תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12125הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך25/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12398שנוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח למסחר.13/03/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12426שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' בצפ'-מע' ירכא04/08/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12435הגדלת זכויות למאגר מים של מקורות באזור התעשיה של ירכא24/07/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12436תוספת מגרשים למגורים ב' והתווית דרך גישה בצמוד לאזור התעשייה בירכא22/05/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12475שינוי יעוד משטח ספורט , תעשייה ומסחר לשטח בנייני ציבור באזור התעשייה בירכא13/02/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12476שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לול בצפון מערב ירכא08/02/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12547שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב' לגיטימיה למבנה קיים ירכא10/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12548שינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים ב' לגיטימציה למבנים קיימים במערב ירכא31/07/2003
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12673שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' במערב ירכא בצומת כיכר המזרקה
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12674הקמת תחנת תדלוק ושירותי דרך על דרך ראשית 70 מדרום לכביש לירכא גוליס
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12677שינוי יעוד נקודתי תוספת 2.5 דונם למגורים במערב ירכא שינוי לאזור תעשיה ירכא20/06/2002
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12707שינוי יעוד משטפ"פ לשטח שרותים שכונתיים בשכונת קדמאני במערב ירכא08/11/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12874שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ושצ"פ בירכא07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12875שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור תעשיה ומסחר באזור התעשיה בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12965שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' - צפון מערב , ירכא24/02/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13044שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה, מסחר ושרותי דרך בכניסה לאזור התעשיה, ירכא02/02/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13084שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים משולב במסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13093שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מלאכה ומסחר, ירכא07/09/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13173שינוי יעוד ממבני ציבור לשטח מגורים ב' בצפון ירכא11/05/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13174שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר באזור תעשיה ירכא08/06/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1318שינוי יעוד חלקה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13193שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תיירות ומסחר, במערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13247שינוי יעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בדרום - מערב ירכא27/01/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13392שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר, תיירות ושב"צ, בצומת הכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13393שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' והתווית דרך בדרום ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13464שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד להקמת לול לפטם עופות, צפון מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13487שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים א' ולגיטימציה למבנה במזרח ירכא21/06/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13519שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר (שירותי דרך) בכביש הכניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13613שינוי יעוד קרקע משטח חקלאי לשטח מגורים ב' בצפון מערב ירכא07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13679שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב'-צפון ירכא31/12/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13792שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ושצ"פ בצפון מזרח ירכא24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13835שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' כ - 120 יח"ד בצפ'-מע' ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13930שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' בצפון מזרח, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13933שינוי יעוד נקודתי משב"צ לשטח מגורים א' בדרום מערב ירכא:09/07/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13947שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' במערב ירכא:03/03/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14011שינוי יעוד נקודתי משצ"פ למגורים ב' במערב ירכא:14/07/2004
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14012שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים משולב במסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14013שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר באזור התעשיה ירכא:29/09/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14014שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח תעשיה משולב במסחר, באזור התעשיה בירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14015שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', הקמת שכונה בת 39 דונם, 90 יח"ד בדרום מזרח ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14016שינוי תקנוני נקודתי - הוספת שימוש ברשימת תכליות-ירכא:27/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14057הסדרת צומת דרכים מס' 2, 4, 5 בסמוך לבנין הרב תכליתי במרכז ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14058שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי ללול פטם עופות-מערבית לירכא:08/11/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14237הרחבת ירכא ל-15 דונם, שכונה בת 152 יח"ד במזרח ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14240שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, א"ת ירכא:07/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14241שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים משולב במסחר, ירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ג'וליס, ירכאתוכניתג/ 14242שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק ושרותי דרך, כביש כניסה לירכא:
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14262שינוי יעוד משטח חקלאי ומשטח ספורט לשטח מגורים ב' משולב במסחר באזור תעשיה ירכא29/03/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14278שינוי יעוד משצ"פ וחקלאי לאזור תעשיה ומסחר, ירכא27/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14280שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למסחר ותעשיה זעירה ומגורים א' באזור תעשיה ירכא21/06/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14281שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', תוספת 44 יח"ד לשכונת חיילים משוחררים בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14314הקמת שכונת חיילים משוחררים, 1240 יח"ד בשטח של 520 דונם
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14342שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לאזור תיירות ומסחר אזור תעשיה ירכא17/04/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14343שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', צפון מערב ירכא04/09/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14344הגדלה נקודתית של זכויות בניה, ולגיטימציה לקיים, ירכא18/05/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14345שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, אזור תעשיה ירכא04/09/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14346ביטול קטע מדרך גישה עקב בניה בתחום הדרך, מרכז ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14350שינוי יעוד ממרכז עסקים ומסחר לשב"צ והתווית דרך, מרכז ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14373שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' והתווית דרכים, מזרח ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14418שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב' במזרח ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14420שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב'-צפון ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14421שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ומסחר באתר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14422שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' (התויית דרך-מזרח ירכא)24/07/2005
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14423שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שב"צ והתוית דרך בדרום ירכא
צפוןבקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, משגב, ירכא, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14435מתחם יער תפן15/02/2012
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14520שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מסחר ותעשיה, כביש כניסה לירכא27/02/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14523שנוי יעוד משטח בנייני ציבור לשטח מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14525שנוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למגורים א' ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14526שנוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים א' והתויית דרך ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14551שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14553שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14612שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים ב" והתויית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14638שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', שב"צ ודרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14639שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח תעשיה ומסחר, בכניסה לירכא, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14711שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות, כביש כניסה, ירכא19/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14713שנוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח מגורים ב' צפון מערב, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14714שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14756שינוי יעוד משצ"פ למגרש מגורים א', לגיטימציה לבניה, שכונת ממ"י, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14757שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא19/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14826שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14837שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור נופש ותיירות, אבו סנאן25/09/2008
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14838שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' ולגיטימציה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14840שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ולגיטימציהלמבנה קיים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14841שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ומלאכה זעירה, ירכא25/06/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14844שינוי תוואי דרך למתן לגיטימציה למבנה, מרכז, ירכא03/06/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14845שינוי יעוד נקודתי משצ'פ למגורים ב' ולגיטימציה, דרום מזרח, ירכא19/03/2006
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14896שנוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' שצ"פ והתויית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14897שנוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14898שנוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק ושרותי דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14899שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14927שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14962שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ותעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14965שנוי יעוד נקודתי מחקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14999שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', לגיטימציה למבנה קיים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15000שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', שטח בנייני ציבור, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15001שינוי תוואי דרך מס' 1, כניסה לשכ' חיילים משוחררים, איחוד וחלוקה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15174שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב' ומסחר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15175שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים,שכונה צפונית ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15180שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי תוואי דרכים וביטול שצ"פ, ירכא