תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2007תחנת דלק-שערי אשקלון15/07/1999
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2010שינוי בהנחיות אדריכלות לבתי מגורים27/07/2000
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ מק/ 2016תכנית לחלוקה מחדש06/05/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2028הקטנת גודל מגרש מינימלית10/07/2001
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2034מושב גיאה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2037מרכז אזורי חוף אשקלון05/09/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2040מול אשקלון - שקמים08/08/2002
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2041מושב גוגב מיכאל21/05/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2042מושב נתיב העשרה25/12/2003
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ מק/ 2051תחנת תדלוק - קיבוץ ניצנים13/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2052ניר ישראל 92 - שקמים19/08/2004
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2054כוכב מיכאל
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2060מול אשקלון - אשקלון
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2061מושב הודיה13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכנית6/ מק/ 2062בית הדר
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2065בית מגורים - מושב ניר ישראל23/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ מק/ 2068מושב ניר ישראל13/11/2005
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2069מושב ברכיה מספר 122 כהן דב ושולה20/07/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ מק/ 2071מושב כוכב מיכאל13/08/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2086מושב תלמי יפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ מק/ 2087גבר עם
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ מק/ 2096תלמי יפה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ מק/ 2113קיבוץ זיקים09/09/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכנית6/ מק/ 2116חלקות 85, 2007 בית שקמה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ מק/ 2117הרחבת מחסנים מושב גיאה11/12/2008
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ מק/ 2119משק 49 מושב הודיה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ מק/ 2121זיקים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ מק/ 2128תחנת תדלוק
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ מק/ 2131קיבוץ יד מרדכי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2142קיבוץ כרמיה - מגורים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2154נתיב השערה - מגרש 152
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכנית6/ מק/ 2161שינוי הוראות בינוי - קיבוץ כרמיה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ מק/ 2165מגרש 124 נתיב העשרה
דרוםשמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 197ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 216קו נפט חלץ-בית שקמה22/08/1957
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 239/ אמוסד נוער22/10/1964
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתד/ 244/ בתכנית מפורטת לבית עלמין ברכיה - הודיה11/11/1965
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתד/ 528/ אמרכז מועצה אזורית.24/09/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 581שמורת טבע01/02/1968
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 6/ 02/ 234/ 17הסדרת צומת ברכיה - משען, כביש 35
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כרמיהתוכניתד/ 70/ 1קיבוץ כרמיה08/05/1977
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775כפר נוער ניצנים27/04/1978
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכניתד/ 775/ 1שינוי לתבע ד/75509/06/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכניתד/ 777ישוב הודיה02/09/1971
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתד/ 818תלמי יפה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתד/ 819ישוב בית שקמה23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכניתד/ 820ישוב ניר ישראל23/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכניתד/ 822ישוב גיאה30/11/1972
דרוםשקמים, חוף אשקלון, משעןתוכניתד/ 847תכנית מפורטת למושב05/05/1974
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1041הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1042הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בית שקמהתוכניתע/ 12מושב עובדים - בית שקמה29/11/1951
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכניתע/ 51מושב עובדים29/05/1952
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכניתע/ 56ישוב תלמי-יפה10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכניתע/ 7מושב קיבוצי10/11/1955
דרוםשקמים, חוף אשקלוןישות כלליתש/ דר/ 6/ 02/ 234/ 38שמורת טבע יער כרמיה הרחבה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6080בקשה לשימור מבנה הסטורי ה"ארמון" (שיקום).
דרוםשקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6050בקשה להיתר למתקן קשר אלחוטי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ברכיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 05/ 6085תוכנית לאיחוד וחלוקה מחדש של 2 חלקות
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 06/ 6013אישור בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למשרד עו"ד בתנאי לתוספת מקלט
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 06/ 6056התנגדות לתכנית להקמת מבנה שנאים בשצ"פ
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6069בקשה לבניית בית מגורים בתוספת חצר אנגלית
דרוםשקמים, חוף אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6099בקשה (אי מתן החלטה) להקמת מתקן שידור
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6100בקשה להצבת גדר בטיחותית לתיחום קרקע בניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 07/ 6106התנגדות לתכנית לשינוי בחלוקת שטחים ע"י איחוד וחלוקה ושינוי בקוי בנין 6/ מק/ 20
דרוםשקמים, חוף אשקלון, הודיהערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהשק/ 08/ 6051התנגדות לאיחוד וחלוקה
דרוםשקמים, חוף אשקלון, ניצןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6075בקשה להתקנת שרותים במרתף בית פרטי
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6057בקשה להריסת מבנה תחנת דלק ובניית תחנה חדשה הכוללת מיכל תת קרקעי לבנזין
דרוםשקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6074התנגדות להקמת תחנת תדלוק בחניון דרך צוק "החושה"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6033הריסת מבנה תחנת תדלוק ובנייתו מחדש
דרוםשקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6047דרישה להכליל חלל גג מעל 1.80 מ' גובה , בחישוב שטחים כחלק מזכויות הבנייה
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20060064שימוש חורג להקמת מתקנים זמניים
דרוםשקמים, חוף אשקלוןבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070106שימוש חורג להקמת מתקניים זמניים לפסטיבל לארוע "בומבמבלה"
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20080112בקשה לשימוש חורג למתקנים זמניים לפסטיבל בומבמלה.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20090233שימוש חורג בומבמלה בחוף ניצנים
דרוםשקמים, חוף אשקלון, נצניםבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20100014שימוש חורג לארועי בומבמלה 2010.
דרוםשקמים, חוף אשקלון, בת הדרתוכניתתממ/ 4/ 14/ 62תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס' 62 ישוב כפרי בת הדר12/01/2006
דרוםשקמים, חוף אשקלוןתוכניתתתל/ 28/ 288הפרדה מפלסית מושב זוהר - דרך לחלץ26/04/2007