תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15194שינוי יעוד נקודתי ממגורים ב' לבית אבות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15211שינוי יעוד נקודתי משטח שצ"פ ושטח ספורט לשטח תעשיה ושצ"פ, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15213שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15280שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר, מערב אזור תעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15391שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות צמוד לכביש כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15419שינוי נקודתי ולגיטימציה לשני מבנים מחקלאי למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15455שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב' והתויית דרכים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15517שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15558שנוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לשטח מגורים א', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15675שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1575הרחבת התחום -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15760שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא04/09/2007
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15761שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15879שינוי יעוד משטח חקלאי לשיקום מחצבה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1589מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16151איחוד וחלוקה ושינוי ייעוד משטח חקלאי למגורים א', אזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1618שנוי יעוד -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16501הגדלה נקודתית של זכויות והוספת תכליות מסחריות בא.ת ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16684שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מגורים ב', מסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16686שינוי יעוד משטח חקלאי לשכונת מגורים ושטח מבני ציבור, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16687שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח משולב מגורים ומשרדים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16688שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' והתויית דרכים, ירכא07/11/2011
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16691שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16692שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16709שינוי יעוד משטח חקלאי לשכ' מגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16769שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר, בצמוד לכביש כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16909שינוי ייעוד מחקלאי למתקנים הנדסיים , ירכא08/02/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16910שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16911שינוי יעוד ממגורים לשרות בית אבות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16912מסחר ותיירות בכביש כניסה לירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16913שינוי ייעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח פולחן דתי והתווית כבישים , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16914שכונת משפחת עטאללה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16976שיקום והטמנה מחצבה נטושה, ירכא12/05/2009
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 16977שינוי יעוד ממגורים ב' לתחנת דלק זעירה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17064כפר נופש, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17134מרכז מזון, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17172שינוי יעוד מחקלאות למגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1718מחצבה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17190שינוי ייעוד מחקלאי למגורים ב' , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17191שכונת מגורים ומסחר , ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17373שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני ציבור ומגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1748מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17571שכונת מגורים מולא, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17572הרחבת מרכז מזון, ירכא25/11/2010
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17573שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מסחר ותעסוקה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17658שינוי קווי בנין והוראות תוכנית מתאר "ירכא" לתוכניות ג/ 3699 ג/ 6766
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17699שנוי מאזור חקלאי למגורים ב' שצ"פ מבני ציבור והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17730שנוי יעוד מחקלאי למגורים ב', שצ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17821קניון כנעאן, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17863הרחבה נקודתית בצפון מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17889הרחבה נקודתית לאזור מגורים ב', מערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 17901הקמת תחנת תדלוק, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18093שינוי יעוד מחקלאי למגורים ב' מלונאות ונופש, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18109הסדרת כביש מס' 22 וחלקה 3 בגוש 18899, ירכא11/09/2012
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18230הרחבה נקודתית בצפון ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18288שופינג סנטר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18289שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18348שנוי משטח חקלאי לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18398תכנית אב לדרך מקבילה לכביש כניסה לירכא באזור מסחר בירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18575מי בייבי, ירכא22/12/2011
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18577שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ב', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18578שנוי יעוד מחקלאי למלונאות, ספורט, מסחר ותעסוקה, שפ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18667קניון כנעאן, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18730שינוי יעוד חלקה 13 - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1874שנוי יעוד -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18800שנוי יעוד מחקלאי ותעשיה למסחר ותיירות, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18824הוספת שימוש מסחרי בחלקה 7, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18826שנוי יעוד מחקלאי למלונאות נופש ספורט מסחר ותעסוקה, שפ"פ והתווית דרך, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 18933שנוי יעוד מציבורי למגורים א', ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19474שינוי יעוד משטח חקלאי ומסחר למסחר ותירות והתווית דרך
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 1951מחצבה -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19522שינוי ועדכון תכנית מתאר, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19523הרחבה נקודתית בצפון מערב ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19702שינוי יעוד בחלקה 13 ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19827הרחבה נקודתית באזור תעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19934שינוי ייעוד משטח חקלאי למסחר ותיירות
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19954שינוי ייעוד משטח למבנה ציבור למגורים - ירכא.
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19955שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים דרך ושצ"פ ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 19956שינוי קו בנין והקטנת קילדקס ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20101הגדלת אזור מסחר ותעשיה במערב ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20237ירכא שכונה מערבית
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 20276הרחבת אזור מסחר ותעסוקה- ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2127חלוקת חלקה למגורים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2146חלוקת חלקה -ירכא12/05/1977
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2201יעוד חלקות למגורים - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2379יעוד שטחים ופתוח -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2380מחצבה -ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2787שנוי יעוד וחלוקת -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 2867חלוקת מגרשים, כפר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3044חלוקת מגרשים לבניה - ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3078שנוי יעוד למסחר ועסקים, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3202שנוי יעוד למחסן דלק -ירכא31/03/1986
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3542שנוי יעוד למפעל בלוקים -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3600מערכת ביוב מרכזית -ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3699תכנית מתאר ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 3817שכונת מגורים במערב ירכא - (גניזה)
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4241שכון לחיילים משוחררים - ירכא05/08/1990
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4255שינוי יעוד לתעשיה ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4305שנוי יעוד לתעשיה, ירכא
צפוןהגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 4444מרכז בין כפרי למלאכה ותעשיה, ירכא15/05/1986