תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים290/ 06/ 2לגיטמציה ותוספות לדירת מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים293/ 05/ 2מגורים - יחידה אחת
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 07/ 2גנרטורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 05/ 2תשריט חלוקה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים806/ 10/ 2ערר על שמאי מכריע
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים8109/ 11/ 2ערר היטל והשבחה בגין תכניות ג/303, ג/4392, ג/6659, ג/מק/6659/005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים834/ 10/ 2היטל השבחה מתכניתג/8156 בגין הקלה
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים878/ 11/ 2היטל השבחה בגין תוכניות ג'4392, ג'/8156
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10177פרדס חסכון - דרום, שינוי למתאר, רמת ישי27/01/2005
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10457הגדרת מגרש מינימלי, קוי בנין ואחוזי בניה, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10474מסחר משולב בעסקים ושרותי דרך, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10724שינוי תוואי דרך, הצרתה וחלוקת חלקה 52, שינוי למתאר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10891חנויות מקורות, שינוי למתאר, רמת ישי09/02/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 10997שינוי יעוד משצ"פ למגורים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11076הקטנת מפרץ חניה מ31- מר' ל - 15 מר'
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11137שנוי מספר קומות לבניה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11139שנוי יעוד ח"ח 39 ממבני ציבור למגורים ב', רמת ישי17/01/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11141שנוי יעוד ממבנה ציבורי למרכז אזרחי מסחרי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11176שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי12/07/2001
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11213שינוי יעוד משצ"פ למגורים א' 4 - רמת ישי23/10/2001
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11216ביטול דרך גישה ושינוי יעוד למגורים והתווית דרך גישה חדשה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11263הגדלת שטח בניה מותר עקב חריגת בניה - שינוי לגב"מ 174, רמת ישי22/11/1999
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11271שינוי יעוד משטח לספורט לאזור מגורים ב', רמת ישי, מתאר 1
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11321ביטול דרך גישה והסדרת זכות מעבר למגרשים29/04/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11589הגדלת אחוזי בניה ומספר קומות - רמת ישי13/09/2001
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 11984שינוי יעוד מתיירות ונופש ומגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12062שינוי תוואי דרך03/10/2002
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12063הגדלת אחוזי בניה ושינוי בקוי בנין
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12222הצרת דרך להולכי רגל וחלוקה למגרשים.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12249ביטול שצ"פ, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12366תכנון שכונת מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12764הגדלת שטח למגורים על חשבון שטח ציבורי22/03/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12804שינוי יעוד משצ"פ למגורים.13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12805שינוי יעוד שצ"פ למגורים.13/02/2003
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12806שינוי יעוד שטח מבנה ציבור למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 12916הסדרת מערכת דרכים ושצ"פ לפי הקיים בשטח
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13362שינוי יעוד משצ"פ למגורים15/04/2004
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13620התווית דרך מקומית13/05/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13623שינוי בהוראות ובזכויות בניה08/11/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13624ביטול דרך
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14080ביטול הפקעת יתר-רמת ישי:
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14368שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי29/03/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14369הקטנת מפרץ, רמת ישי09/08/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14430הסדרת מערכת דרכי גישה פנימיים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14863איחוד, חלוקה והקטנת דרך להולכי רגל, רמת ישי24/04/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 15116שינוי מיקום דרך גישה למקלט, רמת ישי12/12/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 15424שינוי יעוד ממסחר למגורים, רמת ישי
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, עמק יזרעאל, רמת ישיתוכניתג/ 15783תוכנית אב , רמת - ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 1670משחטת עוף העמק -רמת ישי05/10/1979
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18061שינוי יעוד מתעשיה למסחר מעורב בתעשיה עתירת ידע, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18474שינוי יעוד מתעשיה ומלאכה למסחר ותעשיה עתירת ידע ברמת ישי15/05/2011
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18712שנוי יעוד מתיירות למגורים א', רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18758מרכז מסחרי ומשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 18994מרכז מסחרי ומשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19203שנוי יעוד מתעשיה לתעסוקה ומסחר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19521הודעה בדבר הכנת תכנית ומתן תנאים להוצאת היתרים ואישור תשריטי חלוקה - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 19554הסדרת יעודי קרקע רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20168שינוי בהוראות וזכויות בניה רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20230רה תכנון ושדרוג אזור תעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 20269התווית דרך - צומת נווה יער - אז"ת רמת יישי.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 208שינוי לתכנית בנין ערים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 2097תכנית מס' 209723/03/1978
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 2997בנוי וחלוקת מגרשים לבניה -רמת ישי09/04/1980
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 303מתאר רמת ישי04/06/1971
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3123שינוי יעוד למגורים - רמת ישי -(גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3272הזזת שביל -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3554ייעוד שטח למגורים - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3555חלוקת השטח למגרשי בניה -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3801שנוי יעוד משטח צבורי פתוח למגורים -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 3985שנוי יעוד לבניני צבור -רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4008שנוי יעוד למגורים -רמת ישי05/08/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4009תכנון השטח וחלוקתו להקמת מבנה מגורים -רמת ישי22/07/1982
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4031חלוקת מגרשי בניה -רמת ישי07/02/1991
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4040שנוי יעוד למגורים מלונאות ונופש -רמת ישי (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4062הסדרת שמושי קרקע קטע ט' רמת ישי19/08/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4129הזזת שביל זבות מעבר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4130שנוי יעוד מחניה למגורים13/05/1982
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4224אזור תעשיה , רמת ישי28/02/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4251תעלת ניקוז לאיזור התעשיה11/07/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4386בטול דרך10/11/1983
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4392שנויים בתקנון תוכנית מתאר07/06/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4483שנוי יעוד מחניה ודרך למגורים א' -רמת ישי25/10/1991
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4585שינוי יעוד למגורים רמת ישי03/05/1984
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4629אחוד חלקות, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4630חלוקת חלקה ברמת ישי22/08/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4649שנוי יעוד לתחנת תידלוק, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4738משחטת עוף העמק, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4742חלוקת מגרשים לבניה29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4764תחנת תידלוק
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4776שינוי יעוד למגורים01/08/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4795שינוי יעוד לשטח פרטי23/06/1985
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4863שינוי יעוד למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4887שנוי יעוד למגורים רמת ישי19/08/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4888מבנן ה' חלוקת מגרשי בניה04/08/1988
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 4890שנוי יעוד למגורים, רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5085שינוי יעוד למסחרי מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5344שנוי יעדו למגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5585הזזת שביל להולכי רגל, רמת ישי16/12/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5682שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 5788שנוי יעוד למגורים17/12/1992