תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17773תכנית איחוד וחלוקה, מנשיית זבדה
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17790הסדרת תוואי דרך מס' 9, יפיע08/11/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17817תחנת שאיבה, צומת זלפה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17845איחוד וחלוקה של שטח המגורים ותוספת זכויות לפל"ח, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17846פל"ח - נחלה 28, כפר יהושוע16/12/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 17884תוספת 14 מגרשים- קיבוץ סוללים05/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 17904תכנית מפורטת לשינוי יעודי קרקע- איכסל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 17916אתר הסטורי לשימור, מרחביה16/07/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 1792קבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17934שנוי יעוד מחקלאי למסחר תעסוקה ותיירות, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17935שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 17936שנוי יעוד מחקלאי למגורים, דרכים ושצ"פ, מנשית זבדה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 17938הרחבה ג' - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 17975פל"ח במשק 3, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 17994גן לאומי, ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18004שילוב בית הספר החקלאי והסדרת יעודי קרקע, נהלל01/12/2011
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, בסמת טבעון, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18046תוכנית מתאר בוסמת טבעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 18092שמורת טבע ויערות אלונים
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18116שכונת מגורים סולם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18149מבני משק (לולים), כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 18190תחנת תדלוק ושרותי דרך, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18209הרחבת אזור תעשיה, איסאל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18246מיתחם לשימור - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 18294הרחבת הישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 183אחוד השכון (יפעת )גבת20/10/1955
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18408הקמת חוות לולים חדשה, קיבוץ גלעד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18411הסדרת שמושי קרקע, מערכת דרכים ואזור תעשיה, מפעלי העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18432הרחבת חוות לולים, נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18445מרכז אנרגיה באזור תעשיה, אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18455בריכת היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 18465שמושי פל"ח בראש נחלה, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 18466שמושי פל"ח בראש נחלה, נהלל06/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 18467שמושי פל"ח בראש נחלה, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 18468שמושי פל"ח בראש נחלה, ציפורי11/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 18478שימושי פל"ח בראש נחלה - כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 18480גן לאומי, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18482שמורת טבע ראש נחל מהר"ל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 18537שימושי פל"ח בראש נחלה - תל עדשים
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, עפולה, בוסתן אל מארג', עמק יזרעאל, סולםתוכניתג/ 18558כביש גישה סולם.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18669הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18671הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית עלמין, שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 18909הסדרת שמושי קרקע, מערכת דרכים ואזור תעשיה, מפעלי העמק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 18980הוספת מתחם למבני משק, מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 18981הסדרת מערכת דרכים במתחם מפעלי העמק ובית העלמין, קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 19027הגדרת זכויות והוראות בניה באזור מגורים, כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19029מכון טיהור שפכים יקנעם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 1908כביש גישה לכפר החורש30/07/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 1909מחצבת בזלת בתל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 1912שנוי יעוד -בלפוריה
צפוןהגליל המזרחי, הגליל התחתון, יזרעאלים, עמק הירדן, יבנאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19182יערות רכס יבניאל וכפר קיש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1919חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה23/03/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1920חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 1921חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה05/06/1975
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 19307הוספת מתחם למבני משק בתחום מושב היוגב23/10/2012
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19386הרחבת היישוב- הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19421שימוש פל"ח בראש נחלה מס' 95 ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 19544שמושי פל"ח בתחום המגורים בנחלות - בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19614הגדלת מגרשים באזור התעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 19653הגדלת זכויות בניה, ושינוים בקווי בנין - מצפה עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19655אזור התעשיה אלון תבור הרחבה שלב ב
צפוןגבעות אלונים, יזרעאלים, ביר אל-מכסור, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19713חיבור שכונה דרומית לדרך 79 - ביר אל מכסור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 198בית לחם הגלילית (כפר החורש)16/06/1955
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19803מתחם מסחר ותעסוקה - באיכסל
צפוןיזרעאלים, נצרת עילית, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 19808מפרידן הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19851תחנת שאיבה לביוב באז"ת אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19854SUPER C.N.G באזור תעשיה אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 19893החלפת שטחים אזור מבני משק ואזור חקלאי - ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 19897קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 19994מתחם האון - צומת שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 20עין דור30/10/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20036שינוי ייעוד שטח חקלאי לשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 5 בית לחם הגלילית .
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 20047שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים א' בכפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20102שינוי יעוד שטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 20103שינוי יעוד משטח מבני ציבור למסחר ומבני ציבור, בית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתג/ 20128הקמת תחנת כוח - קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 20152שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי עם הנחיות מיוחדות בחלקה 17 בגוש 11376 בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2016מחצבת בזלת , עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 20210הקמת תחנת תדלוקבסמוך לדרך 722
צפוןבית שאן, הגלבוע, יזרעאלים, עמק המעיינות, הגילבוע, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 20259דרך מס' 71 קטע מרחביה עד בית שאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 20323הגדלת אחוזי בנייה במגרש 28 באלוני אבא.
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, עמק יזרעאל, ריינה, צפוריתוכניתג/ 20449מתחם 14 - מתחם תעסוקה עירוני, נצרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 2223מרכז תעשיות (דברת )אילון הגליל03/03/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 223כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2237חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 2293מושב בית לחם הגלילית02/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2318תחנת דלק באזור צפורי04/01/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 234צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 2347קבוצת דברת08/12/1977
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 2358קבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 2363שנוי יעוד חלקה לתחנת דלק -צומת אלונים12/01/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 2376היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 2411מרכז אזורי בנהלל11/08/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 2460קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 2463מושב ציפורי30/10/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 249אלוני אבא (במאבק)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 25דברת14/02/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2508חלוקת מגרשי בניה -ערב חגג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2512חלוקת מגרשים לבניה -ערב חג'ג'רה02/08/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 2562ישוב כפר החורש14/05/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2613שנוי יעוד ערב חג'ג'רה