תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ דתכנית שינוי לתכנית ש / 22 (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ ההקטנת קו בנין במגרש 217, שינוי ל- ש / 22 נוה הברון זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ ושנוי מרווח קדמי במגרש 465. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ ז3 יחידות דיור במגרשים 224,227, ו- 229 נוה הברון זכרון יעקב.01/10/1992
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ טדרך גישה רח' הגדעונים רח' הנוטרים (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ ידרך גישה רח' תש"ח רח' הסוכה
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ יג/ 1שינוי יעוד משצ"פ לרחוב משולב, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ יטשינוי יעוד ממלונאות ונופש למגורים ושטחים לאיחוד וחלוקה17/08/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ כבשינוי יעוד אזור בית הבראה ומלונאות למגורים במערב שמורת זכרון31/08/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ כוהסדרת נגישות לרכב למבני ציבור בתחום שטח ציבורי פתוח.24/12/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 22/ כח/ 1מצפה אמירי גן - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 223שינוי תואי דרך גישה לשכונת רובי בזכרון יעקב01/11/1980
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 233אתר לאומי-בית כנסת "אוהל יעקב" בזכרון יעקב16/06/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 236סיווג חלק מהמגרשים בתחום ש/22 ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 238שינוי קוי בניה בחלק מתחום תכנית ג / 4103/11/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 243שינוי לתוכנית ש/ 105/ א זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 249;
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 253שינוי לתכנית מתאר זכרון יעקב16/04/1981
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 262שינוי לתכנית מס' ש / 10418/08/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 263חלקה 105 בגוש 11302 בזכרון יעקב03/06/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 265אתר לאומי-בית הספר הראשון בזכרון יעקב02/06/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 269שינוי תכנית מתאר זכרון יעקב (מקלטים צבוריים)25/02/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 275שינוי לתכנית מס. ש / 11 - תכנית מתאר זכרון יעקב08/07/1982
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 284מרכז לחינוך תורני בזכרון יעקב שינוי לתכנית ש / 70 א'17/03/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 29בית הבראה "מבטחים", זכרון יעקב11/09/1969
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 297אתר לאומי - בריכת בנימין26/04/1985
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 30שמורת טבע בוריקה20/10/1966
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 300שינוי לתכנית מתאר זכרון יעקב (2 מבנים במגרש)03/02/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 305מקוה בזכרון יעקב22/12/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 312שינוי יעוד שטח ממלונאות למגורים בזכרון יעקב07/06/1984
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 318אזור תעשיה בגוש 10195 חלקה 3 בזכרון יעקב26/06/1988
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 319שינוי קטע מתכנית ש / 105 א', בזכרון יעקב30/11/1987
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 340מרכזון נווה שרת זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 343שכונת מגורים בגושים 11322, 11302 בזכרון יעקב17/05/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 347אזור מפורט בזכרון יעקב21/06/1987
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 35שמורת טבע - הר חורשן20/10/1966
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 351הוראות בדבר תוספת לבתי מגורים בזכרון יעקב05/01/1986
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 359חברת אנבז בע"מ - מלון זכרון - יעקב.12/01/1986
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 359/ אחוות הברון זכרון יעקב14/06/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 359/ במעליות במרווחים צדדיים ב"חוות הברון" זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 363תחנת תדלוק סונול - אור זכרון זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 371שינוי בחזיתות מסחריות בזכרון יעקב29/05/1987
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 373שינוי לתוכנית ש/ 105/ א רמת צבי זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 379מרכז חינוך והנצחה לתותחנים בזכרון יעקב15/01/1987
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 39אזור תעשיה זכרון יעקב03/08/1967
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 390מוסכי חניה בקו רחוב ובגבול מרווח צדדי, זכרון יעקב.20/06/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 398בית ספר רננים - זכרון יעקב ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 40אזור תעשיה בגוש 10195 חלקה 321/03/1968
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 413חלקות 108, 110 בגוש 11302, זכרון יעקב15/02/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 42יד השלום בזכרון יעקב14/09/1967
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 420קמפוס מנו"פ - זכרון יעקב27/05/1990
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 422הרחבת בית רמז בזכרון יעקב.19/08/1990
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 422/ אהרחבת בית רמז ושכונת רמז, זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 428/ אגני זכרון יעקב.03/11/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 429הגדלת שטח ספורט בזכרון יעקב.12/01/1995
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 432גבעת זמארין, זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 432/ איקב מערב, זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 433מסחר ועסקים בחל' 49 גוש 11298, זכרון יעקב (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 440ככר יד למיסדים.29/03/1990
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 445שכונת נוה שרת, זכרון יעקב.02/09/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 445/ אהמשך רח' הבאר, זכרון יעקב.13/09/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 445/ דנווה שרת צפון - זכרון יעקב.08/05/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 446שינוי מרווח צדדי דרומי לשביל הולכי רגל.14/04/1991
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 45תכנית מפורטת בגוש 11287 בזכרון יעקב (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 453שנוי יעוד חלק מאתר לבנין ציבורי לשטח משולב מסחר ומגורים בשכונת "נוה רמז".04/03/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 461המרת שטח צבורי פתוח לאתר לבניני צבור, בח"ח 13 בגוש 11309 זכרון יעקב.27/02/1992
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 467דרך גישה לאזור תעשיה זכרון יעקב.09/12/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 47ייעוד שטחים בגוש 11287 - זכרון יעקב - שינוי לתכנית המיתאר (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 486/ א"מתחם סלונים".22/01/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 486/ ב"מתחם סלונים" זכרון יעקב13/03/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 499הגורן מזרח, זכרון יעקב02/09/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 5העתקת דרך משטח תעשית אבן וסיד מע"מ, שפיה זכרון יעקב16/05/1968
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 501שכונת מגורים, בית הורים ע"ש שרה ומרכז ניל"י זכרון יעקב.23/06/1994
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 512ינוי מרווח קדמי במגרש 340 בגוש 11290, זכרון יעקבגניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 513מגורים בחלקה 10 בגוש 11309 בזכרון יעקב.01/12/1994
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 533בית אבות ברח' אלונים זכרון יעקב.03/06/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 535שטח למלונאות יד השלום.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 54שינוי לתכנית המיתאר של זכרון יעקב (ג / 451 - ש / 11)07/03/1968
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 552מרכז מסחרי ממזרח לככר יד למייסדים בזכרון יעקב.26/01/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 552/ אמרכז מסחרי ממזרח לככר יד למייסדים בזכרון יעקב עדכון שטחי שירות.24/02/1999
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 555הפחתה בשטח המינימלי הדרוש למגרש באזור מגורים א'.20/06/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 56המשך כביש יקנעם אל כביש החוף ( גניזה ).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 564שטח מגורים ב', זכרון יעקב.29/12/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 567תחנת משנה זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 573שינוי יעוד אתרים לבניני ציבור ומגורים זכרון יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 577שינוי אזור התעשיה בשטח.27/08/1995
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 579שנוי יעוד מחקלאי למגורים מיוחד בזכרון-יעקב. (גניזה).
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 579/ אשינוי יעוד קרקע מחקלאית לשטח חקלאי מיוחד
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 580שכונת מגורים מערבית לספורטן בזכרון יעקב.25/11/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 597/ בשינוי יעוד קרקע ממסחר למגורים זכרון - יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 597/ ג/ 1שינוי יעוד ממסחר למגורים ברח' יאיר, זכרון יעקב16/12/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 6שטחי תעשיה בזכרון יעקב11/03/1965
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 610אזור מגורים, מסחר ותיירות,זכרון יעקב.27/07/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 611"שינויים בתכנית שכונת נוף-הר" .19/02/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 613תחנות תדלוק ושרותי דרך - שער זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 619"מורדות הבאר", זכרון יעקב.13/08/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 625שכונת וילות בחורש, זכרון יעקב.10/04/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 651הרחבת שטח ספורט בזכרון יעקב26/04/1998
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 656איזור תיירות משולב - זכרון יעקב - פארק היין.08/11/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 658תחנת תדלוק ושרותי דרך - מחצבת שפיה.