תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 3שינוי יעוד מחקלאי למתקן הנדסי07/10/1987
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 5יעוד קרקע חקלאית להקמת פארק ציבורי ושרותים למטיילים (מרחצאות יואב) - שד24/10/1991
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 6שירותי דרך -קיבוץ שדה יואב12/01/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 8איתור שטח לפארק בחמי יואב03/12/1995
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 184/ 9קיבוץ שדה יואב19/02/1998
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 1יעוד שטח לקיבוץ וחלוקת אזורים27/07/1980
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 2תעשיה21/08/1986
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 3בית עלמין26/03/1989
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 4קיבוץ בית ג'וברין07/11/1991
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 197/ 5קיבוץ בית גוברין
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 202/ 1מתקני תקשורת באתר גלאון
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203ביטול ואיחוד חלקות קיימות וקביעת יעודים אזורי11/12/1980
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 1שינוי יעוד מחקלאי לשטח צבורי פתוח25/11/1982
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 2שינוי יעוד מאזור חקלאי לשטח לבניני ציבור ואזור מגורים א' - מושב כפר ה27/02/1994
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 3דרך גישה לתחנת רכבת - כפר מנחם21/07/2011
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 4שינוי בקוי בניין למבנים ושינוי בתחום חלקה א ' כפר הי''ף מס' קודם 6/ מק/ 214511/09/2012
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207ביטול ואיחוד חלקות, קביעת יעדים ואזורים08/01/1981
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 10חלקה 20 מושב נחלה
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 2הרחבת מושב נחלה08/03/1998
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 3מושב נחלה18/11/1999
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 4שינוי ביעוד קרקע וחלוקת מגרשים - מושב נחלה31/05/2000
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 6הגדלת זכויות בניה באזור מגורים א' - מושב נחלה16/01/2003
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 76 מגרשי מגורים (47, 48, 49) - מושב נחלה23/07/2007
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 8בית כנסת - מושב נחלה07/10/2010
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214קביעת יעדים חדשים,הרחבת אזורים קיימים07/08/1980
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 1קביעת יעודים לרישום בספרי מקרקעין17/02/1983
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 2לקבוע תנאי לקווי ביוב להולכת קולחי אזור תעשיה29/07/1986
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 214/ 4אתר לסילוק פסולת "אלה"
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 5כפר הנוער קדמה30/03/2000
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 214/ 7הרחבת מתקן הנדסי - מאגר בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 219תחנת מיתוג ''קדמה'' עם דרך גישהב ומעבר לקוי החשמל
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 223תכנית מפורטת יואב - אזור 426/03/1981
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225יואב אזור 3 (תל א - ספי)12/08/1981
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית12/12/2006
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 232גן לאומי-מערות בית גוברין09/07/1987
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 232/ 1גן לאומי בית גוברין
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ 03/ 242תחנת דלק24/05/1988
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 248פרוזדור הנדסי (קו דלק) "12 - צומת גבעתי07/06/1998
דרוםשקמים, יואב, נגבה, שדה יואבתוכנית6/ 03/ 255קיבוצים נגבה ושדה יואב- התחברות לדרך מס' 3513/11/1997
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 274יער חרובית24/09/2009
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 281יערות שחריה12/12/2007
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 285אל-עזי - הסדרת מתחמים וקביעת מגרשי מגורים
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 288יער בית גוברין24/05/2009
דרוםשקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
דרוםשקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 03/ 319יער האלה
דרוםשקמים, יואב, רבדיםבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 101בקשה לשימוש חורג מבנה אריזה תשומות חקלאיות
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 112בקשה לשימוש חורג להצבת מבנים ניידים למגורי עובדים
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 129בקשה לשימוש חורג למגורי עובדים זרים - כפר הריף
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 133בקשה לשימוש חורג במבנה חקלאי למסעדה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 134בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 136שימוש חורג להקמת מבנים ניידים להתארגנות בזמן ההקמה
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 140בקשה לשימוש חורג בשטח חקלאי להרחבת בית עלמין קיים והריסת סככה
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 145בקשה לשימוש חורג להקמת חממה למכירת צמחים מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, ורדוןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 85בית אריזה לתוצרת חקלאית
דרוםשקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
דרוםשקמים, יואב, ורדוןתוכנית6/ במ/ 165הרוחבת מרכז שפירא- עין צורים-"אחוזת אתרוג"07/07/1994
דרוםשקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ מפ/ 1003מתקן פוטו וולטאי מושב סגולה
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1005מתקן פוטו-וולטאי כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מפ/ 1009מתקן פוטו-וולטאי בשטחי משבצת מושב שורש (ליד כפר מנחם)
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מפ/ 1010מתקן פוטו-וולטאי גלאון
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מפ/ 1011מתקן פוטו-וולטאי נחלה
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2001שינוי הוראות בהרחבה30/06/1999
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2013שינוי יעוד ש.פ.פ.13/12/2001
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2015שינוי עיצוב גידור חזית המגרש13/02/2000
דרוםשקמים, יואב, שדה יואבתוכנית6/ מק/ 2025חמי יואב - הרחבה15/03/2001
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ מק/ 2050מושב נחלה
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2056כפר מנחם - שקמים14/02/2008
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2064מושב כפר הרי"ף
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2070משפחת חצרוני - כפר הריף16/04/2008
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2078קיבוץ נגבה
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2079מרכז יואב - צומת מסמיה
דרוםשקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ מק/ 2088בית ניר
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכנית6/ מק/ 2090קיבוץ גת - איחוד וחלוקת מגרשים
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןתוכנית6/ מק/ 2101בית גוברין14/02/2008
דרוםשקמים, יואב, רבדיםתוכנית6/ מק/ 2106קיבוץ רבדים03/03/2008
דרוםשקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ מק/ 2107קיבוץ נגבה - הצרחת ששטחי שפ''פ ושב''צ16/04/2008
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2120כפר מנחם - חילופי שטחים מגורים וש.ב.צ.
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2123מרכז יואב - צומת ראם - אזור תעשיה - קביעת גבולות מגרשים והרחבת כביש
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2127כפר מנחם
דרוםשקמים, יואבתוכנית6/ מק/ 2136מתקנים פוטו-וולטאיים בשטח לתשתיות
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2139כפר מנחם - החלפת שטחים מגורים ושב''צ
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ מק/ 2143גלאון - החלפת שטחים מגורים - מגורים מיוחד
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ מק/ 2145שינוי בקווי בנין למבנים וישנוי בתחום חצר מגורים משפח' לויתן כפר ריף
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ מק/ 2163מבני משק צפוניים - כפר מנחם
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית8/ 03/ 135מושב ינון
דרוםשקמים, יואבתוכנית9/ 02/ 101/ 46הרחבת בית עלמין קיים של קרית גת ובתחום מונציפאלי של מועצה אזורית יואב21/07/2011
דרוםשקמים, יואבישות כלליתג/ דר/ 6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית
דרוםשקמים, יואב, נחלהתוכניתד/ 185תכנית מפורטת למושב עובדים18/08/1955
דרוםשקמים, יואב, גלאוןתוכניתד/ 446/ אזיתא - תחנת קליטה09/09/1965
דרוםשקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 251/ 1דרך גישה "זוהרים"
דרוםשקמים, יואבתוכניתד/ 6/ 02/ 272דרך מקומית קרית גת - נחלה
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםתוכניתד/ 73/ אתכנית למושב עובדים22/08/1957
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1048הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1082הקמת צנרת להולכת גז טבעי, הקמת סככות, שוחות ותעלות לכבלי חשמל
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 6/ רשגז/ 1087הקמת תחנת PRMS - חדר בקרה, חדר דוודים, סככה לתחנה, מתקני גז עבודות הנדסה אזרחי
דרוםשקמים, יואבבקשה ועדה מקומיתדר/ 9/ רשגז/ 1046הקמת מערכת הולכה לגז טבעי מכלול יבשתי לפי תמא/37/א/1
דרוםשקמים, יואבישות כלליתקד/ 1003פצלי שמן גלאון ת. 3