תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 6653שנוי יעוד, קבוץ גבת - (גניז ה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 6665תכנית מפורטת קבוץ הרדוף24/12/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 6693גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 6707מנשית זבדה.30/05/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 6754שנוי יעוד למבני משק. - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 6822מושב בית שערים22/11/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 6873אלון הגליל21/11/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 6977תחנת תידלוק בצומת אלונים -אלונים30/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 7127קבוץ גבת שינוי לג / 2460 ו-ג / 337001/01/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7139התאמה לכביש גישה חדש ואיחוד בעיזורמבני ציבור הושעיה21/10/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 7140שינוי רוחב וקוי בנין בכבישים -בלפוריה06/02/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7193שינוי יעוד מאיזור חקלאי לאיזור משקים -נהלל26/12/1991
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חג'אג'רהתוכניתג/ 7200חלוקת מגרשים מחדש -חג'ג'רה05/04/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7220שכונת הבנים -בית לחם הגלילית30/04/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 7242שינוי יעוד לאיזור מלאכה ותעשיה ואיזור שירותי דרך מנשית זבדה29/07/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7258שינוי יעוד לאיזורים משקיים -בית לחם הגלילית (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7259שינוי יעוד לאיזורים משקיים -נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 7317תכנית מפורטת -כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7327שינוי יעוד למבני ציבור והקטנת קו בנין-הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 7337גן לאומי שמורת טבע - גוש אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 7424מושב מרחביה26/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 7425קבוץ רמת דוד27/02/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 744שנוי יעוד חלק מחלקה -מסעיף אלונים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 7517שינוי יעוד לאזורים משקיים - תמרת25/11/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 7547שנוי יעוד מאיזור תעישה לאיזור מבני משק, קיבוץ עין דור01/11/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 7577איתור שטח לחוות לולים לרביה (כבד), תל עדשים23/02/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 7590ישוב קהילתי כפרי, אלון הגליל21/10/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7611שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית26/08/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ 7633שנוי יעוד למבני ציבור, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 7653שנוי יעוד מחקלאי למבני ציבור, משטרה, נהלל29/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 7691שנוי יעוד לתחנת תידלוק, תל עדשים - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7692שנוי יעוד מבניני ציבור למגורים, בית לחם הגלילית.06/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 7693שנוי יעוד מחקלאי למגורים, ציפורי02/12/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7764שטח למשקים לגידול בעלי חיים וצמחים, בית לחם הגלילית30/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 7801שנוי בחלוקת מגרשים ותוספת מגרשי מגורים, כפר גדעון16/03/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 7866הרחבת בית העלמין, מושב מרחביה22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7876שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית26/10/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 7878שנוי יעוד לשירותי דרך ומסחר תחנת דלק, קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 7906קיבוץ הסוללים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 7916שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושירותי דרך, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 7959שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית05/05/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתג/ 7960שנוי יעוד למבני ציבור בי"ס אזורי קישון, רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 7962שנוי יעוד לתחנת תידלוק ושירותי דרך, כפר החורש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 7977שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור משקי, אלונים08/08/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8001שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח לשטח מגורים, ציפורי24/11/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 8002השלמה להוראות בניה לתחנת התידלוק בתחומי מש"צ / 2 קיבוץ מזרע16/03/1995
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתג/ 8039כביש גישה למושב, אלון הגליל18/09/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8048שנוי יעוד לחוות לולים, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 807שמורת טבע נחל תבור (יזרעאלים)23/11/1972
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8144קטע תל עדשים - נצרת עילית, דרך מס' 6021/06/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8208שנוי יעוד מאזור מבני משק לאזור מבני ציבור ומסדות חינוך, הרדוף16/01/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8233שנוי יעוד משטח חקלאי לאיזורים משקיים, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8236קטע צפוני, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8237שלב ב', גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8254שנוי יעוד משטח ספורט לאיזור לבניני ציבור , בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8255שנוי יעוד לאזורים משקיים, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 8353קביעת אזורים ועתודות קרקע לשימושים שונים - קיבוץ שריד -(גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8391גן לאומי ציפורי - הרחבה.21/06/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 8402שנוי יעוד משטח חקלאי לשטח למחצבה, ציפורית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ 8448שינוי מערך הדרכים בגוש 17302 בחלק מחלקה 2 ובגוש 17305 בחלק מחלקות 2,3 תמרת.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 8449שינוי מרווח אחורי בגוש 16832 בחלק מחלקה 11 תל עדשים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 8455תכנית מפורטת מס' ג/8455 שינוי יעוד משטח חקלאי לשטחי חניה וגנון, אלונים.27/07/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 8466שינוי יעוד מאזור חקלאי לאזור מבני משק, ציפורי19/06/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 8467שנוי יעוד ממסחרי למגורים, בית שערים01/09/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8492שנוי יעוד מאזור מגורים לשטח ציבורי פתוח, בית לחם הגלילית - (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 8519הרחבת מגרש לתחנת תידלוק ושרותי דרך, קיבוץ דברת31/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8545שינוי יעוד מחקלאי למגורים, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8555שנוי יעוד מאזור תיירות נופש וספורט, לאזור כפרי ילדים, הרדוף
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 8556שנוי יעוד מחקלאי למבנה לולים, בלפוריה
צפוןהגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 8631שינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחרי קיבוץ מזרע21/07/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8652קביעת אזורים, התווית רשת הדרכים, קביעת הוראות בנייה, קביעת הוראות לטיפוח ש
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 8683הכנת תכנית לשכונת בנים מושב כפר יהושע01/05/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתג/ 8708שינוי יעוד מחקלאי לשטחים למגרשי מגורים וקביעת הנחיות לבניה - שכונה מערבית09/02/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 8712שינוי אחוזי בניה וגובה מבנה מותר, צומת אלונים.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 8714שינוי למפורטת מספר ג / 1631 לפי סעיף 77.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 8726שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה ומבני משק, קיבוץ גזית.11/08/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתג/ 8776"גן לאומי שימרון" שינוי לתכניות תמ"מ 2, תמ"א 8, יערות כפר החורש.28/04/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 8844שנוי יעוד מחקלאי לאזור משק (גידול עופות), מושב בית לחם הגלילית.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 885קבוצת דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8899השלמת מגרשים בכביש מס' 2 והקצאת שטח לבית עלמין, גבעת אלה.16/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 8904אתר לבי"ס בקרית חרושת14/10/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8973שינויים מגרשים 381, 810, גבעת אלה.10/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 8986שינוי מספר 12 לתכנית מתאר מחוזית מספר 2, גבעת אלה ב', מועצה אזורית עמק יזר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 9001שנוי יעוד מאזור חקלאי לאזור משקי, חוות לולים , קיבוץ אלונים12/02/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתג/ 9004שינוי יעוד משטח חקלאי לגן שמחות, קיבוץ מרחביה.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9010שנוי יעוד מאזור מגורים א' לתחנת תידלוק מדרגה ג' ושרותי דרך, מושב בלפוריה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתג/ 9012שנוי יעוד משטח ציבורי פתוח, לתחנת תידלוק, מנשית זבדה (גניזה)
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתג/ 9075תכנית מתאר - מושב ציפורי.08/03/1998
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 9098דרך גישה לאכסאל, שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9199הסטת תואי דרך מס' 71, והסדרת צומת בסמוך לישוב מרחביה10/12/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתג/ 9212דרכי גישה לדוברת ורובע דביר09/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9254שנוי יעוד ממגורים ג' לשטח המיועד למגורים ב', מרחביה22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתג/ 9283שינוי יעוד משטח חקלאי למסחר משולב בשרותי נופש, נהלל22/11/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתג/ 9327מתאר לקיבוץ הסוללים.27/08/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתג/ 9332הרחבת מחצבת חנתון ושנוי מקומם של מס' פונקציות בתחום שטח המחצבה, משגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9412הרחבת אזור המיועד למכללת עמק יזרעאל, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתג/ 9435מתאר - קיבוץ יפעת, שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9441שכונת מגורים בלפוריה - מערבית, שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתג/ 9453שנוי יעוד מאזור מגורים א', מבני ציבור ושרותים משקיים לאזור מגורים ג' בלפור