תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 261מגורים בקלנסואה.21/07/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 262/ אבית ורדה וליד אחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 265בית מגורים בקלנסווה16/09/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 270קרקע חקלאית בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 273בניין דירות בקלנסווה.26/06/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 274בית זמירו מוחמד ע'אלגני - קלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 275איזור חקלאי בקלנסוואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 276בית מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 277בית אריזה לתותים14/06/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 281קרקע חקלית בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 284בית מגורים בקלנסואה11/09/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 286תכנית לשינוי חלק מש.ב.צ לשביל.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 29שנוי יעוד שטח לבניני ציבור לאזור מגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 290שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים א'
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 291אבו אלחארס מוחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 295בית מופיד אבו ראס
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 296מגורים בקלנסווה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 30קביעת קו בנין לחזית, הריסת נגריה הקיימת בסטיה.10/09/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 303שינוי יעוד קרקע חקלאית למגורים ג' ומגורים ג' עם חזית מסחרית.11/01/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 305מגורים ב' בכניסה המזרחית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 3089 יח"ד בבית מגורים בקלנסוואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 312בריכת שחיה לימודית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאי לתעשיה ומלאכה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 33/ באזור תעשיה.16/07/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 37קביעת קוי בנין לפי קיים, קביעת הוראות בניה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 44קביעת קוי בנין אחוזי בניה והוראות בניה ובינוי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 45שינוי יעוד ממגורים ג לשטח ציבורי לבניני ציבור.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 47קביעת שטח מגרש מינימלי לפי המצב הקיים,קביעת קוי בנין ואחוזי בניה לפיהמצב הקיים16/09/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 50לשנות קו בנין קדמי לדרכים מהירות, פרבריות,ראשיות ואזוריות.כדי לאפשר הקמת חממות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 52בנית שני בתים נפרדים עם חזית מסחרית, שינוי בקו בנין לחזית,קביעת הוראות והגבלות11/06/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 55מחקלאי למגורים ג'06/08/1992
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 56ינוי יעוד מחקלאי למגורים.29/05/1997
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 58הקטנת רוחב דרך, שינוי ממגורים ג' לג' עם חזית מסחרית.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 59שינוי יעוד דרך למגורים ג, חלוקה למגרשים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 60שינוי יעוד חניה ציבורית לדרך גישה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 62הקטנת קו בנין, שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 63איחוד שני מגרשים, שינוי יעוד קרקע משביל למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 65שינוי ממגורים לצבורי פתוח ודרך,בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 68קביעת הוראות והגבלות בניה,התווית דרכים חדשות,שינוי ממגורים ג לג עם חזית מסחרית
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 71יעוד קרקע מחקלאי לגן אירועים.15/03/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 72חלוקת מגרש לשני מגרשים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 75קביעת תוואי לנחל אלכסנדר08/06/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 77קביעת שני בנינים נפרדים על המגרש.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 81שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור מגורים ג', לבניני ציבור וחלוקה למגרשים30/07/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 82מש.ב.צ לשביל ולמגורים ג'.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 84תחנת דלק.22/10/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 87ביטול חלק מדרך והפיכתה למגורים ג' ולש.צ.פ.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 88תכנון כולל11/07/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 93שינוי יעוד קרקע מאזור צבורי פתוח למגורים ג'01/09/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 95/ בתקון לתכנית מש/ 7/ 1/ 0, מש/ 7/ 1/ 301.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 737שינוי ייעוד מחקלאי למגורים, חלוקה למגרשי מגורים, הקצאת שטח לבנייני ציבור.12/11/1970
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 776/ 1לשנות את ייעוד השטח ממגורים ג' למבני ציבור
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 778לחלק השטח למגרשי בניה, ש.ב.צ הרחבת דרכים קיימות ביטול דרך קיימת.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 8/ 1/ 42שינוי יעוד מחקלאי לשטח מגורים ודרכים, קביעת הוראות בניה, רישוי מבנים קיימים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 838/ 5קביעת קו בניין חזיתי 4.0 מ' לפי הקיים
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ במ/ 7/ 1/ 57קלנסואה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ ממ/ 1049הקלה בקו בניין אחורי 5 מ' במקום 6 מ'
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ ממ/ 1172איחוד וחלוקה מחדש כתוצאה מבניה, ביטול דרכים קיימות והתווית דרכים חדשות...
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 102.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 121.10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 125/ א.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 130.10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 133.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 136/ גשינוי ייעוד קרקע משטח למבני ציבור לאזור מגורים ג'16/06/2011
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 140קביעת קוי בנין, קביעת הוראות בניה10/12/1998
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 145שינוי קוי בנין01/12/2004
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 146הקטנת קוי בניין01/08/1999
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 165תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16516/05/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 167תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16704/12/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 168תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16804/12/2000
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 169תוכנית מש/ מק/ 7/ 1/ 16904/02/2001
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 172קלנסואה - שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק20/07/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 176קלנסווה08/10/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 185קלנסואה - שינוי בקוי בנין08/10/2003
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 207קביעת קווי בנין למבנים קיימים09/01/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 208קביעת קוי בניין אחוריוקביעת הוראות וזכויות בניה12/12/2005
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 214הקטנת קו בנין13/08/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 217קביעת קווי בנין למבנים הקיימים, קביעת הוראות בניה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 220הקטנת קו בנין צדדי לפי המצב הקיים
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 233שינוי קו בניין בחזית הדרומית מ-5מ' ל-2מ'.קביעת הוראות וזכויות בניה.07/06/2006
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 235שינוי יעוד קרקע ממגורים לדרך ומדרך למגורים,חלוקה מחדש למגורים בהסכמה.31/10/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 246בית מגורים בקלנסואה, שינוי יעוד.02/02/2012
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 257איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים.31/12/2007
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 258שכונה דרומית קלנסווה. איחוד וחלוקה מחדש של מגרשים.14/02/2008
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 271הקטנת קווי בנין מערבי, צפוני ודרומי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 279הקטנת קו בניין.26/02/2009
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 280שינוי מיקום שטחים ציבוריים ותוואי דרכים.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 283הקטנת קו בנין בגוש: 7861 חלקה 32.18/08/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 285הקטנת קו בנין צדדי (צפוני).18/03/2010
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 287משפחת מתאני - שכונה צפונית לקלנסואה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 292הקטנת קו בניין בגוש 7863 חלקה 40 - האני סלמה
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 294בית תאיה אחמד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 298הרחבת דרך וחלוקה חדשה בגוש 7863 ח"ח 17
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 304בית מגורים בקלנסואה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 307הקטנת קו בנין קדמי מ 4 מ' ל 3 מ'.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 309העברת זכויות בניה מקומה שלישית לקומת קרקע.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 311הקטנת קוי בנין, קדמי ואחורי.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 315הקטנת קווי בניין שכונת אל-ג'רדא
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 316הקטנת קו בנין
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 321הקטנת קו בנין