תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 1הסדרת קווי בנין קודתיים בהתאם לבניה קיימת, גבעת אבני31/10/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 10שינוי בקווי בניין באזורי מגורים א' - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 11תכנית לשינוי קו בניין במגרש 435 - גבעת אבני08/08/2012
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 2שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת, גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 3שינוי הוראות בדבר חשמל ותקשורת , גבעת אבני07/09/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 4איחוד וחלוקה מחדש, בשטחים למבני ציבור, גבעת אבני04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 5הקטנת קו בנין קדמי ואחורי באזור מגורים, גבעת אבני21/12/2005
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 6שינוי קו בניין , גבעת אבני
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 7שינוי קו בנין למחסנים ביתיים באזור מגורים א', גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 8איחוד וחלוקה ללא שינוי בשח הכולל של יעודי הקרקע, גבעת אבני14/06/2010
צפוןהגליל התחתון, גבעת אבניתוכניתגת/ מק/ 8094/ 9שינוי קו בנין קדמי, גבעת אבני04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 1שינוי הוראות בניה ועיצוב ארכיטקטוני באזור המגורים,כפר חיטים22/07/2001
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 2שינוי קו בנין, כפר חיטים09/07/2002
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 3שינוי קו בנין, מגרש 185, כפר חיטים14/10/2010
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגת/ מק/ 8718/ 4תכנית לשינוי קו בניין במגרש 101 - כפר חיטים
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 1שינוי קו בנין , מסד09/05/2007
צפוןהגליל התחתון, מסדתוכניתגת/ מק/ 8945/ 2הקטנת קווי בניין, מסד30/05/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 1שינוי הוראות תכנית ג/ 9481, ארבל
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 2הקמת בריכת שחיה פרטית, ארבל07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 3שינוי קווי בנין ותכסית, מושב ארבל22/02/2012
צפוןהגליל התחתון, ארבלתוכניתגת/ מק/ 9481/ 4הקטנת קווי בניין ,ארבל04/08/2011
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 1איחוד וחלוקה של מגרשים, קיבוץ לביא
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתגת/ מק/ 9495/ 2איחוד וחלוקה, קיבוץ לביא15/03/2007
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ ג/ במ/ 75/ 2שינוי חלוקה בין מגרשים, שטח ציבורי פתוח ודרכים שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 3תוכנית גת/ מק/ גבמ/ 75/ 303/05/2000
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 4שינוי שטח המיועד לדרך והקטנת שטח המיועד למגורים ב', שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ/ 75/ 6שינוי הוראות בניה, שרונה22/02/2005
צפוןהגליל התחתון, אילניהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 10שינוי קו בנין, מגרש 303, אילניה07/12/2009
צפוןהגליל התחתון, שרונהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 6שינוי הוראות בדבר בינוי אדריכלי , שרונה
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהתוכניתגת/ מק/ גבמ75/ 7ניוד אחוזי בניה ושינוי קווי בניין, שדמות דבורה22/08/2005
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת/ 181/ 4איחודה וחלוקה בהסכמ ללא שינוי בשטח הכולל, אזור תעשיה גליל תחתון24/03/2004
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת181/ 4איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת בעלים,
צפוןהגליל התחתוןתוכניתגת/ מק/ גבת181/ 5שינוי קו בנין בהתאם למופיע בתשריט, אזור תעשיה גולני
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןתוכניתגת/ מק/ גמב75 / 9איחוד וחלקוה, שדה אילן
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2007140אנטנת סלקום אתר קרני חיטין
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתגתח/ 2008090אנטנת פלאפון הקמת אתר תקשורת עבור חב' פלאפון.
צפוןהגליל התחתון, הזורעיםבקשה ועדה מקומיתהזורעים 2007/ 019תוספת לרפת קיימת, הזורעים
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהנושאהרחבת מצפה נטופה - תכניתהרחבת מצפה נטופה - תכנית ביוב כללית.
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתטה/ מק/ 162/ 1שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ ודרך ומשטח שב"צ לדרך.
צפוןהגליל התחתוןבקשה ועדה מקומיתטורעאן 2007/ 033שיקום דרכי יער טורען באורך של כ-10,050מ'
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זייתים 2010/ 0139מתן לגיטימציה (סככת רפת) בין הרפת לאחסון זבל+מפטמה
צפוןהגליל התחתון, כפר זיתיםבקשה ועדה מקומיתכפר זיתים 2009/ 0037הקמת 2 צימרים בתוך סככה חקלאית קיימת שימוש חורג לשלוש שנים
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2004/ 0078בניית תוספת סככות לרפת בכפר קיש
צפוןהגליל התחתון, כפר קישבקשה ועדה מקומיתכפר קיש 2010/ 0216הקמת מפטמה לעגלים+מתבן+בור איסוף זבל
צפוןהגליל התחתון, מצפהבקשה ועדה מקומיתמצפה 2009/ 0019תוספת סככה לייבוש + בניית מקום לאחסון זבל ותוספת לרפת
צפוןהגליל התחתון, לביאתוכניתמשצ/ 101תכנית מפורטת , קיבוץ לביא והסביבה13/09/2005
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 73בית קשת והסביבה12/12/1996
צפוןהגליל התחתון, בית קשתתוכניתמשצ/ 77בית קשת03/06/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79כפר חיטים והסביבה07/08/1997
צפוןהגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתמשצ/ 79/ 1הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום, מגרש 39 כפר חיטים05/10/2000
צפוןהגליל התחתון, כדוריתוכניתמשצ/ 82בית ספר כדורי והסביבה27/03/2006
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתעע"מ/ 09/ 9166מחצבות כנרת נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתעתמ/ נצ/ 07/ 1059חוף פרדייז נגד ועדה מחוזית צפון
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, מגדלישות כלליתש/ 1/ 22/ אתיקון אכרזה שמורת טבע הארבל לפי תכנית מס' ג/ 14204 ואדי אל חמאם
צפוןהגליל התחתוןישות כלליתש/ 61/ 22שמורת טבע ברכת משכנה מתוקף תוכנית ג/ 9183
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13493שמורת טבע רכס אדמי
צפוןהגליל התחתון, שדה אילןבקשה ועדה מקומיתשדה אילן 2010/ 0019רפת מוצעת (מפטמה)
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2007/ 119הגדלת רפת לפיטום עגלים
צפוןהגליל התחתון, שדמות דבורהבקשה ועדה מקומיתשדמות דבורה 2008/ 119תוספת סככת רפת חלב ובור זבל + הקלה בגובה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2006/ 0170בניית סככת רפת מוצעת +לגליזציה למתבן, שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2007/ 045תוספת לרפת קיימת, רפת החלה 29 שרונה
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 003הקמת רפת חלב+מכון חליבה+לגיטימציה לסככה קיימת ומכולת
צפוןהגליל התחתון, שרונהבקשה ועדה מקומיתשרונה 2010/ 0038בניית סככות לגידול צאן ופיטום בקר מוצעת
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתמא/ 13/ 3 כנרתתכנית מתאר ארצית חלקית לחופים - מרחב הכנרת וחופיה-שינוי מס' 3- "מצפה16/05/2000
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 40תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 40 - רמת ארבל - ישוב חדש
צפוןהגליל התחתוןתוכניתתממ/ 2/ 45תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 45 - כפר נהר הירדן31/05/2005
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 1/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
צפוןהגליל התחתון, מצפה נטופהתוכניתתרשצ/ 2/ 1190/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, מצפה נטופה
צפוןהגליל המזרחי, הגליל העליון, הגליל התחתון, מרום הגליל, עמק הירדן, בועיינה-נוג'יידאת, טורעאן, עילבוןתוכניתתתל/ 30כביש 65/8522/11/2011