תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6022היתר לבנית מרתף לבית
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6063תביעת פיצויים בגין תכנית פוגעת
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 02/ 6081התנגדות להיתר לשימוש חורג לתחנת מוניות
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 03/ 6044התנגדות לשימוש חורג לאנטנות לוויניות.
דרוםשקמים, יואב, נחלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6098בקשה (אי מתן החלטה) להקמת מתקן שידור קטן במשותף עם חברות סלולאריות אחרות
דרוםשקמים, יואב, סגולהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 07/ 6108בקשה לאישור שימוש חורג למסעדה בשטח חקלאי
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6052בקשה להיתר לש.חורג להצבת צלחות לווין בצומת ראם
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 08/ 6053בקשה להצבת צלחות לויין באתר גלאון
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6074בקשה להקלה בחומרי גמר בבית פרטי
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6099בקשה להקמת מבנה מעבדה לבדיקת מזון לבעלי חיים
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6109ערר על דרישת הועדה למנות אדריכל כעורך בקשה בבקשה למבני ציבור
דרוםשקמים, יואב, נגבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 09/ 6110ערר על דרישת הועדה למנות אדריכל כעורך בקשה בבקשה למבני ציבור
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6038בקשה להצבת אנטנות על עמוד חשמל קיים ומבנה יביל בסמוך
דרוםשקמים, יואבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 6041בקשה לשימוש חורג ל-5 שנים להרחבת בית העלמין בקרית גת
דרוםשקמים, יואב, רבדיםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86036ערעור על גובה היטל השבחה עבור שימוש חורג למטבח בקיבוץ
דרוםשקמים, יואב, בית גבריןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 10/ 86040ערר על דרישת תשלום היטל השבחה בגין היתר לשימוש חורג ממני משק לגן ארועים
דרוםשקמים, יואב, כפר הרי"ףערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6026בקשה להיתר לשימוש חורג למשך 5 שנים לחדרי בקרה ואנטנות שידור וקליטת לוויינים
דרוםשקמים, יואב, כפר מנחםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשק/ 11/ 6080בקשה להצבת אנטנה ומתקן תקשורת בשטח חקלאי
דרוםשקמים, יואב, נחלהבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20070250הקמת מתקן לתקשורת סלולארית סמוך לאתר קיים במושב.
דרוםשקמים, יואבתוכניתתמא/ 16/ דתכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה -שינוי מס' ד- אתר סילוק פסולת מרכזי "כלנית"30/10/2003
דרוםשקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 10תמ"מ-מחוז דרום-שינוי מס' 10 - תחנת מיתוג צפית ומעברים לקווי חשמל ראשיים25/12/1989
דרוםקרית גת, שקמים, יואבתוכניתתממ/ 4/ 14/ 48תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום -שינוי מס' 48 -קרית גת - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
דרוםשקמים, יואב, גת (קבוץ)תוכניתתממ/ 4/ 14/ 50תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 50 אזור תעשיה מקומי גת21/11/2004
דרוםשקמים, יואבתוכניתתתל/ 29תחנת כח דליה
דרוםשקמים, יואבתוכניתתתל/ 29/ אתחנת כח דליה אנרגיות12/09/2011
דרוםבאר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתתתל/ 34תחנת כוח תהל ישראל פאואר באר טוביה