תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 138/ 5מ.ט.מ. משען
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151תכנית מפורטת קיבוץ יד מרדכי12/05/1975
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 1ביטול ואיחוד חלקות ופיתוח השטח05/10/1979
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 2שינוי יעוד מתעשיה לדרך וממבני ציבור לתעשיה ומ28/07/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 3שרותי דרך16/11/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 4שינוי משטח חקלאי לשטח לבניני ציבור ולדרך - מוסד חינוכי שקמה02/01/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 03/ 151/ 5שכונת הנחל יד מרדכי (מס' קודם 6/ מק/ 2131)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152תכנית מפורטת קיבוץ ניצנים16/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 2שינוי לתכנית מפורטת- קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 3תכנית מפורטת של הקיבוץ13/08/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 7מוקד משולב ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 8מאגר ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 9ניצנים - אזור ספורט, תעסוקה ומבני משק
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 154תכנית מפורטת לפרדסים בחממה30/10/1969
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156מושב הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 2שינוי לתכנית מפורטת - הרחבת מושב הודיה15/08/1996
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 3הגדלת נחלות 69-70 והסדרת נחל - מושב הודיה10/12/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 4יצירת נחלה בשטח לבנייה ציבור - מושב הודיה01/06/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158תכנית מפורטת מושב גיאה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 1תכנית מפורטת למקלטים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 2מרכז מושב גיאה09/09/1985
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 3שינוי בהנחיות בניה באזור מגורים לבעלי מקצוע מושב גיאה01/10/1992
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 4מושב גיאה - הסדרת מצב קיים והקמת אזור מגורים א'30/07/1998
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 5חלוקת מגרש 34 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 6פיצול נחלה 18 ושינויים בגבלולות נחלה 20 - מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 7שימושים לא חקלאיים במושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 8מושב גיאה19/09/2007
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 9חלקות 18, 20 מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160תכנית מפורטת כפר הנוער - ניצנים.27/04/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 1תיקון לתכנית מפורטת כפר נוער ניצנים09/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 2שינוי לתבע כפר נוער01/05/1980
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 160/ 3/ אתיקון לתכנית מפורטת - כביש כניסה לניצנים - דרך כניסה לכפר נוער30/07/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 160/ 5בית ספר שדה שקמים08/02/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162תכנית מפורטת מרכז מועצה אזורית - חוף אשקלון24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 1שינוי לתכנית מפורטת מרכז אזורי חוף אשקלון26/07/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 162/ 3תוספת זכויות בניה למחסנים - בת הדר26/06/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165כפר סילבר23/03/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כפר סילברתוכנית6/ 03/ 165/ 1הגדלת אזור מגורים מיוחד - כפר סילבר12/09/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166תכנית מפורטת למושב כוכב מיכאל
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 1תכנית מפורטת למקלטים מושב כוכב
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 166/ 2תיקון לתכנית מפורטת מושב כוכב ושטחי חוות מרים.23/06/1985
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 3הרחבת מושב כוכב מיכאל - 118 יח"ד01/08/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 4מגרש 41 - כוכב מיכאל04/01/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170מושב ברכיה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 1שינוי מאזור חקלאי לציבורי - מקלטים17/05/1984
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 2/ אאיתור מגרש מיוחד לתחנת דלק17/02/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 3שינוי במספר יח"ד - מושב ברכיה13/06/1991
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 4מגרש 176 - מושב ברכיה09/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 5ישיבת חכמת רחמים - מושב ברכיה - שקמים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 6מגרשים 167, 173 מושב ברכיה05/08/2010
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 179מטעי רסקו ליד קיבוץ ניצנים13/02/1969
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 187/ 2שטח אחסנה במחנה חלץ
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 188/ 1איחוד וחלוקת מגרשים - הדריה עוזי בר צור29/06/1997
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 193תיקון לתכנית מפורטת - פרדסי אבטח25/08/1983
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 193/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשירותי דרך - תחנת דלק פז30/01/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200תכנית מפורטת למושב חלץ07/05/1954
דרוםשקמים, חוף אשקלון, חלץתוכנית6/ 03/ 200/ 1הרחבת מושב חלץ.29/07/1997
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 210תל נגילה10/05/1973
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228תיחום שטח פיתוח, קביעת יעודים, התווית דרכים10/02/1982
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 1נתיב העשרה - תוספת 70 יחידות דיור22/06/1995
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 2מושב נתיב העשרה - הרחבת חלקות קיימות04/11/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 237/ 2שינוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח ואתר מפסולת בנין וגרוטאות - חוף אשקלו
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 237/ 3תחנת דלק - גוש 255830/07/1989
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 243מסילת ברזל13/11/1986
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 244תכנית מפורטת לתחנת תדלוק - ברכיה01/07/1990
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 245פארק ניצנים (קטע מחצבה)25/10/1990
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 247בית עלמין - נתיב העשרה23/06/1994
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ 03/ 270שלושה מגרשי מגורים - בת הדר - מרכז חוף אשקלון21/08/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 278קטע מחוף ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 284יער גוש אבטח (יער חסה) - שקמים15/02/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 293חלוקה לחלקות חקלאיות באזור מבקיעים - שקמים04/11/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 295יער כוכב מיכאל13/03/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 313קרית חינוך כרם מבצר יוחנן
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 100בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסחר (חפצי נוי)
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 102בקשה להקלה לתוספת קומה ושימוש חורג למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 104שימוש חורג במבנה שיעודו חקלאי להקמת מחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 108בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי לנגריה ולמחסן עצים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 113שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מרכז תורני " חכמת רחמים"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 115בקשה לשימוש חורג בקרקע שיעודה חקלאי למחסן מסחרי להשכרת ציוד קייטרינג
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 117בקשה לשיימוש חורג בקרקע חקלאית לאחסון ציוד לקידוח מים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 127שימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי לחניה עבור גן אירועים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 128בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 132שימוש חורג בקרקע שיעודה רך לפיזור עודפי עפר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 139שימוש חורג בקרקע חקלאית להקמת מגרש כדורגל - קיבוץ ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 144שימוש חורג לאיחסון ציוד לקידוחי מים במבנה חדש
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 90שימוש חורג במבנה חקלאי למסחר ובית קפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 98שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן לחומרי בנין - פרופילים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 99שימוש חורג בקרקע חקלאית לחניית רכב לאכסון וחלוקת גז
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מפ/ 1001מתקן פוטו-וולטאי, קיבוץ גברעם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מפ/ 1002מתקן פוטו וולטאי מושב ברכיה25/03/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מפ/ 1004מתקן פוטו-וולטאי - בית שיקמה19/07/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מפ/ 1007מתקן פוטו-וולטאי - גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מפ/ 1008מתקן פוטו- וולטאי תלמי יפה26/11/2012
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכנית6/ מק/ 2006תחנת דלק שינוי וחלוקה30/03/1999