תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 2641כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 2756קבוץ עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 2799מושב אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2813חלוקת מגרשי בניה -ערב חג'ג'רה20/07/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 283מרכז תרבותי תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 2882חלוקת מגרשים -ערב חג'ג'רה07/09/1978
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 2930שינוי יעוד חלקה בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 295כביש גישה למושב נהלל19/07/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3001שנוי יעוד השטח למכון טיהור שפכים- בקב' כפר החורש17/04/1980
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3004שנוי יעוד למגורים, בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 3024קבוץ מרחביה30/08/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 3036מאגר לקולחים לכביש אלונים בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 3037מוסד חנה הקדושה -צפורי25/10/1979
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3086תוכנית מס' 308605/05/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 3133שמורת טבע בלפוריה22/01/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 317כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3207שטח מגורים באלוני אבא10/04/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 325אתר עתיקות בית שערים05/04/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3328חלוקת קרקע לבית קברות, ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 3335אתור שטח ללולים - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 3364שינוי יעוד למגורים וחלוקה - מנשיית זבדה10/11/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 3369ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - אלוני אבא10/09/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 3370ביטול חלקות וחלוקתן מחדש - רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 3375כביש רמת ישי - הסוללים24/12/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3468שינוי יעוד וחלוקה - חגגרגרה09/01/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 3481יעוד למגורים, שטחים למבני צבור וחלוקת מגרשים לבניה, ערב חג'ג'רה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 3486שנוי יעוד למגורים, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 3574כביש גישה למצפור בהר הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 3580אתור שטח לתחנת דלק29/12/1987
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3654מרכז רוחני מדרש פנחס -מושב מרחביה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 3655מושב מרחביה18/02/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 366קבוץ אלונים19/07/1962
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 3720שנוי יעוד לתעשיה מאפית אורנים -כפר החורש23/10/1981
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3751אתר לאומי תחנת רכבת -כפר יהושע13/10/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 3837אזור לולי רביה, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 3955לולי עופות לרביה קבוץ גבת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 3973יעוד מגרשים לעובדי ציבור - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 4079קבוץ גבת - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 4084חלוקת מגרשים מחדש, אלונים14/04/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 4115בריכת שחיה ומתקני ספורט -בלפוריה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 4127אתר רכוז גרוטאות -כפר גדעון12/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4186אזור לולי הודים בית לחם הגלילית - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4195קיבוץ גזית26/11/1989
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 4206מרכז חניה "תקות יעקב"- שדה יעקב25/07/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 4222קבוץ עין דור29/07/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 4223חלוקה מחדש, ביה"ס החקלאי התיכון נהלל16/11/1984
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 4252חלוקת מגרשים מחדש04/12/1983
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 4265אתר לאומי בתים ראשונים28/01/1985
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 4275בית הבראה -כפר החורש28/03/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 428מתאר קבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 4338שטח עופות לרביה, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4539שינוי יעוד למגורים חג'רג'רה - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 4597שנוי בתקנון של ישוב תמרת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 4615קבוץ הרדוף18/02/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 4635תחנת תידלוק23/03/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 4695שינוי כביש גישה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 4698מושב אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4706חלוקת מגרשים לבניה, ערב חאג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4720ישוב כפרי גבעת אלה13/07/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 4733דרך גישה למצפה הושעייה24/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4803שנוי יעוד לתחנת תידלוק, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 4819שנוי יעוד למלאכה ותעשיה זעירה (מפעל בלוקים) ערב חג'ג'רה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4822שנוי יעוד למגורים וחלוקה בית לחם הגלילית (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 4839שינוי יעוד לתעשיה15/05/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 4842חלוקת מגרשים מחדש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 4883אזור תעשיה, צפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 4884שנוי יעוד משק (לולים), בית לחם
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 4942ישוב קהילתי עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 4971כביש גישה לגבעת אלה20/02/1986
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 5029אתר קיט וספורט כפר ברוך - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 5083ישוב קהילתי הושעייה04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5115כביש גישה לאלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 5118דרך מקשרת בשמת טבעון - אלוני אבא.04/03/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 5193תכנית מפורטת קבוץ מזרע24/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 5213שנוי יעוד למגורים23/10/1988
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5229אזורים משקיים אלון הגליל - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 53גזית08/11/1951
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 5311שינוי יעוד לתחנת תידלוק ע"י מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 5312אזורים משקיים מ' נהלל16/01/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 5335שינוי יעוד לתחנת תידלוק - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 537 - צפוןשינוי קוו המוביל הראשי (קטע צפוני) - יזרעלים מוג'ד14/05/1964
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 5396אזורים משקיים אלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 5473חלוקת מגרשים מחדש כפר יהושע והסביבה28/07/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 5497חלוקת מגרשים מחדש, בית לחם הגלילת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 5519קבוץ אלונים14/11/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 5622שנוי יעוד למגורים -בלפוריה02/09/1990
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 5908מתקני טיהור שפכים ומגר - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 5910אזור תעשיה -קבוץ יפעת20/06/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 5928קבוץ דברת21/11/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 5946הרחבת תחנת תדלוק קבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתג/ 6023שנוי יעוד השטח למסחרי והחסנה, כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 6119שינוי יעוד לתעשיה בית הבד - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 62תכנית בנין ערים מס' 6230/10/1952
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 6216מרכז הישוב גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 6225שטח מסחרי בקיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 6402קבוץ יפעת24/06/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 6433ישוב קהילתי עדי21/03/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 6538שינוי יעוד לגן ילדים -הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 6601יעוד שטח לתעשיה מפעל בלוקים, חג'אג'רה (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 6650מחנה נוער קק"ל צפורי - ריש לקיש.16/01/1992