ ת11/07/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 5898הסדרת הבניה שנוי למתאר,צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 5899מלון רון -צפת07/11/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 5972שינוי בתכליות המותרות באזורים התיירותיים - צפת.
צפוןצפתתוכניתג/ 6016שינוי יעוד לאזור עיר עתיקה - צפת30/06/1994
צפוןצפתתוכניתג/ 6017שינוי יעוד למלונאות משולב במגורים-צפת07/11/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 6018שכונת בן גוריון הר כנען צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6048שנוי יעוד לשטח פרטי וציבורי פתוח.
צפוןצפתתוכניתג/ 6153שינוי יעוד למלונאות ומגורם שינוי למתאר צפת.11/07/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 6157שינוי יעוד למבני ציבור צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6219שנוי יעוד למגורים -צפת31/10/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 6349שטח למוסד ציבורי - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 6417מערב העיר -צפת30/05/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 6456שינוי הוראות בניה איזור התעשיה צפת13/06/1991
צפוןצפתתוכניתג/ 653תוכנית בינוי בגוש 13052-13054 13878,13081,1308216/02/1967
צפוןצפתתוכניתג/ 6575ביה"ס הא"רי -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 659רח' ירושלים ורח' הפלמ"ח-צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 661הר כנען צפת12/05/1966
צפוןצפתתוכניתג/ 6771שנוי אחוזי בניה בעיר העתיקה -צפת .
צפוןצפתתוכניתג/ 6791הרחבת מינמרקט, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6826שנוי לתכנית מפורטת
צפוןצפתתוכניתג/ 687צופיה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6907שנוי יעוד מציבורי פתוח לבניני ציבור - צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6908הטבת תנאי דיור -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6909שינוי יעוד מבניני ציבור למרכז מסחרי, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 6910שנוי לתקנון תכנית ג / 187 צופיה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7061מתקני ביוב, צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 7066דרך מס' 877, כביש מס' 1 , צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7080גן ציבוריבעיר העתיקה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7219שינוי יעוד בעיר העתיקה -צפת13/05/1993
צפוןצפתתוכניתג/ 7359שינוי יעוד למגורים -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7382רמת רזים ב', צפת16/12/1993
צפוןצפתתוכניתג/ 75גן המצודה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7500תכנית מתאר, צפת - (גניזה)
צפוןצפתתוכניתג/ 777שמורת טבע נחל רחום02/11/1967
צפוןצפתתוכניתג/ 7797אזור וילות "בנה ביתך", צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7854הגדלת אחוזי הבניה למגורים, צפת28/05/1996
צפוןצפתתוכניתג/ 7859שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מסחרי ו / או משולב צפת02/07/1995
צפוןצפתתוכניתג/ 7865תחנה לכיבוי אש, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 7935שנוי יעוד מאזור למלונאות לאזור למגורים, צפת05/05/1994
צפוןצפתתוכניתג/ 7957שנוי לתקנון, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 8010שנוי יעוד למלונאות ונופש, הר כנען, צפת16/02/1995
צפוןצפתתוכניתג/ 814צופיה -צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 8143כביש עוקף מס' 877, צפת21/06/1998
צפוןצפתתוכניתג/ 8198שנוי יעוד ממוסדות למסחרי משולב במשרדים, צפת
צפוןצפתתוכניתג/ 820 - צפוןשינוי יעוד חלקות 39, 90 בגוש 13697 - צפת26/06/1969
צפוןצפתתוכניתג/ 8234שנוי אחוזי הבניה, שינוי למתאר, צפת23/09/1999
צפוןצפתתוכניתג/ 828שינוי יעוד -צפת21/08/1969
צפוןצפתתוכניתג/ 829שנוי 1 לתכנית שכון צבורי -צפת11/07/1968
צפוןצפתתוכניתג/ 829/ אתכנון מחדש למטרת מגורים13/05/1971
צפוןצפתתוכניתג/ 8304שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים, צפת30/03/1995