תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 12907/ 10/ 46הקטנת קו בנין , והגדלת תכסית קרקע , עראבה17/11/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 13071/ 08/ 53שינוי קו בנין , עראבה13/01/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 16773/ 10/ 23איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, הרחבת דרך קווי בנין וגודל מגרש מינימלי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 43הרחבת דרך בתוואי שאושר בתכנית מתאר עראבה10/02/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 66הרחבת דרך מערבה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 67הרחבת דרך, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 70הרחבת דרך 18, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 77הרחבת קטע דרך מס' 2 , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 02/ 79הרחבת דרך מחברת , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 03/ 1הרחבת דרך מס' 136 , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 03/ 21הרחבת דרך מחברת , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 03/ 90שינוי תוואי דרך מס' 100, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 04/ 19איחוד וחלוקה נקודתית בהסכמה, עראבה07/11/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 04/ 63הרחבת דרך - מטרוקה לדרך גישה , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 05/ 37איחוד וחלוקה והעתקת שצ"פ , מערב עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 05/ 9איחוד וחלוקה בהסכמה וניוד אחוזי בניה וקווי בנין , עראבה31/08/2006
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 08/ 79הקטנת קווי בנין, עראבה01/07/2010
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 09/ 14שינוי קו בנין , הקטנת גודל מגרש מינימלי והגדלת תכסית ותוספת יח"ד , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 4014/ 11/ 38הסדרת דרך מס' 5 בדרום עראבה.10/05/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 5422/ 03/ 2שינוי לסובה בדרך 58, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 5422/ 04/ 48שינוי נקודתי של קווי בנין ואיחוד וחלוקה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 01/ 14שינוי קו בנין , עראבה05/09/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 01/ 16קביעת קווי בנין , עראבה08/08/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 2תכנית חלוקה ושינוי קווי בנין, עראבה08/08/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 50קביעת קו בנין וגודל מגרש מינימלי, עראבה16/06/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 57שינוי קו בנין בחלקה 9 עראבה24/03/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 62שינוי קו בנין ולגיטימציה, עראבה18/08/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 82שינוי קו בנין מגרש 14/1 עראבה19/08/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 83הקטנת קו בנין וקביעת גודל מגרש מינימלי, עראבה08/01/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 02/ 86הקטנת נקודתית של קווי בנין ומתן לגיטיצמציה לקיים, עראבה17/12/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 10הקטנת קו בנין , גודל מגרש וניוד אחוזי בניה לקומה, עראבה22/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 18שינוי קו בנין ואיחוד וחלוקה, עראבה08/10/2003
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 24שינוי בקו בנין וניוד אחוזי בניה, עראבה09/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 25איחוד וחלוקה מחדש, ושינוי וק בנין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 26שינוי בקו בנין\ עראבה16/06/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 31איחוד וחלוקה וניוד אחוזי בנין במפלסים, עראבה08/01/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 39הקטנת קו בנין , מגרש מינמלי וניוד אחוזי בניה, עראבה29/04/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 40הקטנת קו בנין ואיחוד וחלקה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 45הקטנת קו בנין ולגיטימציה לקיים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 68חלוקה בהסכמה , קביעת גודל מגרש מינימלי וקביעת קווי בנין, עראבה09/02/2004
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 77שיני קו בנין , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 78שינוי קו בנין, וניוד זכויות, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 8הקטנת קו בנין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 03/ 85שינוי קו בנין , גודל מגרש וניוד אחוזי בניה,
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 04/ 18שינוי בצפיפות יח"ד למגרש, וקווי בנין , גודל מגרש, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 04/ 21שינויקו בנין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 04/ 56ניוד אחוזי בניה וקביעת גודל מגרש מינימלי, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 05/ 01שינוי נסיגות קו בנין, עראבה22/08/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 05/ 6איחוד וחלוקה , שינוי גולד מגרש , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 6761/ 16לגיטימציה למבנה קיים ושינוי קו בנין, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 7240/ 01/ 89שינוי בקו בנין, עראבה11/06/2002
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ 7240/ 02/ 63שינוי קו בנין והתאמה למצב קיים , עראבה10/10/2005
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ מק/ 12907/ 10/ 36תכנית מפורטת לחלוקה בהסכמה והקטנת קווי בנייה-עראבה10/05/2012
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ מק/ 6761/ 01/ 16קביעת קווי בנין לפי קיים, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתג/ לג/ מק/ 9906/ 10/ 35שינוי בקו בניה מדרך אזורית באזור תעשיה ערבה10/05/2012
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתג1/ 19382בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגלג/ 6761/ 03/ 25תכנית לאיחוד וחלוקה מחדש בחל' 166 ו- 169 גוש 19381 ושינוי ייעוד ממגורים ,עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 14511שנוי יעוד נקודתי משטח מגורים מעורב לשטח שרותי דרך, צפון עראבה צמוד לדרך 805
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 15372שינוי תוואי דרך מס' 44 ודרך מס' 41, צפון עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 15638ביטול דרך מס' 6 בעראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 15660שינוי יעוד משטח תעשיה לשטח תעשיה משולב מסחר,צפון מזרח עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 15764שינוי תוואי דרך מס' 23 בצפון מזרח עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16153הגדלת זכויות נקודתית בשטח בנוי, עראבה05/06/2008
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16230שינוי נקודתי של תוואי דרך 31 , עראבה05/06/2008
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16231שינוי נקודתי של תוואי דרך 21 ולגיטימציה , עראבה12/01/2009
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16332הגדלה נקודתית של זכויות ושינוי ייעוד ממגורים למסחר , מרכז עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16520הגדלה נקודתית של זכויות בנייה והקטנת קווי בניין , עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16710ביטול קטע מדרך עירונית מס' 6 והצעת דרך חלופית, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 16773שינוי תוואי דרך מס' 31 , מערב עראבה03/06/2009
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 17440הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בנין, עראבה22/12/2011
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 17843שנוי יעוד משטח לתחנת תדלוק למגורים ב', עראבה01/06/2010
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתגנ/ 18600הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות, עראבה26/01/2011
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתד1/ 19382בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתה1/ 19382בית מגורים
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתו1/ 19382לגיטמציה לבנין קיים
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתחג/ מק/ 99/ 2שינוי תקנון- הוראות בדבר עיצוב אדריכלי, צפיפות יח"ד לחלקה באזורי מגורים ללא
צפוןלב הגליל, עראבהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 02/ 20/ 2סגירת קומת עמודים קיימת
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתלג/ מק/ 7897/ 99/ 11שינוי בתקנון לצורך הקטנת גודל מגרש מינימלי למאגר מים,עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתלג/ מק/ 98/ 33העתקת מיקום שצ"פ והסדרת דרך גישה, עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהתוכניתלג/ מק/ 99/ 11שינוי לתקנון ג / 7897 - תיקון גודל מגרש מינימלי עראבה
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתלגל/ 20080568בקשה להקטנת קו בנין בשטח של 147.5 מ"ר.
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתלגל/ 980515תוספת+ לגטימציה לבניין קיים.
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתעראבה 2003/ 0280תוכנית לחוות סוסים (אורווה) מוצעת וגדר
צפוןלב הגליל, עראבהבקשה ועדה מקומיתעראבה 2005/ 0724לגיטימציה לשינויים ק"מרתף מתחת לק"קרקע היתר על הקיים
צפוןלב הגליל, עראבהישות כלליתעתמ/ 07/ 4119גאוי סח נגד ועדה מחוזית צפון, ועדת משנה להמלצות בניה
צפוןלב הגליל, עראבהישות כלליתעתמ/ 09/ 652006דראושה כסרא נגד ועדה מחוזית צפון וכו'
צפוןלב הגליל, עראבהישות כלליתעתמ/ נצ/ 07/ 4119גאוי סח נגד ועדה מחוזית צפון וכו'