תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1040הסדרת חניון בזק, זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1040/ אהסדרת כניסה נוספת לחניון בזק, זכרון יעקב27/11/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1045תוספת יחידת דיור ברח' קיבוץ גלויות בזכרון יעקב25/01/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1046בית ולנסי - שינוי הוראות בניה.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 105רמת צבי זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 105/ ארמת צבי, שכונת שיכון עובדים בע"מ מזרח זכרון יעקב24/04/1975
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 105/ השינויים בתכנון במתחמים בשכונות במזרח זכרון יעקב11/07/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1057שכונת רמז הצעירה, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1057/ אשכונת "רמז הצעירה" - שכונת מגורים
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1058כניסה מזרחית לזכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1059קביעת הוראות בניה, שינוי קוי בנין באזור מגורים א', זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 107אזור צפון מערב זכרון יעקב (הרחבת דרכים וייעוד שטחים)14/08/1973
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1073תוספת שטחי שרות וקומה לצורך מרתף, זכרון יעקב27/01/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1077שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ב', זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1089שינוי יעוד הקרקע משצ"פ לשב"צ במקום בו קיים מקלט בגן ציבורי.26/12/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1094סימטת נרקיס, זכרון יעקב29/02/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 11תכנית מתאר זכרון יעקב09/04/1964
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 11/ אתשתית ופיתוח בזכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 11/ בהגבלת מס' יחידות בבנין אחד באזור מגורים ב' זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 11/ גהוראות בניה בשטח תכנית מתאר זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1110שטחי היקב בזכרון יעקב13/10/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1114קביעת זכויות בניה באתרים המיועדים לבנייני ציבור בזכרון יעקב08/01/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1121/ אקביעת הוראות בניה ובינוי ותנאים להוצאת היתרי בניה, זכרון יעקב17/04/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1130שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים בתחום השיפוט של המועצה המקומית זכרון יעקב03/11/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1149איחוד וחלוקה והקצאת שטחים לצורך הרחבת בית הספר החיטה חטיבה צעירה17/04/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1161/ אבית עלמין חדש זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1171שינוי יעוד קרקע משצ"פ לדרך משולבת, שכונת רמז זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1180הסדרת שטחי בניה במבנה ברח' שבי ציון בזכרון יעקב02/08/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1188הסדרת שטחי בינוי וקווי בניין למחסן וחניה קיימים, זכרון יעקב08/11/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1195/ גשינוי יעוד למגורים ותוספת יח"ד בחלקה 74, זכרון יעקב14/09/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1199מבואות זכרון
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1199/ אשינוי יעוד מאזור חקלאי לחניון - מבואות זכרון
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ אתכנית בינוי מרכז זכרון יעקב08/08/1974
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ במרכז זכרון יעקב.20/03/1990
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ גדרך היין - זכרון יעקב.30/04/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ דשימור, שיקום ושחזור חלקה 43 בגוש 11301 זכרון יעקב24/03/1994
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ השימור ושיחזור חלק מחלקה 25 בגוש 11304, זכרון יעקב08/09/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ ה/ 1שימור ושיחזור שטח, זכרון יעקב.27/12/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ ושימור ושיחזור בחלקות 20,19,17 ובחלק מחלקות 25,21 בגוש 11304, זכרון יעקב.27/07/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ זשיחזור בחלקה 45 גוש 11304 , זכרון יעקב.18/08/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ ז/ 1שימור ושיחזור בחלקה 45 בגוש 11304, זכרון יעקב.15/10/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ חהסדרת מבנה מסחרי בזכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ י/ 1חצרות המושבה, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 12/ יאתוספת שטחי שירות בגוש 11301 חל' 43, זכרון יעקב14/09/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1216ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב25/06/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1227בית גן טיול - זכרון יעקב28/02/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1227/ במרכז זכרון יעקב - בית גן טיול24/04/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1238הגדלת מגרשי מגורים ברח' קיבוץ גלויות בזכרון יעקב21/01/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 124שינוי לתכנית מיתאר זכרון יעקב08/05/1975
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1243שינוי יעוד משצ"פ לאב"צ זכרון יעקב11/09/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1256שינוי יעוד שטח מתעשיה למסחר, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 126הרחבת מרכז ספורט בזכרון יעקב26/06/1975
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 127שינוי לתכנית מיתאר זכרון יעקב08/08/1974
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 128כביש מס' 326 קטע גישה מכביש 11 ז"י ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1298פארק זכרון יעקב08/01/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1307/ אמתחם תיירות בכניסה מזרחית לזכרון יעקב01/11/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1318התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי ברח' מרבד הקסמים12/05/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1336/ אתוספת זכויות בחלקה 97, נוה שרת, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1336/ בתוספת זכויות בחלקה 97, נוה שרת, זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1336/ גתוספת זכויות בניה בחלקה 97 גוש 11297, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1348תוספת שטחי בניה בגוש 11375 חלקה 64 זכרון יעקב29/08/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1391הסדרת זכות מעבר לרכב בשטח הציבורי בזכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 140חלקות 20 ו97- בגוש 11320, זכרון יעקב17/07/1975
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1401מפעלי בית אל בזכרון יעקב26/09/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1403שטח מסחר ותעסוקה "מול זכרון"16/12/2010
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1405/ חכ/ 21/ טמעבר חקלאי עילי מעל דרך ראשית בכביש מס' 7024/03/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1408תוספת זכות מעבר בשצ"פ - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 143הרחבת דרכים ברחוב הנשיא והברושים, פתיחת רחוב האורנים, ביטול שבילים וייעוד13/02/1975
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1455גן ילדים בית אל - בזכרון יעקב24/04/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1462דיור מוגן בזכרון יעקב - "בית אל".
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1466הרחבת קרית חינוך זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1466/ אהרחבת קרית חינוך - זכרון יעקב
חיפהחוף הכרמל, שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1479/ חכ/ 100א.ת. משולב רכבת זכרון יעקב - חוף הכרמל
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1486זכרון יעקב - מגרש 173
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1502תוספת זכויות בניה בחלקה 82 גוש 11372, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 153חלקות 21 ו87- בגוש 11321 בזכרון יעקב01/07/1976
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 155רובי בע"מ זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 155/ בתכנית מפורטת רובי בע"מ10/11/1977
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 158שינוי למונח "מגרש בניה" בתכנית מתאר זכרון יעקב (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 16שינוי סיווג של חלק מחלקה 8 בגוש 11326, שפיה - זכרון יעקב09/12/1965
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 168אזור מלאכה חלקה 11 בגוש 11307 בזכרון יעקב14/07/1977
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 168/ אהרחבת אזור התעשיה בחלקה 11 בגוש 11307 זכרון יעקב.20/03/1990
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 187שינוי תואי דרך ברמת צבי30/12/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 188תכנון חלק מגושים 11322, 11321 זכרון יעקב21/01/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 189שכונת נוף הר, זכרון יעקב06/12/1979
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 189/ אהסדרת זכויות בניה בשכונת וילות בחורש.12/06/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 192אזור מלונאות ונופש בזכרון יעקב30/09/1980
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 193שירותים עירוניים בזכרון יעקב (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 2שכונת שכון עובדים מזרח זכרון יעקב15/04/1965
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 207קביעת שטחים ואחוזי בניה בזכרון יעקב24/07/1980
חיפהשומרון, זכרון יעקבישות כלליתש/ 21/ 32שמורת טבע בוריקה מתוקף תכנית ש/ 30
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 213אזור למלאכה ותעשיה זעירה בזכרון יעקב03/09/1981
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 214הרחבת מפעלי ח"ן בזכרון יעקב21/01/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 215גבעת עדן08/07/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 215/ אהוראות בניה כללית ועיצוב אחיד במגרשים משותפים.12/12/1991
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 215/ בגבעת עדן, ביטול דרך מספר 37, זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22בינוי מרכז אזרחי, זכרון יעקב.17/08/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ אחובת כיסוי רעפים והנחיות לבנית גדרות.27/11/1988
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ בשינוי בדבר מס' יחידות דיור למגרש באזור מגורים א'29/12/1987
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ גשינוי לחולקה מחדש של השטחים ב-ש/ 22 זכרון יעקב.