תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3729הסדרת שטחים -יפיע23/06/1983
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 3833שנוי יעוד למלאכה ותעשיה, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4139תכנון רשת דרכים -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 4161שנוי תואי כביש, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 455חלוקה יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5017שינוי יעוד למתקני הנדסה23/09/1986
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 518תכנית תחום יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5289שינוי יעוד למבני שירות - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5319שינוי יעוד למבני ציבור - יפיע29/04/1990
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5485שנוי תוואי דרך, יפיע18/02/1988
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 5969הסדרת דרכים יפיע30/03/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6081שנוי יעוד השטח למגורים, יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6082שנוי עוד השטח למגורים -יפיע09/01/1996
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6097יעוד שטח לספורט -יפיע21/10/1993
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6107שינוי יעוד השטח לדרך גישה - יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6123שינוי יעוד מחקלאי לאזורים למסעדה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 614חלוקה בחלקה -יפיע09/09/1965
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6159שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6236שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 627 - צפוןחלוקה בחלקה 6 גוש 16880 - יפיע21/07/1966
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6309הרחבת תחום הבניה יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6381שנוי יעוד לתעשיה ומגורים כפר יפיע.22/11/1992
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6422שינוי תוואי דרך -יפיע29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6429שנוי יעוד למגורים , יפיע13/05/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6430שנוי יעוד מאזור חקלאי למגורים, שינוי למתאר, יפיע.17/11/1996
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6660שנוי תואי דרך21/11/1991
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6700שנוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 6926שנוי יעוד למגורים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7134שנוי יעוד מחקלאי למגורים -יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7165שנוי יעוד למגוריםפ -יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7280שינוי תוואי דרך -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7283שנוי יעוד למגורים -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7623שנוי יעוד למבנה צבור, יפיע30/01/1994
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7784שנוי תואי דרך, יפיע24/11/1998
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 7789שנוי יעוד למגורים, יפיע29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8228תחנת דלק מסחר ושרותי דרך יפיע - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8471שינוי בתקנון ג / 1313 , יפיע08/02/1996
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8843שינוי תוואי דרך, שינוי למתאר, כפר יפיע. הודעה לפי סעיף 77 לחוק התכנו
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 890אתר ביהכ"נ -יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 8931שינוי יעוד לשטח מגורים ומסחר מעורב ולחניה, הגדלת זכויות הבניה, שינוי למתאר, כ15/06/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9100חלוקה ותכנון שטח לבנייני ציבור מחדש, שינוי למתאר, יפיע.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9246חלוקת חלקה לפי תכנית חלוקה קיימת, שינוי למתאר, יפיע.
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9607שינוי תוואי דרכים, שנוי למתאר, יפיע.14/05/2000
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9665תכנון שטח מבני ציבור מחדש, שינוי למתאר, יפיע.29/08/1999
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 9898שינוי בתוואי דרכים וחלוקה למגרשים, שינוי למתאר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ במ/ 112שכונת פנורמה יפיע05/07/1992
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 14780ריתכנון שכונת מגורים מערבית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15192הסדרת דרך מס' 75 ע"פ תכניות ביצוע של מע"צ, יפיע08/11/2007
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15387הצרת דרך בהתאם לבתים קיימים, יפיע08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15549הסדרת צומת עקב בניה ושינוי קווי בניין
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15706הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15722שינוי תוואי דרך-יפיע12/12/2007
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתגנ/ 15752התווית דרך-יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15753הרחבת שטח למוסדות ציבור ושינוי בזכויות בניה-יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 15922שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16337הצרה נקודתית של דרך , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16360הסדרת דרך גישה, יפיע05/06/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16432הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16437שינוי יעוד ממגורים למוסדות דת, יפיע20/02/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16642שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע10/03/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16643ביטול דרך גישה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16805התווית דרך מקומית , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16807הסדרת מערכת דרכים וייעודים , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16811שינוי תוואי דרך וקווי בניין , יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16868שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16940שינוי תוואי דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 16994שינוי בהורואת וזכויות בניה , יפיע24/05/2009
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17042שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17154הסדרת מערכת דרכים מקומית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17187שינוי במערכת הדרכים ובהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17234שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, יפיע10/07/2008
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17242הפיכת דרך הולכי רגל לדרך משולבת והרחבתה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17346ריתכנון שכונת מגורים, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17366שינוי קוי בנין והתרת קונזולה מעל הדרך, יפיע01/06/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17530שינוי במערכת הדרכים המקומית, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17617הסדרת מערכת דרכים, יפיע31/08/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17865שנוי תוואי דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 17986שנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע27/02/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18014שינוי נקודתי בתואי דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18216ביטול קטע דרך, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18220הסדרת מערכת דרכים ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע10/04/2011
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18273הצרת דרך והפיכת שצ"פ לשפ"פ, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18295שנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע16/09/2010
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18401הצרת דרך ושינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18518שנוי יעוד ממגורים א' לאזור מגורים ומסחר, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18586שנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18588הוספת שימושים לאזור מגורים ושנוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע26/01/2012
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתגנ/ 18624שינוי תוואי דרך משולבת, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםמב/ 02/ 22/ 2לגיטימציה לשמוש חורג בקרקע חקלאית
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתמע/ מק/ 1313/ 001הרחבת דרך גישה קיימת וקביעת קו בניה מחזית המגרש, יפיע
צפוןמבוא העמקים, יפיעתוכניתמע/ מק/ 6430/ 02שינוי תוואי ורוחב דרך להולכי רגל על ידי איחוד וחלוקה מחדש, יפיע31/01/2002
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כלליתעתמ/ 10/ 58יוסף מרגיה נגד ועדה מחוזית מחוז צפון
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כלליתעתמ/ נצ/ 09/ 317בשאראת אליאס נגד הועדה המחוזית, הועדה המקומית מבוא העמקים
צפוןמבוא העמקים, יפיעישות כלליתתא/ 08/ 112עיזבון המנוח נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיעתוכניתתממ/ 2/ 44תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 44 - הרחבת שטח הישוב יפיע25/07/2006