תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 184תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים05/05/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 185איחוד וחלוקה של מגרשים26/12/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 188תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים24/02/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 189תכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים12/05/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ אשינוי קו בנין לחניה28/04/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ בשנוי קו בנין אחורי וצדדי לשפת הבריכה28/04/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ גשינוים בקו בנין11/06/2000
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ דתכנון כולל02/07/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ ז/ 1איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים21/05/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ חתכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים18/01/2001
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ ח/ 1שינוי קוי בנין והגדלת מספר יח"ד17/12/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 193/ יאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים24/03/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 194איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 198שינוי בהוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכליים16/12/2002
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 199איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים, הרחבת דרכים.12/01/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 200/ א.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 206איחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמת בעלים17/12/2003
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 208תל מונד שב"צ ודרך
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 209הגדלת מס' יח"ד ושינוי גודל מגרש מינימלי19/08/2004
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 210שינוי קווי בנין הקבועים בתכנית, שינוי של הוראות.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 2131. הרחבת דרך, קביעת הוראות סלילה ופיתוח17/11/2005
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 213/ אהרחבת דרך,קביעת הוראות סלילה ופיתוח15/04/2007
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 214שיפורי תכנון בשכונת מגורים, חלוקה למגרשים ואיתור שטחי ציבור.07/10/2008
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 217הקטנת קו בנין צד מ-3 מ' ל-2 מ'22/06/2006
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 218איחוד וחלוקה מחדש,הגדלת מס' יח"ד.10/09/2007
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 224איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 228יצירת מסגרת תכנונית להקמת יחידת דיור שלישית במגרש.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 234יצירת מסגרת תכנונית להקמת שתי יח"ד נוספות במגרש.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 235יצירת מסגרת תכנונית להקמת יחידת דיור שניחה במגרש.01/07/2010
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 236שינוי קווי בנין בבית אהרון סלחה בתל מונד.18/03/2010
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 238איחוד וחלוקה מחדש של חלקות בפינת הרחובות הדקל ומצדה.17/05/2010
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 253חלקה 60, מרכז "סהר" תל מונד.01/07/2010
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 268גוש 7799, ח.ח. 171, שינוי קווי בנין ותוספת יח"ד.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 269גוש 9049, ח.ח. 58, הגדלת צפיפות.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 301/ אתוכנית הצ/ מק/ 5/ 1/ 301/ א
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 45/ בשינוי קוי הבנין30/03/1999
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 66/ אתכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים16/07/1998
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתהצ/ מק/ 5/ 1/ 66/ בתכנית בסמכות ועדה מקומית- שרונים25/10/2001
מרכזשרונים, תל מונדבקשה ועדה מקומיתהצ/ ש/ 380שמוש חורג, אחסון חומרי בניה והסבת מחסן חקלאי למשרד.
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתחש/ 66/ 1שינוי יעוד הקרקעות - תל מונד09/04/1981
מרכזלב השרון, שרונים, תל מונדתוכניתמח/ 201תוכנית מח/ 201
מרכזחוף השרון, לב השרון, שרונים, אבן יהודה, צורן קדימה, תל מונד, חרותבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 538חבור מערכת האיסוף הפנימית בישוב חרות.
מרכזשרונים, תל מונדבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 623תכנית אב לביוב תל מונד
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתצש/ 55/ 1א.ת תל מונד08/04/1976
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 03/ 094/ 4אי-מתן החלטה בבקשה להיתר למתקן תקשורת
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 04/ 065/ 4סירוב למתן טופס 4
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 04/ 547/ 4אי מתן החלטה בבקשה למתקן תקשורת סלולארית
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 05/ 176/ 4סירוב למתקן תקשורת סלולרית
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 05/ 348/ 4אי מתן החלטה בבקשה לשינויים ותוספת בית
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 08/ 337/ 4מרכז מסחרי ברחוב הדקל פינת הנרקיס
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשנ/ 09/ 128/ 4התנגדות לקביעת מבנה לשימור
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 07/ 371/ 4בקשה לשינוי מקום חניה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 08/ 234/ 4הצ/ מק/ 1-5 / 214
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 08/ 363/ 4מרכז מסחרי ברחוב הדקל
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 08/ 415/ 4מועדון בניה חדשה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 10/ 152/ 4הצ/מק/1-5/ 256
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 188/ 4התנגדות למתן היתר
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 10/ 234/ 4התנגדות לשימוש חורג לפעוטון
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 10/ 71/ 4אין מתן החלטה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 108/ 4בניה חדשה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 157/ 4התנגדות למרתף
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשר/ 11/ 419/ 4הצ/מ/1-5/ 248
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 11/ 425/ 11הריסת בית מגורים קיים ובנית בית חדש
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 012/ 4שינויים בבית מגורים
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 035/ 4היתר בניה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 106/ 4מגדל מים
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 185/ 4סגירת חניה
מרכזשרונים, תל מונדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשר/ 12/ 212/ 4היתר בניה
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 26תל מונד29/09/1955
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 3ביטול דרכים קיימות והפיכתן למגרש לבנין צבורי13/11/1952
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 5.24/05/1956
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 6לחלק את השטח ל-2 חלקות לשם הקמת בתי מגורים. להרחיב את הדרך הקיימת.16/07/1953
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 7בנייני-ציבור19/03/1953
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתמ/ 8חלוקה חדשה05/06/1952
מרכזשרונים, תל מונדתוכניתתממ/ 3/ 44תכנית מתאר מחוזית - מחוז מרכז - שינוי מס' 44 - הרחבת היישוב תל-מונד
חיפה, מרכזדרום השרון, חדרה, חוף השרון, כפר סבא, לב השרון, נתניה, עמק חפר, רעננה, שרונים, אבן יהודה, כפר יונה, פרדסיה, צורן קדימה, תל מונדתוכניתתתל/ 43כביש 4 בין רעננה דרום לנחל חדרה