תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 288/ 3התנגדות להקמת 2 מבני מגורים 6 קומות, סה"כ 40 יח"ד, רח' ללא שם 22 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 338/ 3תוספת למגורים. גבעת עדן זכרון יעקב (קדישי רינת)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 408/ 3שיפוץ מבנה ושימורו, שימוש חורג ממגורים לתעשיה זעירה, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדת מחוזית10/ 53ערר על החלטה ועדה מחוזית חיפה בתכנית ש/ 658 - תחנת תדלוק בשפיים
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8026/ 3היטל השבחה מתכנית ש/1121 א', ש/מק/383 א'
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים10/ 8050/ 3היטל השבחה מתכנית ש/מק/383 א', ש/מק/960 ו' - גדעון ירדן
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 014/ 3התנגדות לתכנית שינויים לתוספת קומה וגג רעפים, הגדלת ממ"דים, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 046/ 3תכנית שינויים ליחידת דיור מזרחית,שינוי שם מבקש,מבנה ופיתוח.רח' צה"ל,זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 052/ 3תוספת מחסן גינה ליח' והקמת מבנה דו-משפחתי,דו קומתי.רח' הנרקיס 11 זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 086/ 3תוספת שירות ליח"ד, הקטנת מעבר ליח"ד אחורית, תוך התנגדות שכן, הרצל זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 103/ 3זכרון יעקב-תוספת שרות למבנה קיים כולל פירוק גגון. (פחימה אליהו)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 107/ 3תוספת למטרות עיקריות/שירות למבנה קיים חד קומתי זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 110/ 3תוספת למבנה קיים פירוק גגון והקמת פרגולה,פירוק חלק ממרפסת זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 161/ 3רח' צהל זכרוןיעקב חניה לדיור. משפ' ממן (יחד עם 046/11)
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 221/ 3ערר על החלטת שמאי מכריע כביש 652
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 268/ 3תוספות ליחידת דיור קיימת קיימת ועבודות הריסה זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 341/ 3התנגדות להקמת יח"ד דרומית תלת קומתית, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 357/ 3בית מגורים 2 קומות, שינויים במבנה קיים, תוך התנגדות שכנים, צה"ל זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 364/ 3תוספת ליחידת דיור קיימת במבנה דו משפחתי רח' טרומפלדור זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים11/ 374/ 3תכנית בינוי מפורטת לביצוע לפי ש/מק/943/א זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 029/ 3שינוי שימוש מבנים מבתי מלאכה לתעשיה זעירה לייצור ושימוש בירה במקום זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 055/ 3תוספות למתן רישוי ביחידה אחת מתוך שש רח' הזית זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 101/ 3התנגדות לתשריט חלוקה אח"ש 1498, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחרים12/ 183/ 3אי מתן החלטה בבקשה להריסת מבנה קיים ובנית בית דו משפחתי עם בריכה, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכנית353-0074138מסחר ומגורים ברחוב הלל יפה בזכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכנית353-0076737מגרש מסחרי ג - מול היקב - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית529/ 33/ 13גרף אשר, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית530/ 33/ 13בונשטיין יחזקאל, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית531/ 33/ 13גרף אשר, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית54/ 4/ 2420מערכת הולכה ראשית לסילוק שפכים.
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית541/ 33/ 13אלדן טליה
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית546/ 33/ 13ליבוביץ יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית547/ 33/ 13רוסנק את הרץ
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית548/ 33/ 13אהרונסון יהושוע
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית549/ 33/ 13אברהם כץ ושות'
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית55/ 4/ 2420מערכת הולכה ראשית לסילוק שפכים - קטע מזרחי
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית551/ 33/ 13"מקורות" חב' מים בע"מ
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית552/ 33/ 13צעירי דוד
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית554/ 33/ 13בראון ובניו בע"מ
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית556/ 33/ 13אדלר זהבה
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית56/ 4/ 2420תכנית אב לביוב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית564/ 33/ 13אגודת הכורמים הקופראטיבית, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית565/ 33/ 13ברקוביץ אילנית ואילן, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית567/ 33/ 13פרוייקט הזית, גוש 11316 חל' 91, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית568/ 33/ 13עזרא קורין, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית569/ 33/ 13איתן אילן, גוש 11301, חל' 89, 90, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית571/ 33/ 13זאבה כהן, גוש 11303 חלקה 15, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית572/ 33/ 13אבי נהרי, גוש 11306 חל' 103, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית574/ 33/ 13אלדן טליה, חוה סוסים חקלאית, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית579/ 33/ 13אגודת הכרומים הקואופרטיבית יקב זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית580/ 33/ 13סגמן ענת ויוסף, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית581/ 33/ 13עצמון טליה, שימור בית אבן
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית585/ 33/ 13הרב חלמיש דוד אריה, תוספת בניה
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית591/ 33/ 13משק דור - און אמיר ובנו, סככה חקלאית מוצעת
חיפהשומרון, זכרון יעקבבקשה ועדה מקומית598/ 33/ 13שלג זוהרה - בניין מגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתג/ 440מרכז מסחרי משנה זכרון יעקב25/01/1962
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתג/ 451ראה תיק ש/ 11 - תכנית מתאר זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתג/ 459מרכז תחבורה בזכרון יעקב15/03/1962
חיפהגלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקב, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחכ/ 600/ ש/ 1212/ ג/ 1328מתחם יער חוף כרמל
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 189/ בתכנית בינוי ועיצוב ארכיטקטוני - וילות בחורש.18/01/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 22/ י"דזכרון יעקב.21/12/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 22/ יא"שמורת זכרון", זכרון יעקב.08/09/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 445/ אשינוי תוכנית מתאר נווה שרת צפון - בישוב זכרון יעקב.01/12/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 499/ במול היקב - זכרון יעקב.26/01/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 501/ אשכונת מגורים, בית הורים ע"ש שרה ומרכז מסחרי, זכרון יעקב.03/03/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 552/ גמרכז מסחרי זכרון יעקב.04/02/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 552/ דאיזור מגורים בין רח' העליה ורח' ז'בוטינסקי, זכרון יעקב.15/03/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 618/ באיחוד וחלוקה מחדש בשטחים המיועדים לצרכי ציבור, זכרון יעקב.24/04/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 618/ גטבלת הקצאות לתכנית מק/ ש/ 618/ ב.13/07/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 640צומת רחוב הזית זכרון-יעקב.04/09/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 677שנוי לתכנית ש / 22 , זכרון יעקב.04/11/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 681רחוב משעול הגן, זכרון יעקב.19/10/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 684סלילת דרך המחברת את דרך מס' 70 עם כביש עוקף מרכז מושבה זכרון יעקב.22/10/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 696שינוי קוי בנין במגרש 151 .16/11/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 709הקטנת קו בנין ותוספת שטחי שרות זכרון יעקב.11/11/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 724/ בניוד שביל ציבורי - חלקה 38 סמטת יעבץ, זכרון יעקב.23/03/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 746הקבלת קו בנין קדמי גוש 11319 חלקה 52 זכרון יעקב.20/01/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 809הקטנת מרווח קדמי במגרש שכונת וילות בחורש.24/06/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 817הרחבת דרך נילי.22/06/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 823תוספת אחוזי בניה במתחם וילות בחורש.26/07/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 847תוספת במספר הקומות המותרות, זכרון יעקב.23/01/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 855צומת רח' ז'בוטינסקי, זכרון יעקב.18/11/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 869הרחבת תווי דרך קיימת, זכרון יעקב.26/06/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 883שינוי קו בנין לבריכת שחיה, זכרון יעקב.16/03/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 905הקלה בגודל מגרש זכרון יעקב.13/12/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 919תחנת כיבוי אש זכרון יעקב.09/07/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 925חלוקה בהסכמת בעלים חלקה 57 בגוש 11317 זכרון - יעקב.17/09/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 939הקטנת קו בנין אחורי, שכונת גבעת עדן, זכרון יעקב.04/02/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 941הרחבת דרך קיימת, זכרון יעקב.25/02/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 956הקטנת גודל מגרש מינמלי זכרון יעקב.10/02/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתמק/ ש/ 961/ אהקטנת מרחק בין מבנים בזכרון יעקב.04/12/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1003/ ארמת הנדיב12/01/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1004הוספת אחוזי בניה ויחידת דיור אזור מגורים א', שכ' גבעת עדן, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 101ביטול והרחבת דרכים ליד "מבטחים" בזכרון יעקב04/10/1973
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1016דרך גישה זמנית ומתקן הנדסי (בריכת מים) - זכרונה12/01/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1017הסבת שטח שירות לשטח עיקרי במגרש משנה 43/1, זכרון יעקב10/07/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1032מוסד פרטי בדרך היקב - זכרון יעקב17/07/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1032/ אמוסד פרטי בדרך היקב - זכרון יעקב10/04/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1037/ אתוספת אחוזי בניה בגוש 11308 חלקה 57, זכרון יעקב04/09/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 104אזור וילות מיוחד בזכרון יעקב03/01/1980