תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 4986שינוי יעוד למגורים11/05/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 503 - צפוןמושב מולדת - ת.ב.ע. מס' 50303/12/1964
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5094תוכנית מפורטת טיבה10/09/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 5100קבוץ בית השיטה03/09/1989
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 5105חלוקת מגרשים לבניה30/07/1989
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 5110תרש"צ05/07/1987
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 5228שינוי יעוד וחלוקה מרכז יעל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 5304שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושרותי דרך - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, פרזוןתוכניתג/ 5305שינוי יעוד לתחנת תדלוק ושרותי דרך מושב פרזון (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 532 - צפוןת.ב.ע. מס' 532 - מקיבלה02/11/1967
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 545 - צפוןתיקון לת.ב.ע. מס' 457 - בית אלפא17/10/1963
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 5453אזור תעשיה במושב רם-און15/05/1988
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5535שנוי יעוד למגורים וחלוקה גוש 23207 חל ' 16-18 שינוי ל2552- טייבה.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 5609חניון נופש וספורט - גבעת יזרעאל08/07/1990
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 5645כביש עוקף בית אלפא13/06/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףתוכניתג/ 5736קבוץ תל יוסף29/10/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 5791שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 585קביעת אזורים ויעודים בקיבוץ חפציבה09/05/1966
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 5973שינוי יעוד לתחנת תידלוק בקבוץ בית אלפא30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 605פארק לאומי,אתר בית אלפא (חפצי-בה)17/06/1965
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6175שנוי יעוד למגורים, טייבה - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 626 - צפוןת.ב.ע. מס' 626 - רמת צבי24/11/1966
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 6287תחנת תדלוק ושרותי דרך
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6288שינוי יעוד למגורים - טייבה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 6289קבוץ עין חרוד (מאוחד)21/10/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 6462תכנית מפורטת מס' ג / 6462 כפר מוקיבלה06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 6469תכנית מפורטת מס' ג / 6469 כפר נעורה30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 6547אזור תעשייה מולדת06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חפצי-בהתוכניתג/ 6669קבוץ חפציבה, שנוי ל- ג / 58521/08/1997
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 6670כפר טייבה30/12/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 6861עין חרוד איחוד14/09/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 6869תכנית מפורטת מס'ג / 6869 כביש מס' 716 נעורה-תמרה07/11/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 696 - צפוןתחום בניה - סנדלה21/09/1967
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 7079מושב רם-און06/08/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 7095יעוד קרקע לתחנת תידלוק ושירותי דרך -נעורה13/05/1993
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 7227מקור הגלבוע -נורית - (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 7245תחנת משנה טרנספורמציה -אדמות עין חרוד30/04/1992
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 7326מפעלים תרבותיים וחינוכיים-יזרעאל08/08/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 7335שנוי יעוד מחקלאי למגורים, טמרה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 745תחום בניה טייבה17/04/1969
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 7477תחנת תידלוק ושרותי דרך , בית השיטה (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 7497שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה - בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 751מרכזית טלפונים -עין חרוד11/01/1968
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 7531שנוי יעוד למגורים, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 7667שנוי לתכנית מפורטת, טמרה12/12/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 7685שנוי יעוד מחקלאי לולו רביה, כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 7726קיבוץ בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 7729שנוי יעוד מחקלאי ללולים לרביה, כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ 7730שנוי יעוד מחקלאי ללול לגידול הודים, רם און
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 8032שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים א', טייבה27/02/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 8040שנוי יעוד ללולים, מולדת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 8184מושב כפר יחזקאל21/06/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהתוכניתג/ 8227שנוי והתאמה של דרכים בשטח הכפר, נעורה30/03/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 8251שנוי יעוד לאזורים משקיים לול רביה כבדה, כפר יחזקאל28/07/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 8328שנוי במרכז הישוב, מגן (כרם) שאול07/09/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8330הרחבת מפעלים תרבותיים וחינוכיים - עמק יזרעאל.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8351תחנת תידלוק ושירות דרך, קיבוץ יזרעאל03/12/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 8451פארקיון, גבע12/12/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טיבה(בעמק)תוכניתג/ 8452תכנית מפורטת מספר ג / 8452 שינוי יעוד למגורים טייבה.21/09/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יזרעאלתוכניתג/ 8460מפעל לעבוד פסדים, יזרעאלים16/02/1997
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ 8510תיחום והרחבה של מושב, רמת צבי
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 854 - צפוןאזור התעשיה הגילבוע27/08/1981
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 8558שינוי יעוד משטח חקלאי לשרותי דרך , סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 8596תחנת תדלוק ,שרותי דרך ותיירות צומת בית השיטה.20/06/1996
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 8741שינוי לתכנית מספר ג / 7667 תטרה אל זעביה (גניזה)
צפוןהגלבוע, הגילבוע, יעלתוכניתג/ 8966מרכז יעל, שינוי לתכנית מפורטת.26/01/1997
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 898שמורת טבע הגלבוע29/05/1969
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 8996תחנת דלק מסחר, שירותי איכסון, "מפגש השלום" קיבוץ בית אלפא
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9040שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח תחנת תידלוק ושרותי דרך סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 9063כפר נופש ותיירות שרותי אירוח ודרכי גישה וחניה, נורית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 9073שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למתקן טיהור לשפכים ומאגר קולחין - רמת יששכר, מו27/03/2006
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9116שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך כפר סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ 9140לתכנן ולקבוע יעודי קרקע, הנחיות ותנאים לפיתוח ובניה, קיבוץ גבע28/02/2000
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 9231שינוי יעוד משטח גן לאומי לשטח משולב בשצ"פ, מלונית "שער הגלבוע", שינוי למתאר.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 9235תחנת תידלוק ושרותי דרך, כביש 60 , כניסה לסנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 9264הרחבת מחצבת בזלת בית - אלפא. שינוי למתאר, קיבוץ בית - אלפ27/05/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתג/ 9472שינוי יעוד חיצוב משטח תכנית ג / 889 לאזור הכלול בתכנית זו לצורך המשך הפקת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9475מרכז ספורט ונופש, כ. מוקבלה09/02/2000
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולתוכניתג/ 9476שינוי יעוד מחקלאי למרכז תעסוקה, שינוי למתאר, מוקיבלה, סנדלה, מגן שאול.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ 9496שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק ושרותי דרך, צומת נורית.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9628שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור וקביעת הנחיות לבניית מבני ציבור ומגורים, מ10/12/1998
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 9758אזור תעשיה חבר, שינוי למתאר.03/02/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתג/ 9809שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א', שינוי למתאר, כפר מוקבלה.31/10/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתג/ 9810העתקת דרך, יעוד השטח לשצ"פ, מולדת19/05/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 9827שרותי דרך, בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתג/ 9829שנוי יעוד מקרקע חקלאית לשטח חקלאי מיוחד להקמת רפת, בית אלפא05/07/1999
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ 9951תיחום שטח הפיתוח לבית השיטה - גלבוע11/04/2002
צפוןאצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגליל, הגילבוע, מקומי - מחוזי מחוז הצפוןתוכניתג/ 9999מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ במ/ 178מרכז חבר18/05/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתג/ במ/ 179מרכז אומן, שינוי לג / במ / 70.18/05/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ במ/ 204נורית27/08/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתג/ במ/ 295הרחבת רמת צבי.14/12/1995
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ במ/ 31גן-נר11/04/1991
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נוריתתוכניתג/ במ/ 51מקור בגלבוע - כפר התנ"ך בנורית
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ בת/ 104קבוץ:בית השיטה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית השטהתוכניתג/ בת/ 238קבוץ בית השיטה המהווה תוספת לתכנית מס' ג / 7726
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ בת/ 256אזור תעשיה גן-נר שינוי לתכנית ג / במ / 31
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ גל/ מק/ 102הסדרת יעודי שטחים , כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רם-אוןתוכניתג/ גל/ מק/ 103ניוד שטחים ללא שינוי סה"כ שטח , איחוד וחלוקה , רם און09/11/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גבעתוכניתג/ גל/ מק/ 104התאמת עתודות קרקע לבינוי קיים, גבע18/08/2009