תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3056אזור תעשיה יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3105שנוי יעוד למבני ציבור וספורט -יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3127שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - יבניאל23/10/1981
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3134חלוקת מגרשים לבניה - יבניאל - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3510שנוי יעוד למגורים -יבניאל20/11/1980
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 3728שנוי יעוד למשקי עזר ומגורים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4291שינוי יעוד שטח ציבורי - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4301שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4379בריכת שחיה15/12/1983
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4625שינוי יעוד למגורים06/03/1986
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 4939חלוקת מגרשים מחדש שכון ציבורי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5320שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5321שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5352כביש מס' 767 צומת כפר תבור - צומת כנרת כביש עוקף יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 547 - צפוןשכון בחלקה 62 גוש 17357 - יבניאל05/03/1964
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5482חלוקת מגרשים לבניה,הגורן יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5676שנוי יעוד למגורים יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 583שכון בחלקה -יבניאל22/10/1964
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5896תחנת תידלוק צומת אלונים, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5916שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים ב'17/09/1989
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5919שינוי יעוד למגורים21/09/1995
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 5978שינוי יעוד למגורים
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 612שכון עולים וחסחון -יבניאל02/11/1967
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 6602שינוי יעוד למגורים - יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 6695תכנית מתאר יבניאל14/07/1996
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 6992שנוי יעוד למבנה צבור, יבניאל - גניזה)
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 704תכנית מתאר יבנאל09/03/1980
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 71יבנאל18/10/1951
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 7786שנוי יעוד למגורים, יבניאל01/05/1996
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8058שנוי יעוד למגורים, יבנאל03/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8162שנוי יעוד למגורים, יבניאל26/10/1995
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8168שנוי יעוד למוסד דת, יבנאל28/02/1996
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8385שנוי יעוד למדורים ומשק חקלאי,יבניאל18/06/1996
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8529תכנית לחדרי אירוח, יבניאל16/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8751יעוד שטח לשרותי דרך ותיירות, צומת אלומות - יבנאל.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8772יצירת מעבר בשכונת סמדר, שינוי למתאר, יבניאל.12/12/1996
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8787יעוד שטח לאתר, נופש, תיירות קייט ומסחר - יבנאל.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8921מרכז תעשיה, שינוי למתאר, יבנאל.09/10/1997
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8971יעוד שטח לבניית יח' דיור צמודות קרקע חד ודו- משפחתיות, שינוי למתאר, יבנאל16/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8972יעוד שטח לאזור מגורים, שינוי למתאר, יבנאל.27/03/1997
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 8977שכונת מגורים חד ודו-משפחתיים, שינוי למתאר, יבנאל.16/01/1997
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9135שינוי יעוד משטח למבני ציבור לשטח למבני עזר, שינוי למתאר, יבנאל.10/12/1998
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9255שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, יבניאל.22/01/1998
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9359שנוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח שרותי דרך ואיכסון תירותי, מצפה נוף, יבנאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9466סמדר עילית, יבניאל02/03/1998
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9710מוסד הרב שיך, שינוי למתאר, יבניאל.
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 9888שינוי יעוד מחקלאי למגורים, מבני ציבור ודרכים, שינוי למתאר, יבנאל04/08/1998
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 995 - צפוןקביעת שטחים לחקלאות (פרדסים) - יבניאל28/05/1970
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ במ/ 33נוף - יבנאל - יבנאל06/02/1992
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ במ/ 34סמדר עילית - יבניאל23/04/1992
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 230חלקות קרקע חקלאית, יבניאל07/02/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 246חלוקת קרקע חקלאית, יבניאל24/10/2002
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6540/ 260איחוד וחלוקה בשטחים חקלאיים, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 215תכנית איחוד וחלוקה, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 233הגדלת מס' יח"ד ללא הגדלתשטח, יבניאל12/10/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 236שינוי הורואת בינוי ועיצוב אדרכלי, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 242חלוקת קרקע חקלאית,יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 285הקטנת קו בנין קדמי , יבניאל08/06/2004
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 6695/ 371הקטנת קו בנין צידי, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 8921/ 409שינוי קווי בניין והגדלת תכסית - יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 8972/ 208שינוי בחלוקת מגרשים והגדלת מס' יחידות, יבניאל17/01/2000
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 9466/ 302הקטנת קו בנין, יבניאל07/06/2006
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגמ/ מק/ 9466/ 303הקטנת קו בנין צידי ומתן לגיטימציה למחסן, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתגנ/ 17121הגדלת אחוזי בניה, שכ' סמדר, יבנאל05/01/2012
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלישות כלליתש/ 6/ 22שמורת טבע חורשת יעלה מתוקף תוכנית ג/ 785
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלישות כלליתש/ צפ/ ג/ 13493שמורת טבע רכס אדמי
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתתרשצ/ 1/ 4/ 46/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, יבניאל
צפוןהגליל המזרחי, יבנאלתוכניתתרשצ/ 1/ 46/ 1חוק רישום שיכונים ציבוריים, יבניאל