תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 15739שינוי יעוד שטח מגורים א' לשטח מגורים לבעלי מקצוע-מושב היוגב24/10/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 15740בריכת זרוע, מתקן הנדסי, ליד אלוני אבא22/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15772תוכנית מתאר- כפר התקוה21/07/2008
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, עמק יזרעאל, רמת ישיתוכניתג/ 15783תוכנית אב , רמת - ישי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 158ביה"ס החקלאי -נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 15870אלון הגליל- הרחבת הישוב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15875מתקן הנדסי בתחום ריש לקיש גן לאומי ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 15877ארוח כפרי בנחלת אייל כוכבי, כפר ברוך
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 15881תכנית מתאר כפר סולם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 15932העתקת 6 מגרשי מגורים, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 15939חקלאי מיוחד בנחלה 20, כפר גדעון31/07/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 15984שינוי ייעוד לשטח מסחרי , נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15985מאגר קולחים נחלאות, ממערב לכפר ברוך11/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלישות כלליתג/ 16/ 23גן לאומי ציפורי - ריש לקיש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלישות כלליתג/ 16/ 23/ אגן לאומי ציפורי - ריש לקיש (תיקון) כביש 79, מחלף המוביל, מחלף ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 160כפר ברוך (בריכת אגום מס' 14)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16000שכונת בנים בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 16023מושב בלפוריה- שכונת בנים07/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16057שכונת בנים קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 16109הושעיה- שיכון הורים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 16115קיבוץ יפעת הרחבה ושיוך דירות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16116מאגר קולחין, דברת
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, משגב, שפלת הגליל, אעבלין, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאל, שפרעם, תמרהתוכניתג/ 16130יער שפרעם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16183תכנית תקנונית למבני משק בדברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16184אזור מגורים בקיבוץ מרחביה- חלוקה למתחמים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16185הרחבת מתחם האתר הלאומי בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16206עיבוי שכונות במרכז היישוב , עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 163נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1631מושב בלפוריה20/05/1976
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, כפר מנדא, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16347מט"ש נטופה, כפר מנדא14/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16350קיבוץ מזרע- תוכנית מפורטת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16374קיבוץ מזרע24/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 16416מתחם תעסוקה, בית לחם
צפוןיזרעאלים, מגדל העמק, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16421שינוי יעוד מתעשיה חקלאית לתעשיה ומסחר, מגדל חעמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16422מוסדות ציבור ונופש, קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 16424תוספת 14 מגרשי מגורים, עדי29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16425מתקני רעיה ואחזקת בקר, גן לאומי שימרון04/11/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16441הרחבת חוות לולים קיימת, גניגר11/08/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16463חלוקה למגרשים והסדרת הישוב דברת19/01/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 16464הסוללים- חלוקה למגרשים והסדרת הישוב04/12/2008
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16465תוכנית מתאר יפיע10/08/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16495תוכנית ג/ 16495
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16496שינוי ייעוד מאתר סילוק פסולת לשטח חקלאי מיוחד , ליד שכונה דרומיתשפרעם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 1650קבוץ הסוללים27/10/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 1656מחצבה -כפר גדעון
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת עילית, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16578תכנית מתאר ליישוב איכסאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 16581הרחבת לולים קיימת, קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 16666מתחם ספורט ואירוח כפרי, מושב מרחביה03/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16667הרחבת שטח המכללה האקדמית יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 16671איזור מסחר ותעסוקה, מנשיה זבדה17/03/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16677תחנת שאיבה, צומת זלפה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתג/ 16678מרכז הישוב, שימשית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 16679תכנית מתאר מקומית מפורטת לאזור המגורים והקהילה בקיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 16724מתחם מבני ציבור, מוא"ז עמק יזרעאל, צמוד לכביש 60 וקיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 16740שמורת טבע ויערות אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16741תחנת שאיבה עמיקם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 16744הגדלת שטח הנחלה , מושב בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 16748מט"ש תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 16752תכנית מתאר , בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 16754חוות לולים , קיבוץ שריד
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 16761כביש כניסה לכפר סולם מדרך 65 , כפר סולם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 16832בריכת דבר 5 , קבוץ דברת17/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1690ערב אל חג'ג'רה18/07/1974
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 16932מתחם " פרי העמק " - מוא"ז עמק יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 16973תכנית מתאר - קיבוץ גבת24/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 16975תחנת שאיבה, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17047מגרשים 243-248, מושב ציפורי24/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17049הגדלת שטח הנחלה - מושב בית שערים03/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 17050מאגר קולחין, דברת11/08/2009
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, אל בטוף, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 17051קדוח 1 כפר כנא, סמוך לכביש 77, מדרום לרומת הייב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17074גן לאומי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17111שינוי יעוד מבני משק ומבני ציבור למגורים בנהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17113הרחבת המכללה האקדמית, עמק יזרעאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 17115תכנית מתאר גניגר21/10/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17116הרחבת אזור תעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 17117אלון הגליל - שינוי הוראות תכניות מאושרת באזור מגורים א',29/06/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17119שינוי יעוד מדרך לשביל, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 17174מט"ש תל עדשים07/10/2010
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17183יער ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17237גן לאומי, בית שערים
צפוןהגלבוע, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17251נחל חרוד מערב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17256קדוח שימרון 8, תחנת גבעת אלה ובריכת זרזיר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 17258הוראות בניה למבני משק - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17272פל"ח במשק 46 , בית לחם הגלילית01/06/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 1737הרחבת בסמת טבעון12/12/1974
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 1741קבוץ מרחביה15/01/1976
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 17418תחנת קולחים, בית שערים15/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 17500תחנת כפר גדעון05/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17529הרחבת אזור תעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17555חלוקת שטח מגורים מחדש ותוספת פל"ח, מושב היוגב23/02/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17577תכנית מתאר - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17612חוות דרך התבלינים, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17627מרכז שדה חינוכי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17663שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ והצעת דרכים, ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17666תחנת עמיקם של "מקורות", יזרעאלים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 17675שינוי יעוד לתחנת שאיבה וכביש גישה, שדה יעקב16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 17676תכנית מתאר - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17763תעשיה 2007, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 17764תעשיה 2008, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17772תכנית מתאר - בית לחם הגלילית