תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית26/ 17186תוספת סככות לרפת קיים, לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים268/ 03/ 2תוספת בנייה לדירים קיימים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים269/ 03/ 2שימוש חורג ממבני משק למבני מגורים לעובדים זרים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית27/ 11474אורוות+דיר+מתבן+סככת זבל+לגיטמציה למחסן+גדר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים271/ 11/ 2מבנה חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 05/ 2התנגדות לאנטנה סלולרית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים285/ 11/ 2מערכת פוטו וולטאית על גג רעפים קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית29/ 17026בקשה לשימוש חורג בשצ"פ עבור מיכל מים לכיבוי אש מבנה למשאבות, סככת מאצרת,שמן ג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית29/ 17629מפטמה ( דיר גידול עגלים) + מתבן+ מצבור זבל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 04/ 2תוספת מגורים לבית קיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים294/ 11/ 2תוספת קומה א' וקומה ב'
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים295/ 11/ 2לגיטימציה למעוןניום שכולל שתי קומות בניין מספר 6
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים296/ 11/ 2תוספת קומה א' וב' להארחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים297/ 11/ 2החלפת גג מבד לגג אקסורית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית3 11376שימוש חורג מלול לנגריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית3/ 11486שימוש חורג מסככה חקלאית לחדר קירור לתוצרת חקלאית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים326/ 11/ 2שימוש חורג ממבנה חממה למסחר קמעוני
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית35/ 17187תוספת לרפת+ לגיטמציה לקיים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 10601תוספת סככת גידול מוצעת לסככת גידול קיימת ומאושרת+ מעבר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית4/ 11403בניית סככת רפת+לגיטימציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17182דיר עגלים לבשר,מתקן מצבור זבל, חניה מקורה לרכבים חקלאים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית4/ 17185סככת רפת חלב+ לגיטמציה +הקלה בגובה בגוש 17185 ח"ל 4
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית40/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית5/ 12311שימוש חורג מתעשיה למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית5/ 17185סככת רפת חלב+לגטימציה בגוש 17185 חלקה 5 בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריבקשה ועדה מקומית5/ 17620שימוש חורג לבית מלאכה לתכשטים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית51/ 10349בנית בית מגורים+ קירות פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית52/ 11376שימוש חורג ממבנה חקלאי לסטודיו
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 11403הקלה בגובה מבנה הרפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)בקשה ועדה מקומית55/ 16812תוספת סככות לרפת קיים + לגליזציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר במקום שירותי דרך +חניות+פיתוח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהבקשה ועדה מקומית55/ 17479שימוש חורג למסחר בקומת קרקע במקום שירותי דרך+ חנויות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית59/ 11471תוספת סככות לרפת קימת+ לגיטמציה לקיים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית6/ 11377בקשה לשימוש חורג מחקלאי למסעדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למסחר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומית6/ 12312שימוש חורג ממבני משק למועדון פעילות לילדים ולחנות ולמסחר קמעונאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית6/ 17081שטח אחסנה -שימוש חורג
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללבקשה ועדה מקומית6/ 17185שימוש חורג לסככות עבור מזון לכלבים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית67/ 11474תוספת סככות לרפת קיים+ לגיטמציה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית68/ 11474הקמת רפת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומית71/ 11376חניה ציבורית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים805/ 09/ 2דרישה לתשלום היטל השבחה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית86/ 11099לגיטימציה לרפת +תוספת סככות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים888/ 10/ 2ערר בגין תכנית ג'/1631
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומית9/ 16970בנית סככת חקלאית לאיחסון כלים חקלאים+ מחסן חקלאי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעבקשה ועדה מקומית90/ 11258הקמת סככות לרפת,מתבן, מכון חליבה,מאצרה לזבל ומבנה שרות.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 07/ 2דחיית תביעת פיצויים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים901/ 10/ 2תביעת פיצויים משק גז
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים903/ 09/ 2פגיעה בנכס
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים905/ 10/ 2תביעת פיצויים מתמא 37 ב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומית94/ 11472תוספת סככות לרפת קימת + לגיטמציה לקיים+ הריסות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתא/ 45תכנית אב מנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתא/ 46תכנית אב לב יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתא/ 47תכנית אב עין העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתא/ 48תכנית אב בלפוריה13/10/1966
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםבקשה ועדה מקומיתאלונים 2007/ 0550שימוש חורג מביתן מידע לתיירות פנים למשרד דואר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתאלון-תבור/ 2010/ 0630לגיטימציה לביצוע עבודות עפר וגידור לצורך אחסנה פתוחה בשטח
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלישות כלליתבגץ/ ימ/ 09מוחמד סואעד נגד שר הפנים, הועדה המחוזית צפון, הועדה המקומית יזרעאלים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם 2006/ 0034שימוש חורג ממבנה חקלאי לחנות למכירת תבלינים בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2006/ 34שימוש חורג ממבנה חקלאי בית אריזה לתבלינים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתבקשה ועדה מקומיתבית לחם הגלילית 2008/ 100הארכת שימוש חורג לשלוש שנים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםבקשה ועדה מקומיתבית שערים 2006/ 0119לגיטימציה לשימוש חורג לתקופה של -5 שנים בחלק ממבנה חקלאי לבית מלאכה ליצור מסוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 10142הקצאת שטח לדיור מוגן בשטח המושב, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 1026/ אקביעת הסדר תכנון להתיישבות13/05/1971
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 104הסוללים06/09/1951
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 10401שינוי יעוד משפ"פ וממגורים לשצ"פ, עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10403כביש גישה לגן לאומי ציפורי - עוקף מושב ציפורי, שינוי למתאר22/07/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 10529שינוי יעוד מחקלאי למגורים, שינוי למתאר, חג'אג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 10625שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים, מזרע30/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 10627הסדרת מגורים במנשיה זבדה, שינוי למתאר.05/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 10635שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מחסנים חקלאיים03/08/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 10637מפעל בטון מובא - שינוי למתאר, תל עדשים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 10652שינוי לג / במ / 223, והקצאת מגרשי מגורים נוספים במרכז הישוב - גבעת שימשית19/05/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10660ציפורי - סעיף 77
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 10685יפעת וסביבותיה, קיבוץ יפעת23/10/2000
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עילוט, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 10701מערכת הכבישים בצפון מערב נצרת, שינוי למתאר21/05/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 10820שינויים בנחלות 43, 55, 78 במושב ציפורי24/05/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 10860הסדרת השטחים ופתוחם בתחום קבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 10863הרחבה להסדרת שטחים לפיתוח קבוץ חנתון15/07/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 10995תחנת תידלוק למושב - הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 1101 - צפוןשינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח תחנת דלק, קייט ונופש - קב' דברת11/03/1971
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11022הוספת מגרשי מגורים - מנשיה זבדה01/02/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 11060שינוי יעוד מקרקע חקלאית למבנים משקיים-תל-עדשים21/05/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11067תחנת תדלוק בכניסה לציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 11091תחנת תידלוק בכניסה לעדי27/05/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 11103תוכנית ג/ 11103
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 11138תכנית מתאר קבוץ דברת30/09/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11167בריכת מים - למגדל העמק08/02/2001
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11178חבור רמת טבעון, עד בסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 11186גן לאומי ציפורי - מבואות הכניסה ציפורי23/10/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11221אלוני אבא - הרחבה דרומית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 11245מבני ציבור, נהלל28/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 11283שינוי יעוד למגורים מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11284שכונה קהילתית - קבוץ אלונים, מתאר 1
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 11304תכנית מתאר קבוץ מרחביה, מתאר 123/11/2000
צפוןגלילית מחוז צפון, הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, מקומי - מחוזי מחוז הצפון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11335הסדרת קטעי דרך מס' 65 - צומת גולני - צומת דברת18/05/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11364מכון למחזור פסדים העמק - אחסנה, מתאר 122/03/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 11379מחלף יפחתאל21/07/2008