תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13219שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור11/05/2004
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13220שינוי יעוד לשטח למבנה ציבור26/08/2003
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13286מרכז אזרחי27/11/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13326שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ31/08/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13412הרחבת שטח של תחנת תדלוק
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13419אתר תירות ונופש " אלעוש", תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13451תכנון שכונת מגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13631שינוי יעוד משצ"פ לאזור תעשיה ומסחר
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1365מחצבה -תמרה27/04/1972
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13695שינוי יעוד משטח חקלאי לחקלאי מיוחד, לול פיטום, תמרה03/11/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1371מחצבה -תמרה23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13774שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ27/03/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1381יעוד שטח למחצבה -תמרה23/11/1972
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13881חווה חקלאית, מערבית לתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13897ייעוד שטח למבנה ציבור:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1399שינוי יעוד חלקות -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14036לול-שינוי שטח לחקלאי מיוחד-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14038תחנת תדלוק - כניסה לתמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14098בריכת תמרה05/01/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1414שנוי יעוד -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14177לול פיטום תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14192תחנת תידלוק דרך 782-טמרה:
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14428חקלאי מיוחד, בית אריזה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14565אזור גידול בעלי חיים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14677תכנון שכונת מגורים, תמרה12/12/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14708שינוי יעוד מתעשיה למתקנים הנדסיים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15008הקצאת שטח לחטיבה עליונה, תמרה31/12/2006
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15012ביטול דרך גישה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15150יעוד שטח למבני ציבור, תמרה08/11/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15451יעוד שטח חקלאי למתקן הנדסי, תמרה
צפוןגבעות אלונים, משגב, שפלת הגליל, כפר מנדא, תמרהתוכניתג/ 15453יער שכניה14/06/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15477תיירות ונופש, מלאי אלתות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15491תכנון מחדש בגוש 18559 בתמרה13/03/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15516יעוד שטח ללוא , טמרה26/12/2007
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15595יעוד שטח לאזור אחסנה ומלאכה, תמרה
צפוןמטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15895בית בד בשטח תעשיה ומסחר, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15896יעוד שטח ללול, בגוש 18570 חל' 98,תמרה21/06/2010
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15928שינוי יעוד ממגורים למבנה ציבור, תמרה03/03/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15929יעוד שטח למוסד דת, תמרה12/01/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15931אזור משולב מסחר ומשרדים, דרום מערב, תמרה
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1627הרחבת התחום -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1699פתיחת שביל גישה בשטח בנוי -תמרה05/06/1975
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17021יעוד שטח ללול, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17022תחנת שאיבה לביוב, תמרה03/06/2009
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17023אזור תעשיה, מגורים ומסחר, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1708חלוקת שטח קרקע למגרשי בניה -כפר טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17118בית ספר יסודי, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1723תקון למתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17305קדוח אבליים 1, סמוך למצפה אביב21/05/2012
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17491הרחבת אזור תעשיה, טמרה
צפוןמשגב, שפלת הגליל, כאבול, תמרהתוכניתג/ 17565מחצבת נשר, טמרה26/09/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17576לגיטימציה לבית מגורים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17687שנוי הוראות ואחוזי בניה ומספר קומות בשטח בנוי, תמרה14/06/2011
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 17696מחסן לחמרי בניה "טמבור", תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1790מחצבה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18027תחנת דלק סונול באזור תעשיה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18438מתחם הכניסה לעיר - טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18766שנוי יעוד מחקלאי למגורים והצעת דרכים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1880חלוקת חלקה -טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1881מחצבה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18840אזור מגורים ב' משולב במסחר, גריפאת מזרח, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18841שנוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 18918מרכז מסחרי חדש, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19015הגדלת אחוזי בניה ושנוי קו בניין, שכונה מערבית, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19398הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בנין שכונה מערבית טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19444הסדרת יעודי קרקע במתחם הכניסה לטמרה, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1960חלוקת חלקה 19 תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1961חלוקת חלקה, תמרה20/08/1981
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1963שנוי יעוד חלקה 13, להקמת מרפאה בתמרה01/12/1977
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1976שנוי תוואי דרך , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1977חלוקת חלקה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19811הסדרת תוואי דרך טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19813תמרה-הרחבה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 1982מחצבת "נשר" בכפר תמרה02/12/1976
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 19927שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2011חלוקת חלקה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2057מוסדות חנוך, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2073שנוי יעוד -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2118חלוקה בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2129שנוי יעוד, למוקד תיירות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2143שנוי יעוד -תמרה מרכז ספורט - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2187שנוי כביש מס' 3, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2222חלוקת מגרשים לבניה -תמרה24/01/1980
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2232שנוי יעוד חלקהלתחנת בנזין -תמרה20/07/1978
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2233חלוקת מגרשים לבניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2248תכנון בית ספר -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2249שנוי יעוד השטח מחקלאי לתעשיה -תמרה28/10/1976
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2271חלוקת חלקה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2272חלוקת חלקה 19 , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2273שנוי יעוד, תמרה28/02/1980
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2302שנוי יעוד, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2310חלוקת מגרשים לבניה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2356חלוקה למגורים - תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2366חלוקת מגרשים לבניה -תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2393חלוקת מגרשים לבניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2394חלוקת מגרשים לבניה -כפר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2395כביש גישה למחצבת נשר -תמרה09/06/1977