תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ במ/ 109"אירוס" - ישוב רווחה. מ.אזורית גן רווה.21/04/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ בת/ 213אזור תעשיה גן רווה.18/12/1994
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 10שינוי קווי בנין במגרש 152.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 4הקטנת קו בנין צדדי.
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 7שינוי בקו בנין07/02/2006
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 138/ 9בית חלקיה מגרש 96.13/01/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 15/ 7תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות16/05/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 1גן רווה20/10/1996
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 213/ 2גן רווה28/04/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 2.28/04/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 4שינוי הוראות בנייה לגדרות26/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 5.08/02/2000
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 7/ 1מושב בני ראם, משק מידאני
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 8תחנת תדלוק - בני ראם15/07/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתבר/ מק/ 224/ 9הקטנת קו בניין קדמי לבית מגורים, הקטנת קו בניין צדדי22/08/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246מושב יסודות14/10/2001
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ מק/ 246/ 1תחנת דלק - יסודות
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 10יד בנימין שינוי הוראות לגמר גגות.15/10/2009
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 2איחוד מגרשים ושינוי בקו בנין במגרשים.01/12/2004
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 4שינוי קווי בניין למתקנים הנדסיים12/12/2005
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 1הרחבת כביש קיים עבור חניות ציבורים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3יד בנימין - שינוי קווי בנין.08/07/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 3/ 1יד בנימין שינוי קווי בניין בנין במגרש 26010/10/2011
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 4יד בנימין - חילופי שטחים - מגורים/ מוסד חינוכי.17/05/2010
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 7/ 6יד בנימין שינוי קווי הבנין במגרש 26 ב'.28/06/2012
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 256/ 9אזור התעשיה יד בנימין,איחוד וחלוקה הסכמת הבעלים.15/01/2008
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 267שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 282/ 2שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי17/07/2005
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ מק/ 282/ 4/ 1מרכז גני טל
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 303תחנת תידלוק - קיבוץ חפץ חיים
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתבר/ מק/ 312/ 1/ 1מגרש 2028 בגני טל.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 48/ 5תכנית בסמכות ועדה מקומית - שורקות29/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ מק/ 84/ 9.26/08/1999
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 431בית מלאכה לעיבוד עץ.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 443שמוש חורג לבית מלאכה.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 447שמוש חורג איחסון חמרי בניה.
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 449ש.חורג לאחסון משקאות קלים.
מרכזשורקות, נחל שורק, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 452דיור מוגן
ירושלים, מרכזבית שמש, לוד, שורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתדרכ/ ש/ 41גשר בין כביש 3 למסילת לוד- בית שמש
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתמח/ 233/ אמסדרון הנדסי ימי להעברת צנרת התפלה - מתקן פלמחים
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמח/ 242מחלף ראם - דרכים 40/3
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמח/ 268מאגר חפץ חיים למים שפירים.03/06/2009
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 500קו מחבר ת"ש 6 בשפד"ן לכביש 431.
מרכזזמורה, שורקות, בני עי"ש, גדרה, גדרות, נחל שורק, בית חלקיה, בני ראם, חפץ חיים, יד בנימיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 511שדרוג מט"ש שגב
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 534יסודות-נצר חזני, סלוק שפכים.
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 602חפץ חיים, הקמת תנחת שאיבת שפכים
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 618חפץ חיים - קו ירקון מזרחי
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ 1גז טבעי מ.א נחל שורק
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ גהקמת תחנת הגז "שורק"
מרכזשורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2002/ ג/ 1הרחבת צנרת בתחנת גז שורק
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותבקשה ועדה מקומיתמר/ בר/ רשגז/ 2010קו הולכה יסודות מסילת ציון
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתמשמ/ 51/ בריסודות והסביבה29/11/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתמשמ/ 52שינוי משבצות חקלאיות29/10/1987
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתמשמ/ 74שינוי משבצות חקלאיות17/01/1991
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתמשמ/ 86/ ברמושב בני ראם27/07/1988
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםתוכניתע/ 21חלוקה לאזורים חקלאיים + ביטול דרך12/05/1955
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 03/ 185/ 4דחיית תביעת פיצויים לפי סעיף 197 לחוק (אי-מתן החלטה)
מרכזשורקות, נחל שורק, בית חלקיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 041/ 4תוספת למבנה קיים
מרכזשורקות, נחל שורק, בני ראםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 9007/ 4תכנית בר/ 265
מרכזזמורה, שורקות, גדרה, נחל שורקתוכניתתמא/ 31/ א/ 6תכנית מתאר ארצית 31 - שינוי מס' א 6 - דרך מס' 6 מכנות ועד נתיבה17/03/1996
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 26אזורי פיתוח כפריים (ישובים כפריים חדשים) נצר חזני וגני טל
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 28תמ"מ חלקית - מחוז מרכז - שינוי מס 28 - הקטנת אזור תעשיה במועצה אזורית נחל שורק
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 21/ 6אזור תעשייה "שערי אברהם"
מרכזשורקות, נחל שורקתוכניתתממ/ 3/ 48תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 48- צומת ראם04/12/2003
מרכזשורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתתממ/ 3/ 7/ 2שינוי מס' 2 לתממ/ 3/ 719/05/2008