תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 12שמוש חורג תחנת מעבר לאיסוף גזם וחממה.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 14שמוש חורג אזור תעשיה לתחנת תדלוק רכבים בגז(גפמ)
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 15שמוש חורג תחנת גריסה ומחזור פסולת בניין
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 16מפעל ליצור בטון ומשרד
מרכזמזרח השרון, קלנסווהבקשה ועדה מקומיתמש/ ש/ 17תחנת מעבר לגירסת ומחזור פסולת בנין וגושית.
מרכזמזרח השרון, קלנסווהתוכניתצש/ 8/ 22/ 9מתקנים לטיפול ולאגירת שפכים - מ.מ. קלנסווה ל.השרון