תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6358אתר לאומי חאן - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6548תיקון בתואי דרך -רמת ישי29/01/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6567אזור מרכז אזרחי מסחרי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6659שנוי יעודים שונים -רמת ישי27/04/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6684ש.י. למגורים רמת ישי30/01/1994
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6712שינוי יעוד למגורים - רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6713שנוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6714שינוי יעוד למגורים - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6738שינוי יעוד למסחרי -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6800שנוי יעוד למבני ציבור, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6801שנוי יעוד למגורים, רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6911אזור תעשייה ובנה ביתך
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6937שנוי יעוד למגורים -רמת ישי - (גניזה)
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 6960שנוי יעוד למגורים -רמת ישי12/06/1994
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7037שינוי יעוד למגורים, רמת ישי.02/12/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7085מתקנים הנדסיים לביוב - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7086מתקנים הנדסיים לביוב -רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7087שנוי יעוד לשביל להולכי רגל - רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7444שנוי יעוד לדרך, רמת ישי29/07/1993
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 7474שנוי יעוד למגורים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישי23/11/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8278שינוי בתקנון תכנית ג / 4776 , רמת ישי30/03/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8473שינוי יעוד למגורים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8632התאמת תקנון ג / 4031 למצב הקיים ואפשרות הרחבת בתים בשכונת עמיגור.08/08/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8639שינוי יעוד משטח המיועד למבני צבור לשטח ציבורי פתוח10/08/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 8988שינוי יעוד לשטח למבני ציבור, מגורים א' והרחבת דרך, שינוי למתאר, רמת ישי.27/03/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9122הזזת שביל להולכי רגל, איחוד וחלוקה בחלקה 32, גוש 11181, שינוי למתאר, רמת ישי.12/06/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9156שינוי יעוד משצ"פ למגורים, שינוי למתאר, רמת ישי.21/08/1997
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9165הגדלת זכויות בניה אזור התעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9230אזור מסחרי, רמת ישי30/03/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9522הגדלת שטח לבניני ציבור, שינוי למתאר, רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9565פרסום לפי סעיף 77 ו78-, אזור תעסוקה ומסחר, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9653איחוד וחלוקת חלקות וביטול דרך, שינוי למתאר, רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9734שינוי יעוד ממגורים א' למסחר משולב במשרדים, שינוי למתאר, רמת ישי.19/09/2000
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 9947הגדלת שטח מותר לבניה לצורך סגירת מרפסת במגרש 123 ,הדר ישי09/09/1999
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 118רמת ישי29/10/1992
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 226תיקון לג / במ / 174 וג / במ / 118 - רמת ישי17/03/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 284הדר ישי - בנה ביתך, שינוי לג / במ / 174.26/10/1995
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 45רמת ישי - מערב18/07/1991
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ במ/ 57רמת ישי - מערבית
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 188רמת ישי אזור תעשיה.20/01/1994
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 193אזור תעשיה רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ בת/ 219תכנית שינוי לתכנית ג / 4224 אזור תעשיה רמת ישיי28/02/1996
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ מק/ 8156/ 009תוכנית ג/ מק/ 8156/ 00922/05/1998
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ מק/ 8156/ 011תוכנית ג/ מק/ 8156/ 01111/02/1999
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15316שינוי בהוראות וזכויות בניה, רמת ישי26/02/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15367שנוי יעוד ממסחר למגורים והרחבת דרך, רמת ישי28/08/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15425שינוי בהוראות וזכויות בניה, רמת ישי04/09/2006
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 15727הצרת דרך גישה והארכתו
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16220שינוי ייעוד מתעשייה לתעשייה עם מסחר ומשרדים , רמת ישי11/09/2007
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16329שינוי ייעוד משטח עתיקות לשטח מגורים , רמת ישי23/01/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16346שינוי יעוד משטח למבנה ציבור לשטח מסחר ומשרדים, רמת ישי19/03/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16430שינוי יעוד משצ"פ למגורים והרחבת דרך גישה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 16865שינוי יעוד מתעשיה לתעשיה מעורב במסחר, רמת ישי12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17025הסדרת דרכים ע"פ חלוקה מאושרת, רמת ישי18/08/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17129שינוי בהורואת וזכויות בניה , רמת ישי05/02/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17150שינוי תואי ורוחב דרך, רמת ישי20/03/2008
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17155שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי07/01/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17218שינוי יעוד ממבנה ציבור למגורים, רמת ישי12/01/2009
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17359הרחבת והסדרת דרך גישה, רמת ישי08/07/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17540שינוי יעוד מתעשיה למסחר משולב במשרדים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17649הסדרת תוואי דרך עקב טעות סופר שנפלה בתכנית ג/ 8156
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17726שנוי יעוד מתעשיה למסחר משולב במשרדים, דרך גישה, שצ"פ וחניון ציבורי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17791יעוד שטח עבור תחנת טרנפורמציה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17896הסדרת תוואי דרכים עקב טעות סופר בתכנית ג/ 8156, רמת ישי24/03/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 17973הוספת שימוש אזור מסחרי ישן, רמת ישי01/06/2010
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 18121הרחבה נקודתית באזור תעשיה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 18512התאמת גבולות יעודי הקרקע לחלוקות מאושרות, רמת ישי21/05/2012
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתגנ/ 18629שינוי יעוד מתעשיה לתעסוקה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמה/ מק/ 4392/ 003הגדלת שטח לבניני ציבור, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ 6659/ 04שינוי שטח מגרש מינמלי , שינוי קווי בנין וחלוקה תת חלקה 7 / 62 למגרשים לפי סעיף
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מח/ 9357שינוי יעוד שטח ממגורים לשטח מסחרי, וחלוקה חדשה. שינוי למתאר, רמת ישי.
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 11139/ 17פרסום לפי 77 ו- 78, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 4224/ 06שינוי קוי בנין עפ"י בנין קיים ןצורך הוצאת היתר בניה, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 5788/ 007איחוד וחלוה מחדש, ושינוי קו בנין, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 6659/ 005שינוי מס' יחידות, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 6659/ 06שינוי לתכנית מע / מק / 6659 / 04 , לפי סעיף 62א(א)5 רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 6659/ 3שינוי הוראות בדבר גובה המבנים, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 8156/ 009קביעת הנחיות והוראות עיצוב ארכיטקטוני ותנאים למתן היתר בניה לאזור מגורים
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 8156/ 11שינוי תקנון תכנית ג / 8156 חל 51 בגוש ,11182 רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 8156/ 13שינוי קו בנין אחורי, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 8156/ 64שינוי הסדרי תנועה במגרש מס' 17530/05/2012
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיתוכניתמע/ מק/ 9122/ 08שינוי קו בנין, רמת ישי
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיישות כלליתעתמ/ 08/ 191מעלה ישי נגד ועדה מחוזית צפון, ו. מבוא העמקים וכו'
צפוןמבוא העמקים, רמת ישיישות כלליתעתמ/ 08/ 29מפעלי עוף העמק נגד ועדה מחוזית לתו"ב צפון וכו'