תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןצפתישות כלליתש/ 6/ 21שמורת טבע נחל קדש מתוקף תוכנית ג/ 808
צפוןצפתישות כלליתשבא/ 07/ 6030תמי פז נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון
צפוןצפתתוכניתתרשצ/ (28)37/ 08/ 1תכנית שיכון ציבורי מס" 37/ 08/ 1 שינוי לתוכנית מס" 28/ 08/ 1, צפת
צפוןצפתתוכניתתרשצ/ 34/ 08/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, צפת