תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9525הוספת 6 יח' דיור ושינוי יעוד מאזור ציבורי לאזור מגורים וציבורי פתוח.22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ 9529שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב', שינוי למתאר, תל עדשים.19/02/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר גדעוןתוכניתג/ 9537שינוי יעוד מקרקע חקלאית לתחנת תידלוק, שרותי דרך ומסחר, כפר גדעון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 9562שנוי יעוד משטח חקלאי למלונאות, קיבוץ מזרע22/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9595תוספת מגורים, שינוי למתאר, עדי.27/07/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9613קביעת שימושי קרקע למסחר, שינוי למתאר, עדי.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתג/ 9620הרחבת אזור התעשיה הקיים, קיבוץ גזית26/04/1999
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 9642שינוי קו בנין באזור מגורים ג' , שינוי למתאר, אלון התבור.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתג/ 9730מתאר למושב מרחביה (סעיף 77), שינוי למתאר.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 9766הקצאת שטח למבני ציבור וספורט, גבעת אלה10/12/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 9767הקצאת שטח לשכונת מגורים חדשה צפונית לישוב, לבנים ממשיכים, כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 980שמורת טבע יערות אלוני אבא11/09/1969
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 9993אזור מגורים ב' - בית לחם הגלילית.23/11/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ 9994מגורים בשדה יעקב.24/05/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ 9995שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ ולדרך, שינוי למתאר, עדי.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתג/ במ/ 136תמרת11/02/1993
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתג/ במ/ 140ישוב קהילתי הושעיה22/09/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ במ/ 173עדי27/01/1994
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתג/ במ/ 211תוכנית מפורטת מושב שדה יעקב13/03/1996
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ במ/ 223גבעת שמשית (גבעת אלה ב)24/09/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתג/ במ/ 54תל-עדשים08/10/1992
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתג/ במ/ 76עדי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלישות כלליתג/ צפ/ ג/ 8776גן לאומי שימרון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 1הקמת מערכת הולכה לגז טבעי - קטע תל קשיש כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 11תחנת גז אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 12הקמת מע' הולכה לגז טבעי כולל הנחת מע' סיבים אופטיים - מקטע תל קשיש אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 14הקמת צנרת לגז טבעי בקוטר 4'' בחלץ 16 בר ובקוטר 10'' בלחץ 40 בר אילון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלבקשה ועדה מקומיתגז/ תמא/ 37/ ב/ 2הקמת תחנת הגפה לגז טבעי בכפר ברוך
צפוןיזרעאלים, מבוא העמקים, נצרת, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתגנ/ 15752התווית דרך-יפיע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתגנ/ 15871הגדלת אזור המגורים במגרש 70, אלון הגליל23/07/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתגנ/ 15982הגדלת אחוזי בניה - אזור תעשייה , איכסאל26/12/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתגנ/ 16170תכנית תקנונית - תוספת תכליות באזור מבני משק, דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתגנ/ 16173שינוי ייעוד ממבני ציבור למגורים , בית שערים10/03/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתגנ/ 16831תוספת שטחי בנייה, מגרש 382,מצפה עדי05/02/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבבקשה ועדה מקומיתהיוגב 2008/ 0417שימוש חריג ממבנה מבוקר לגידול ארנבות לפאב התאמת המבנה מבחינה אקוסטית ועפ"י הור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיז/ 02/ 139/ 2דיר + מתבן + מחסן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםיז/ 02/ 142/ 2בקשה להקמת דיר צאן
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 054/ 04שינוי בהוראות בניה, תל עדשים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 06/ 287שינוי בקווי בניין ובחלוקת שטחים מותרים , רחוזת ברק15/04/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 08/ 03פיצול נחלה במשק 93 במושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתיז/ מק/ 10652/ 01שינוי קו בנין ומבנה עזר , גבעת שימשית21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתיז/ מק/ 10685/ 01איחוד וחלוקה, קיבוץ יפעת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, יפעתתוכניתיז/ מק/ 10685/ 02שינוי הוראות בניה באזור מגורים א'. יפעת28/12/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 10820/ 01החלפת שטחים בייעוד חקלאי ומגורים בנחלה 78 , מושב ציפורי
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 01הגדלת אזור למבני משק לצורך הרחבת רפת, חנתון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 02שינוי אזורי מבנה המשק בקיבוץ חנתון21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 03שינוי קו בנין, שכונת ההרחבה, חנתון31/10/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 04הגדלת שטח המיועד למבני משק והגדלת התכנסית ,חנתון22/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתיז/ מק/ 11058/ 01שינוי קו בנין, אלונים13/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 11138/ 01הסדרת דרכים , קיבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304 / 02שינוי הוראות תכנית, קיבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 02שינוי הוראות תכנית, קיבוץ מרחביה08/01/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 03שינוי מערך גישה וחניה, בי"ס חצב, קיבוץ מרחביה20/04/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 04שינוי קו בנין, הוראות בינוי, נרחביה (קיבוץ)04/08/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 05איחוד וחלוקה ושינוי קו בניין , קבוץ מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (קבוץ)תוכניתיז/ מק/ 11304/ 07החלפת שטחין בין אזור תעשיה לשצ"פ מרחביה13/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404 / 01שינוי קו בנין, מגרשים 255, 276, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 01שינוי בקו בנין צידי, הושעיה21/11/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 02הגדלת שצ"פ, הושעיה19/02/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 11404/ 04איחוד וחלוקה בהסכמה, הושעיה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 11594/ 03שינוי הוראות בינוי, אללוני אבא28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 11594/ 04שינוי בהוראות הבינוי, אלוני אבא27/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתיז/ מק/ 11595/ 01שינוי קו בנין צידי, רמת דוד25/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עדיתוכניתיז/ מק/ 11648/ 01שינוי הוראות פיתוח באזור מגורים א, עדי24/02/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שימשיתתוכניתיז/ מק/ 11826/ 01הסדרת מוסדות ציבור, שימשית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 11840/ 01עדכון דרכים, כפר ברוך05/10/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 01שינוי קו בנין, אזור תעשיה אלון תבור13/11/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 04שינוי קו בניין - א.ת אלון תבור30/10/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 06שינוי קווי בניןו תכסית, מגרש 26/ 4 אלון תבור04/08/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 07שינוי קו בנין , מגרש A - אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 09איחוד וחלוקה מחדש ושינויים בקווי בניין באלון תבור - טוף מרום הגולן06/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 12003/ 10שינוי קו בניין מפעל סטאר פלסט - אלון תבור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139 / 01שינוי לתכנית ג/ 5473 ו- ג/ 12139 , כפר יהושוע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139/ 02התאמת קו בנין צידי למצב קיים, כפר יהושע21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 12139/ 03לגטימציה לבניה ללא היתר, כפר יהושע21/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 01שינוי קו בנין והקלה במספר מבנים, היוגב12/12/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 02שינוי בהוראות קו בנין והוראות בינוי, משק שמילוביץ, היוגב09/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 03שינויים נקודתיים בנחלה מס' 91 - מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 12140/ 04שינוי קו בנין והגדלת תכסית , היוגב17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 12142/ 02שינוי קו בנין, משפחת לוי, כפר ברוך11/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 12142/ 03שינוי קו בנין, כפר ברוך28/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתיז/ מק/ 12407/ 02איחוד וחלוקה , קיבוץ שריד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתיז/ מק/ 12407/ 04הרחבת אזור משקי לצורך בנית מתקן הנדסי, שריד13/01/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 01הסדרת קווי בנין, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 02איחוד וחלוקה בהסכמה, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 03אזור תעשיה, קיבוץ גזית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גזיתתוכניתיז/ מק/ 12466/ 04הצמדת תאי שטח לתעשייה - אזור תעשייה קיבוץ גזית04/11/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 02פיצול נחלה מס' 170 ושינוי קווי בניין - מושב נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 12698/ 03החלפת שטחים, נחלה 31 - נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתיז/ מק/ 13035/ 01חלוקה ותוספת יח"ד במגרש 179, כפר יהושע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 01תכנית איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים, עין דור28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 02איחוד וחלוקה מחדש ובהסכמה, עין דור11/12/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 04החלפת שטחים ואיחוד וחלוקה לצורך מבנה לטרנספורמציה , עין דור16/01/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 05שינוי קויי בניין והגדלת תכסית במגרש 247 - קבוץ עין דור
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתיז/ מק/ 13136/ 07שינוי קו בניין במגרשים 363,372 - עין דור18/10/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 02שינוי הוראות בינויועיצוב, גבעת אלה18/03/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 03שינוי הוראות בינוי, גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 04איחוד וחלוקה ללא שינוי בשטח הכולל של על עיוד קרקע ושינוי הוראות בינוי,גבעתאלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 13320/ 05שינויים בחלק ממערכת דרכים בהרחבה דרומית, גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 13637/ 02שינמוי בהוראות בניה , משק 7, נהלל05/08/2008