תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 01שינוי בקו בנין מגרש 133, הושעיה24/03/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 03שינוי בקו בנין צידי, מגרש 416, הושעיה28/06/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 10הגדלת שטחים לצרכי ציבור והרחבת דרכים, הושעיה24/03/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הושעיהתוכניתיז/ מק/ 140/ 11שינוי בקו בנין צידי , מגרש 122, הושעיה30/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתיז/ מק/ 14130/ 01שינוי קו בניין במשק 78, מושב היוגב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתיז/ מק/ 14873/ 01הקטנת קווי בניין במגרש 215 - קיבוץ הרדוף08/08/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הרדוףתוכניתיז/ מק/ 14873/ 02שינויקוי בנין, הרדוף
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 15064/ 01שינויים בחלוקת המגרשים, רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, רמת דודתוכניתיז/ מק/ 15064/ 03איחוד וחלוקה - רמת דוד
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 15286/ 01שינוי מהוראות בינוי בהרחבה, אלון הגליל02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלון הגלילתוכניתיז/ מק/ 15286/ 02חלוקה ל-2 מגרשים באלון הגליל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 163/ 1שינוי בקו בנין אחורי, מגרש 297 , נהלל.
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בלפוריהתוכניתיז/ מק/ 1631/ 01איחוד וחלוקה וקביעת הוראות בינוי בלפוריה17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 16463/ 01חלוקה למגרשים ושינוי הוראות בינוי, דברת10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 16463/ 02הסדרת ייעודי קרקע וחלוקה לפי שימושים קיימים - קיבוץ דברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתיז/ מק/ 16464/ 01איחוד וחלוקה , קיבוץ הסוללים06/09/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 17/ 01הגדלת שטחים לצרכי ציבור - נהלל10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 01החלפת שטחים בין חקלאי למגורים ללא שינוי סה"כ שטחים, בית שערים02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 02שינוי גיאומטרי של תחום מגורים, שיוי קו בניןצידי , בית שערים28/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתיז/ מק/ 17049/ 03הסדרת בינוי בנחלה משפחת בר בבית שערים
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 17115/ 01שינוי בהוראות בינוי ל-30 מגרשים-קיבוץ גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 2002/ 31שינוי יעוד ממגורים ב' למגורים א, שדה יעקב
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2002/ 40שינוי יעוד מציבורי למגורים, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 01שינוי קו בנין, שדה יעקב05/08/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 04תחנת תדלוק במושב שדה יעקב.09/09/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 05תוכנית יז/ מק/ 211/ 0526/07/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, שדה יעקבתוכניתיז/ מק/ 211/ 06שינוי קווי בניין והגדלת תכסית במגרש 31 גוש 10603 במושב שדה יעקב22/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 02שינוי קו בנין, בית לחם הגלילית22/08/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 04איחוד וחלוקה, בית לחם הגלילית14/01/2007
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 05הסדרת גבולות , ע" י איחוד וחלוקה , בית לחם הגלילית17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 08הקצאת מגרשים של חצי דונם לבתים חד משפחתיים באזור המאושר למגורים ב'. בית10/05/1998
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 09מושב בית לחם הגלילית25/06/2002
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 10שינוי קו בנין, בית לחם הגלילית09/01/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 11איחוד וחלוקה, בית לחם הגלילית09/02/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 12שינוי קו בנין קדמי מגרש 1037, בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 15איחוד וחלוקה מחדש באזור מגורים ב', בית לחם הגלילית16/03/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 16שינוי נקודתי בחלקה, בית לחם הגלילית23/06/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 17שינוי גיאומטרי של תחום המגורים, נחלה 9 - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 20שינוי לתכנית מק/ יז/ 2293/ 05 המאושרת - בית לחם הגלילית
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתיז/ מק/ 2293/ 8תכנון מחודש של אזורי המגורים והקצאת מגרשים נוספים באזור מגורים המאושר עפ"י התכ
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 2562/ 02הגדרת זכויות בניה לאזור מגירם וקביעת הוראות בינוי, כפר החורש28/06/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 01איחוד וחלולקה באזור מלאכה, אללוני אבא27/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 02שינוי קו בניין - מגרש 39 , אלוני אבא16/04/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 07הסדרת אזור המגורים שטחי מבני ציבור שטחים פתוחים ומערכת דרכים באזורי מגורים ב25/11/1997
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 08שינוי קו בנין במגרש 55, אלוני אבא28/02/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 10הסדרת מגרש 128, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 2799/ 23איחוד וחלוקה, אלוני אבא20/02/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, דברתתוכניתיז/ מק/ 287/ 01אירגון הבינוי מחדש, ליד דוברת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 02איחוד וחלוקה ותוספת יחידות דיור, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 03שינוי בהוראות בינוי בשמונה מגרשים, אחוזת ברק17/01/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 04שיוני קו בנין, אחוזת ברק07/06/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 05שינוי קו בנין, אחוזת ברק30/10/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 07שינוי בקו בנין קדמי , אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 08שינוי קו בניין צידי, מגרש 130, אחוזת ברק23/04/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 09קירוי מגרש ספורט, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 10שינוי בקו בנין קדמי מגרש 132, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 11שינוי הוראות תכנית , אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 12תוכנית יז/ מק/ 287/ 12
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 14שינוי קו בנין והקלה מתכסית, אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 15שינוי קו בנין בחלקה 109, אחוזת ברק17/11/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 16שינוי קווי בניין והגדלת תכסית בחלקה 146 גוש 17783 באחוזת ברק02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אחוזת ברקתוכניתיז/ מק/ 287/ 17מבנה ציבור - אחוזת ברק
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 287/ 2שינוי לג/במ/ 287, אחוזת ברק28/02/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 01איחוד וחלוקה מחדש, גניגר26/11/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 02קיבוץ גניגר28/05/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 03הקמת 6 יח"ד באזור מגורים מאושר, גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 04שינוי קו בנין מגרש 29-30 גניגר01/07/2010
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 3/ 06שינוי קווי בניין , גניגר
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, צפוריתוכניתיז/ מק/ 3037/ 01שינוי קו בנין, ציפורי11/04/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 3207/ 01הוראות בדבר הנחת קווי חשמל, אלוני אבא12/06/2003
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתיז/ מק/ 3257/ 01הוראות להנחת קו חשמל, אלוני אבא
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 02שינו קו בנין לצורך הקמת בנין עזר במרווח אחורי או צידי אפס. מנשיה זבידאת
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 03הגדלת תכנית באזור מגורים, מנשיה זבדה07/01/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מנשית זבדהתוכניתיז/ מק/ 3364/ 04שינוי קווי בנין , הקלה בתכסית תוספת יח"ד , מנשיה זבדה28/12/2011
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תמרתתוכניתיז/ מק/ 3377/ 02שינוי קו בנין בחלקה 52, תמרת30/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 02שינוי קו בנין, מרחביה08/06/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 05שינוי קו בנין, משפחת דואיב, מרחביה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מרחביה (מושב)תוכניתיז/ מק/ 3655/ 06שינוי גיאומטרי של תחום המגורים בנחלה מס' 10 - מושב מרחביה10/05/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 3657/ 01איחוד וחלוקה מחדש, יוקנעם מושבה13/12/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 3657/ 01איחוד וחלוקה , יוקנעם13/12/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתיז/ מק/ 3657/ 02שינוי נקודתי בקווי בנין, מושבה יוקנעם02/11/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר החורשתוכניתיז/ מק/ 3720/ 01שינויים גיאומטריים בשטח המיועד לתעשייה , כפר החורש15/10/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר ברוךתוכניתיז/ מק/ 38/ 01הסדרת גבולות על ידי איחוד וחלוקה בהסכמה - כפר ברוך
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 4633/ 25חלוק למגרשים באזור מגורים א. קיבוץ חנתון
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 4720/ 01איחוד וחלוקה , גבעת אלה
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתיז/ מק/ 4720/ 02שינוי בקווי בנין וחללוקה מחדש של זכויות ללא שינוי סה"כ השטחים , גבעת אלה27/11/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתיז/ מק/ 5193/ 01מוסד בריאות , קיבוץ מזרע
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 01הרחבת מרכז מזון, נהלל10/02/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 02איחוד וחלוקה , חוות לולים, נהלל25/09/2006
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 04איחוד וחלוקה ושינוי בקו בניין , נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 05הרחבת מרכז מזון , נהלל17/09/2009
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 06הרחבת שטח המיועד לאזור משקי, והחלפת שטחים, נהלל
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתיז/ מק/ 5312/ 07החלפת שטחים אזור מבני משק נהלל - לצורך תוספת לולים לחווה מאושרת.02/02/2012
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 01תוכנית יז/ מק/ 54/ 0104/12/2000
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 02הוראות בינוי נוף ופיתוח להרחבת שטחי מגורים, תל עדשים.14/08/2001
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 03הרחבת דרך מס' 151, תל עדשים01/12/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 04שינוי הוראות בינוי, שכונת ההרחבה, תל עדשים14/02/2008
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 05שינוי בקו בנין תל עדשים16/06/2004
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 06שינוי קו בנין במגרש 2344, תל עדשים19/01/2005
צפוןיזרעאלים, עמק יזרעאל, תל עדשיםתוכניתיז/ מק/ 54/ 07תוספת יח"ד , תל עדשים