תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגלבוע, הגילבוע, רמת צביתוכניתגל/ מק/ 183הסדרת גבולות לתצ"ר - רמת צבי
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתגל/ מק/ 19שינוי יעוד משטח פרטי תוח לשטח למגורים ושרותים קהילתיים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתגל/ מק/ 191פיצול מגרש והגדרת קוי בניין - כפר יחזקאל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 40שינוי קו בנין, מוקבילה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 46איחוד וחלוקה בהסכמה , סנדלה07/10/2008
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מולדת בני בריתתוכניתגל/ מק/ 47שינוי קו בני, משוב מולדת17/11/2005
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 57שינוי בקו בנין, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 6408/ 4קביעת מרווח בניה קדמי ואחורי, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מקיבלהתוכניתגל/ מק/ 6462/ 1שנוי יעוד ממגורים למבני ציבור, מוקיבלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (אחוד)תוכניתגל/ מק/ 6861שינוי יעוד משפ"פ למגורים, איחוד וחלוקה, עין חרוד איחוד
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתגל/ מק/ 70שינוי הוראות בניה, סנדלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתגל/ מק/ גבמ/ 31/ 3שינוי קו בנין, גן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, תל יוסףבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20061012תורן לאנטנה+ ביתן יביל
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מלאהבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20090191בקשב להיתר בניהלהקמת אתר תקשורת עבור חברת פלפון.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, ברקבקשה ועדה מקומיתגלב/ 20090221אתר פלפון במושב ברק.
צפוןהגלבוע, הגילבוע, מגן שאולבקשה ועדה מקומיתגמז/ 20060106אתר סלקום ליד מגן שאול
צפוןהגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)בקשה ועדה מקומיתטמרה 2010/ 001תוכנית שינויים מדיר צאן מבנה פיטום עגלים
צפוןהגלבוע, הגילבוע, חברבקשה ועדה מקומיתישובי חבר 2009/ 001בקשה להיתר סלילה של קטע דרך 675
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתמש"צ/ 94תכנית לצרכי רישום, מסדה, שער גולן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אביטלתוכניתמשצ/ 6הכנת תכנית לצרכי רישום27/07/1988
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתמשצ/ 61מעלה גילבוע והסביבה20/06/1991
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתמשצ/ 94מסדה- שער הגולן אדמות חקלאיות בתענך28/08/2006
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתנ/ 3הסדרה ושיקום נחל יששכר קטע טייבה מולדת
צפוןהגלבוע, הגילבוע, בית אלפאתוכניתנ/ בית אלפא/ 2ניקוז ירדן דרומי, בית אלפא
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)ישות כלליתנ/ חרוד/ 8תוכנית ניקוז נחל חרוד מעלה
צפוןהגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתנ/ נחל חרוד/ 6מפעל ניקוז חרוד - רכבת העמק
צפוןהגלבוע, הגילבועישות כלליתעתמ/ נצ/ 07/ 1067הכל חי נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון
צפוןהגלבוע, הגילבוע, נאעורהישות כלליתעתמ/ נצ/ 09/ 324זועבי דינא נגד ועדת הערר, הועדה המחוזית צפון
צפוןהגלבוע, הגילבועישות כלליתש/ 13/ 23שמורת טבע הרי הגלבוע מתוקף תוכנית ג/ 898
צפוןהגלבוע, הגילבועתוכניתתממ/ 2/ 27תכנית מתאר מחוזית -מחוז צפון- שינוי מס' 27 -מחצבת בזלת בית אלפא15/05/2003
צפוןהגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתתממ/ 2/ 61תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה28/03/2007
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרצש/ 2/ 1108/ 2תכנית שיכון ציבורי, באומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרשצ/ 1/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים - אומן
צפוןהגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתתרשצ/ 1/ 1274/ 2חוק רישום שינוים ציבוריים, הוראת שעה, גן נר
צפוןהגלבוע, הגילבוע, אומןתוכניתתרשצ/ 2/ 1108/ 2חוק רישום שיכונים ציבוריים, אומן
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתתתל/ 40תכנית לתשתית לאומית אגירה שאובה מעלה גלבוע04/01/2011
צפוןהגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתתתל/ 44אגירה שאובה - כוכב הירדן