תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2522שינוי קו בניין צדדי - שכונה 8 מגרש 28 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2534שכונה 4 מגרשים 165, 164, 163 חורה27/11/2008
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2541מגרש 30 שכונה 4 ערערה בנגב
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2565מגרש מגורים 403 שכונה 8 חורה
דרוםשמעונים, חורהתוכנית7/ מק/ 2578מגרש 70 שכונה 6 חורה
דרוםאבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
דרוםשמעונים, חורהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשמ/ 08/ 6081סיחרוב לדון באישור תכנית מפורטת מאחר שאינה ערוכה ע"י אדריכל