תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2131שנוי יעוד חלקה -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2132שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2133שנוי יעוד חלקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2134שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2150חלוקת השטח למגרשי מגורים.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2288שינוי יעוד חלקה -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2335חלוקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2336שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2355שינוי יעוד חלקה למגורים - עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2387חלוקת מגשים לבניה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2388חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2389חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2390חלוקת מגרשים לבניה -עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2440חלוקת חלקה למגרשים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2522חלוקת מגרשים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2674שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2675שינוי יעוד למגורים - עראבה30/03/1978
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2761חלוקת מגרשים לבניה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2884שנוי יעוד למגורים -עראבה02/08/1988
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2909שנוי יעוד לבית ספר בכפר עראבה09/08/1979
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 2910שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3013כביש מס' 235 ראמה צלמון, עראבה09/03/1980
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3139שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3145שנוי יעוד למגורים, עראבה -(גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3146שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3322שנוי יעוד וחלוקה למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3356שנוי יעוד למגורים -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3435שינוי יעוד חלקה - עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3496שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3497שנוי יעוד למגורים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3545יעוד שטח לחלוקה -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3546יעוד שטחים למגורים וחלוקה למגרשים -עראבה03/01/1984
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3603שנוי יעוד למגורים -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3604שנוי יעוד למגורים -עארבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3631שנוי יעוד למגורים וחלוקה -עראבה - (עארבה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3866שנוי יעוד למגורים עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3943שנוי יעוד למגורים -עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3965שנוי יעוד מחקלאי למגורים, עראבה03/03/1983
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 3966שנוי יעוד מחלקאי למגורים, עראבה03/03/1983
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4014תכנית מתאר עראבה22/01/1987
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4100שינוי יעוד למלאכה ותעשיה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 4936שנוי יעוד למוסדות צבור, מגורים ותעשיה זעירה עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 498 - צפוןתחום בניה - עראבה04/04/1963
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5314שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5378שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5422הקטנת קו בנין מציר דרך מס' 805 ל- 40 מטר, שינוי למתאר, עראבה.02/09/1997
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5763שנוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5860תחנת תידלוק ושרותי דרך - עראבה29/08/1999
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 5886שנוי יעוד למגורים, עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6143שינוי יעוד למגורים עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6299הצעת דרך מעבר
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6468שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6483שינוי תוואי דרך מוצעת - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 652עראבה הדרומית22/07/1965
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6552שינוי יעוד לתעשייה עראבה.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6626שינוי יעוד מחקלאי למגורים והרחבת דרך גישה עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6672שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6673שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6702שינוי יעוד למגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6761שנוי לתקנון תכנית מתאר -עראבה01/09/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6866שינוי יעוד למגורים בגוש 19346 ובחלקי חלקות ,10 11 עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6891שנוי יעוד מחקלאי למגורים עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 6970שנוי תואי דרך מס' 22 -עראבה06/02/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7007בתים אפורים עראבה.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7024שינוי יעוד מחקלאי לתחנת תידלוק, עראבה. (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7125שינוי יעוד ממגורים א' לבניני ציבור -עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7210שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח לתחנת תידלוק עראבה - (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7240שינוי לתכנית המתאר מספר ג / 4041 - עראבה.01/04/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7366שינוי יעוד ממבני ציבור למגורים-עארבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7650שנוייעוד משטח חקלאי לשטח לשירותים הנדסיים (תחנת מעבר), עראבה16/12/2010
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7654שינוי יעוד מחקלאי למרכז ספורט בגוש 19378 חלקה 25 שינוי למתאר עראבה.18/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 780שנוי יעוד חל' 80 -עראבה07/09/1978
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7894שנוי יעוד מדרך לאזור מגורים א', עראבה (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7897שנוי יעוד להקמת בריכת מי שתיה סגורה, עראבה21/12/1998
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 7917שנוי יעוד משטח חקלאי ליעודים אחרים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8006שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתעשיה ושירותי דרך עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8046שנוי תוואי דרך מס' 8 ושנוי קו בנין, עראבה28/07/1994
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8249יעוד שטח למכון טיהור שפכים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8296שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8389שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח לתחנת תידלוק, עראבה16/02/1997
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8399שינוי יעוד משטח לבניני ציבור לשטח לבניני ציבור ומגורים, עראבה18/11/1998
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8464שינוי יעוד מאזור חקלאי לבניני צ יבור, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8568שנוי יעוד מחקלאי לשרותי דרך, עראבה - (גניזה) (גניזה)
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 8801הקטנת קוי בנין כביש אזורי מספר 805.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9064שינוי יעוד למגורים א' ושטח ציבורי פתוח, שכונת ואדי אלעין, שינוי למתאר, ערא22/05/1998
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9281שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מלאכה ותעשיה זעירה. עראבה.19/05/1999
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9287שנוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק ושירותי דרך, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9338שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק מדרגה ג' ושרותי דרך, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9353שינוי יעוד מאזור לצרכי ציבור למגורים, שינוי למתאר,עראבה.10/05/1998
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9388הסדרת כביש גישה למגרשים וחלוקה חדשה למגרשים, שינוילמתאר, עראבה.
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ 9906הקטנת קו בנין מכביש מס' 805, שינוי למתאר, עראבה.14/12/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10137/ 04/ 37שינוי נקודתי בקווי בנין, עראבה13/08/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10137/ 04/ 7ניוד אחוזי בניה והגדרת אחוזי בניה, עראבה20/07/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10137/ 05/ 15הרחבת שטח לבנייני ציבור להקמת מסגד ומרכז תרבות , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10326/ 08/ 83תכנית מפורטת להקטנת קווי בניין למבני ציבור בעראבה.10/05/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 10708/ 09/ 18שינוי קו בנין וגודל מגרש מינימלי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 05/ 42שינוי קו בנין , עראבה05/07/2007
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 05/ 55שינוי קווי בנין נקודתי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 06/ 20תוכנית ג/ לג/ 12907/ 06/ 20
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 09/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה, ושינוי הוראות . עראבה04/08/2011