תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 64מרכז אופקים - מבנה 13 - אופקים13/10/1983
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 64/ אשינוי בהנחיות בניה - מבנה 13 - מרכז אופקים23/06/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 66שינוי יעוד מש.צ.פ. לאזור מסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 67מרכז ספורט - אופקים06/02/1969
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 69שינוי יעוד מאזור מגורים א' למגורים ומסחר - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 7התאמת יעודי המגרשים למצב בשטח - אופקים24/07/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 70קופת חולים כללית של ההסתדרות31/05/1984
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 72שינוי בקו בניין ובאחוזי בניה - אופקים17/05/1984
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 73שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים ב' - שיקום שכונות - אופקים14/10/1984
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 74הנחיות בניה לאזור מגורים ג' - שיקום שכונות אופקים17/05/1984
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 76שינוי קו בניה אחוזי בניה והנחיות בניה לבלוק 890 - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 76/ אתוספת סטנדרטית - שיקום שכונות אופים21/08/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 77שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מבנה ציבור בית כנסת - אופקים03/10/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 77/ אשינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לדרך משולבת12/12/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 78בנה ביתך (שיקום שכונת) אופקים18/07/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 79שינוי באחוזי בניה וקוי בניין רחוב גולומב פינת אלי כהן - אופקים30/05/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 8שינוי יעוד ממרכז ספורט לשטח למוסדות ציבור - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 80שינוי באחוזי בניה (חלקה 44) - אופקים30/11/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 81שנוי בגובה הבניה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 82שכונת רמב''ם - אופקים30/01/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 83הנחיות בניה - מגרשים 136-139 - אופקים18/07/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 85הנחיות בניה לאזור מגורים ג' - אופקים21/08/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 86שינוי בקו בניין - בלוק 1449 - אופקים01/05/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 87שטח למוסד סיעודי ובית אבות - אופקים12/01/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 88הנחיות בניה לבלוק 136 ו- 24 - אופקים12/01/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 89שכונה 133 - אופקים30/11/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 9יעוד שטח למרכז נוער ושטחים ציבוריים - אופקים29/05/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 90שינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור מגורים - אופקים11/05/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 91בקשה לחזית מסחרית לבנין ושינוי בהנחיות בניה רחוב הרצל 717 - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 92שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' ומבה ציבור - אופקים07/03/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור משולב מגורים א', בנייני ציבור וחזית מסחרית24/03/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 95שינוי בהנחיות בניה - מגרש B - אזור מרכז אופקים13/04/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 96מגרש 1 - אופקים30/07/1989
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 97מגרש 1022 - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 98שכונת רמב"ם
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103מוסד חינוכי05/08/1976
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 1אזור תעשיה המזרחי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 2שינוי יעוד מאזור ציבורי פתוח לאזור ממסחרי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 2/ אשינוי יעוד משטח ציבוריע פתוח לאזור מסחרי - אופקים12/03/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 2/ גשטח למסחר באזור תעשיה - אופקים12/01/2009
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 3שינוי יעוד מאזור תעשיה לכביש (הרחבת כביש מס' 13) - אופקים19/01/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 4שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור תעשיה01/09/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 5מגרש 14 באזור התעשיה11/02/1999
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 6יצירת מגרש באזור תעשיה קיים ע"י איחוד מגרשים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 103/ 7אזור תעשיה - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104קביעת חלוקת השטחים ואופי הבינוי בשטח התכנית - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 1בנה ביתך שכונת שיפרה - אופקים07/12/1984
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 2שינוי בחלק משכונת שפירא - אופקים31/05/1989
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 3שכונת שפירא26/07/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 4הסדרת שטח ציבורי פתוח20/11/1997
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 5שינוי זכויות בניה מגרש 1081 שכונת שפירא19/12/2002
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 6מגרש 902 - שכונת שפירא - אופקים13/03/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 7הרחבת שטח למיסחר02/07/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 8מגרש 333 - שכונת שפירא - אופקים14/06/2011
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 104/ 9מגרשים 858, 857 שכונת שפירא אפקים14/06/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 105שיקום שכונות - שכונת שרת - אופקים22/08/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 106שכונת מגורים א' - אופקים06/12/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107שכונת בן גוריון - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 1אזור תעשה - אופקים17/01/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 10שינוי מאזור מגורים לש.צ.פ. - אופקים18/07/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 11שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' בנה בינך - אופקים23/06/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 11/ אשינוי יעוד מאזור מגורים לאזור שטח ציבורי פתוח - אופקים31/01/1989
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 13שינוי משטח ציבורי פתוח לאזור לבנייני ציבור (גן ילדים) שכונת הריף - אופקים30/11/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 14חוות סוסים - אופקים11/05/1987
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 15שכונת בן-גוריון - אופקים26/08/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 16שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לאזור מגורים א' מגרש 238 - אופקים01/03/1988
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 17שינוי בהנחיות בניה - מגרש 61 - אופקים31/12/1989
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 18איזור ואדי שכונת הריף25/10/1990
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 2ישיבת אופקים - אופקים05/08/1976
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 21שינוי בהנחיות בניה - הגדלת אחוזי בניה מגרש 20
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 23שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לבניני ציבור - הגדלת שטח לבית כנסת16/11/1995
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 24תוספת מגרשי בנה ביתך ושטח לבניני ציבור שכונת בן גוריון - אופקים28/07/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 25שינוי לת.מ. 23 / 03 / 107 / 18
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 27שינוי בהנחיות בניה מגרש 42 , שכונת בן גוריון09/01/1996
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 28בנה ביתך שכונת בן גוריון
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 29שינוי לתכנית מפורטת - שד' בן גוריון -מגרש 91908/02/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 31שינויים בהנחיות בניה - מגרש 5120/05/1998
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 32הקמת שטח לבנייני ציבור - שכונת בן גוריון08/02/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 33שכונת בן גוריון אופקים20/11/2006
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 34מגרש 51 - שכונת בן-גוריון11/09/2007
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 35הסדרת זכויות בניה למגרש 917 - שכונת בן-גוריון - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 36שכונת הבית הגדל - הגדלת שטחי הדירות - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 5שינוי יעוד ממבנה מסחרי לציבורי - מרפאת שיניים03/11/1994
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 6בנה ביתך - שכונת זולוטוב - אופקים12/02/1981
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 7בנה ביתך - אופקים15/03/1982
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 8שינוי יעוד מכביש לש.צ.פ ומקלטים - אופקים25/03/1982
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 9יעוד שטח לבתי מגורים, מוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח, דרכים וחניות - אופקים09/06/1983
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 108יעוד שטח למגורים ומוסדות ציבור - אופקים13/03/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 109יעוד שטח למגרשי משחקים וספורט - אופקים06/12/1979
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 110אופקים24/04/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 110/ 2שטח מגורים א' ובניני ציבור 45 יח"ד17/03/1975
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 111מוסד לעבריינים צעירים - אופקים09/03/1980
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 120שכונת מישור הגפן - אופקים23/06/1985
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 121אולם ספורט - אופקים29/07/1986
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 123קטע ממרכז אופקים03/01/1991
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 123/ 1מרכז אזרחי - אופקים
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 124קביעת הנחיות בניה וזכויות בניה מגרש A אזור תעשיה אפקים28/11/2001
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 125אזור תעשיה צפון חלקה 35/ ג' - שינוי גובה מירבי15/04/2004
דרוםאופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
דרוםאופקיםתוכנית23/ 03/ 127אזור תעשיה דרומי - אופקים