תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13137עין דור - הרחבה קהילתית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 13138קיבוץ כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13139שמורת טבע, בקעת בית נטופה18/05/2005
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13192תכנית מתאר לרומת אל הייב08/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13216מגרש כדורגל, רומת הייב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 13268כפר ברוך - שינוי יעוד מאזור מגורים לאזור משק מיוחד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 13309תחנת תידלוק קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13321שכונה דרומית של ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 13413תוספת שטח לחניה, משולבת - אורחן בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13426חוות לולים ליד, דבוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13430מבני משק07/09/2004
צפוןהגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, הגילבוע, נוף הגליל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13445מתחם יער גבעת המורה ( 1449).21/06/2010
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, ניןתוכניתג/ 13513הסדרת נחל נין
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 13537תחנת דלק ושרותי דרך בסמוך לגניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 13538בית לחם הגלילית - תוספת מבנני מגורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 13553שינוי יעוד מציבורי למגורים באלוני אבא22/03/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 13588פיצול נחלה - אלון הגליל26/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 13589שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 13603שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א', שדה יעקב
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13616תכנית מתאר נחל חרוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13637מושב נהלל - הוראות בניה18/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 13644שכונת בנים מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 13645תל-עדשים08/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13654ארוח כפרי - בית שערים08/02/2005
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13709יער אלונים
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13783עדי - תוספת 2 מגרשים בשכונת החרוב29/09/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13789מתקן הנדסי- בסמת טבעון26/11/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 13810חוות לולים בקיבוץ דברת31/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13812תוספת קומה לאזור התיירות בקיבוץ מזרע:03/03/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 13820בית שערים - תוספת מגרשים26/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 13840קיבוץ מרחביה:08/06/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13841מתחם שחק - שטח למסחר, משרדים ואחסנה חקלאית.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 13842תחנת נהלל - מתקן הנדסי:
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13880מתקן מים תחנת כח - אלון תבור29/09/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13884תכנית מפורטת - קיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 13904תקנון מאגד לישוב עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 13981תמרת-ביטול שביל:12/01/2006
צפוןהגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 14050מיתחם הדרכה לנהיגה מתקדמת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 14051הסדרת דרכים ושטח מגורים בקיבוץ דברת
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14093תכנית מתאר ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 14095מסחר ושרותי דרך, כפר החורש:
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 14121חלוקה מחדש והסדרת מגרשים בית שערים07/07/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 1413שנוי יעוד -תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14130אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:30/04/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 14139הרחבת חוות לולים, קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14217שטח חקלאי מיוחד - משק דוד14/06/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 14218תכנית מתאר קיבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14219שטח חקלאי מיוחד - משק ספיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 14256גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14257אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14305יעוד שטח למתקן מים לקירור יחידת יצור בתחנת הכח " אלון תבור"
צפוןיזרעאלים, נצרת, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14370הסדרת דרך 60 ישנה והיעודים הצמודים-נצרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14379היוגב - בונפידה , חקלאי מיוחד12/12/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 14380מאגר אבן - בית לחם הגלילית20/12/2005
צפוןיזרעאלים, נצרת, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14386שיקום מחצבת העמק08/07/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14396מושב בלפוריה - תכנית מתאר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14397שכונה מערבית מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 14398מנשיה זבדה - תכנית מתאר01/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14433הוראות בניה למבני משק באזור החקלאי-כפר יהושע25/07/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14516תכנית מפורטת בית עלמין גבעת שימשית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 14557פרסום לפי סעיפים 77 ו- 78 , בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 14583מתחם מבני ציבור -מוא"ז עמר יזרעאל
צפוןהגלבוע, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14610שמורת טבע נחל תבור, הרחבה24/04/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14683כפר יהושוע - הרחבה ג'
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 14684קידוח שמרון - 7, כפר החורש ליד מגדל העמק08/11/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 14718הסדרת מגרשים במרכז הישוב, גבעת אלה10/06/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 14873תכנית מתאר- קיבוץ הרדוף29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 1488קבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 14957הודעה על הכנת תוכנית (סעיף 77,78)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 14986הושעיה - שיכון הורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1506שמורת טבע בלפוריה14/08/1973
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 15062הסדרת שטחי ציבור, מגורים ומערכת דרכים- קיבוץ הסוללים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15063עדי- עיבוי שכונות במרכז הישוב.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 15064שיוך דירות - רמת דוד04/09/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 15095מתאר מפורטת - כפר חורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 15096שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כפר ברוך15/05/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 151קבוץ מרחביה20/05/1954
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15139מבני קייט, משק אילי, בית שערים13/03/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 15140מלאכה וחדרי אירוח, משק עוז, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15141שטח לאזור לולים, גלעד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15160תכנית מפורטת לאום-(אל) סחאלי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15183בריכת ציפורי 3, ציפורי21/07/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15244חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 15245חוות לולים, קיבוץ אלונים28/08/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15286תכנית מתאר - אלון הגליל04/11/2009
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15289שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני משק, ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15290הרחבת אזור התעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 15370אתר לאומי קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, כעביה טבאש-חג'אג', עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 15371קטע מחבר כעבייה - בית לחם הגלילית, דרך נופית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 15395מתחם אחסנה, מנשיה זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15396כביש גישה למפעל פרוטרום באזור תעשיה שגיא 2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15397הסדרת דרכים וגבולות מגרשים בהרחבה, בית שערים12/07/2007
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15489אזור ספורט פנאי ונופש19/06/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 15627מתקנים הנדסיים ואתר קומפוסטציה -כפר יהושוע.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15631עדי-עיבוי שכונות במרכז הישוב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 15712תוספת 14 מגרשים, עדי