תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2504חלוקת חלקה למגרשי בניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2505חלוקת מגרשים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2517חלוקת מגרשים -תמרה18/10/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2627יעוד שטח לתחנת תידלוק -תמרה22/11/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2672הסדר דרכים ויעוד למגורים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2706חלוקת מגרשים -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2707שנוי יעוד לתחנת תידלוק -בתמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2720חלוקת מגרשים לבניה בכפר תמרה22/11/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2763חלוקת מגרשים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2775חלוקת מגרשים לבניה, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2833מחצבות תמרה נשר24/11/1977
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2834חלוקת מגרשים לתעשייה ומלאכה - תמרה28/09/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2860שנוי יעוד לבי"ס ומגרש ספורט -כפר תמרה18/10/1979
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2913ללא שם
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2948חלוקת מגרשי בניה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 2987חלוקת חלקה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3061שנוי יעוד למגורים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3572מחצבה בכפר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 360מתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 3848שנוי יעוד למגורים בשטח בנוי -טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4015חלוקת מגרשים השכונה המערבית, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4027שנוי יעוד למבנה צבורי (מסגד), כלת שריף, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4089שנוי יעוד להרחבת תחנת דלק, טמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4165שינוי יעוד לתחנת תידלוק -(גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4233שינוי יעוד למגורים - תמרה30/08/1984
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4348שנוי יעוד למסעדת גן לתיירות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 477תחום בניה -תמרה08/12/1966
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 4881חלוקת מגרשים לבניה, טמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 495תחום בניה תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5006שינוי יעוד לתעשיה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5035מפעל מוזאיקה ומגרשים לבטון, טמרה14/07/1989
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5124כפר תמרה - מזרח14/07/1989
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5198חלוקת מגרשים שכונה צפונית מערבית, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5231תחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5269ליעד שטחים למגורים, שב"צ, שצ"פ ודרכים.08/04/1987
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5470יעוד שטח למסחר שווק תוצרת חקלאית-תמרה10/01/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5520תחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5651שינוי יעוד למגורים
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5673שינוי יעוד למסחר ולמסעדה -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5787שנוי יעוד לשטח החסנה ושרותי מסחר-תמרה31/07/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5805שינוי יעוד לציבורי מרכז להכשרה מקצועית
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5827שנוי תואי דרך מוצעת מס' 21 לאזור מגורים, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5856שנוי תואי דרך מס'1 טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 5986שינוי יעוד למסחרי ( היפרשוק ) - תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6010שנוי חלק מתואי דרך מס'3 - תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6220שנוי יעוד למסחרי, תמרה18/06/1992
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6301שינוי יעוד למבנה ציבורי מרפאה - תמרה09/05/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6334שנוי יעוד למגורים, טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6341שינוי ייעוד לאזור ציבורי - תמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6513יעוד שטח לחיצוב אבן למוזאיקה תמרה26/12/1991
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6803שנוי לתקנון תכנית מתאר -תמרה31/12/1992
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6819שינוי יעוד מצבורי פתוח למגורים -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6854הסדרי לחלקות , תמרה07/01/1993
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6856שנו יעוד מחקלאי לתעשיה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6956תכנית מתאר ג / 695623/07/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6957חלוקת מגרשים דרומי מערבי-תמרה05/10/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6958חלוקת מגרשים צפוני מערבי-תמרה03/12/1995
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 6980שינוי יעוד מאדמה חקלאית לשטח לאספקה תוצרת חקלאית ומסחר שנוי למתאר תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7076שינוי יעוד למגורים בשטח הבנוי-תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7141שינוי תואי דרך ושינוי מיקום בית הקברות שינוי למתאר,תמרה -(גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7195שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך -תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7230הקטנת גודל מגרש מינימאלי -תמרה05/11/1992
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7370שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק -תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7422שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושרותי דרך ומסעדה - תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7458אזור מלאכה ותעשיה, תמרה19/05/1999
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7479שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור תחנת תידלוק ושירותי דרך, טמרה. (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7496שנוי תואי דרכים מס' 10 ו16- , טמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7593שנוי יעוד לתחנת תידלוק, דרגה ב', תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7722יעוד שטח מסחרי עבור מסעדה וקיוסק, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7840מחצבת אבן לתעשיית שיש ומוזאיקה, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7892הנחיות בניה למבנה לול לגידול עופות, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7975שנוי יעוד משטח מגורים לשטח מיועד למבני ציבור,תמרה16/03/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 7984כבישים 6, 70, קטע כביש מס' 79 , תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8012שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב הכולל מוקד תיירותיומסחר, שינוי למתאר, טמרה24/02/2005
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 803 - צפוןחלוקת מגרשים בתמרה22/02/1968
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8047יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך, תמרה (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8128שנוי יעוד לתחנת דלק, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8302הסדרת שימוש בבנינים הקיימים ללא היתר, תמרה12/12/1996
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8323שינוי יעוד לתחנת דלק תמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8339שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק ושירותי דרך, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8595שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים. שינוי למתאר, תמרה - (גניזה)
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8640ליעד שטח מסחרי עבור "תחנת דלק, מסעדה וקיוסק".
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8649שינוי יעוד לתחנת תדלוק בכניסה לדרך למחצבת נשר טמרה.26/01/1999
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8686שנוי יעוד ממגורים לתחנת תידלוק, תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8819שינוי יעוד השטח מקרקע חקלאית לשטח המיועד לבנייני ציבור והסדרת דרכי גישה, שינו19/09/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8821יעוד שטח לתחנת תדלוק ומסעדה.20/06/1996
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8876תחנת תדלוק ושרותי דרך "דור" טמרה19/06/1997
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 8920שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאזור תחנת תדלוק ושירותי דרך מדרג ג' תמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9170שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח לבנייני צבור (בי"ס יסודי), מגורים והסדרת דרכים,15/07/2002
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9345שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק מדרגה א', תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9503שינוי יעוד למלונאות ונופש ודרך גישה, שינוי למתאר, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9681פרסום סעיף 77 על שטח תכנית ג / 2834 - אזור תעשיה, שינוי למתאר, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9797שכונה מערבית, טמרה20/02/2000
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9806שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק מדרגה ג', תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 9820שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תיירות נופש וספורט, טמרה.
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתחצ/ 205348אישור הקמת רשת חשמל - ליד תמרה
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2006/ 002בקשה לשימוש חורג "מכירת צמחי בית וגן + כדים"
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2008/ 0115בקשה לשימוש חורג מכירת צמחי בית וגן + כדים
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2008/ 0217בקשה לשימוש חורג מכירת צמחי בית וגן + כדים
צפוןשפלת הגליל, תמרהבקשה ועדה מקומיתטמרה 2009/ 0077שימוש חורג ממתבן לסככה למיון זיתיים