תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 670פיתוח השטח למגורים ב' בזכרון יעקב.30/10/1997
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 670/ אהמהווה שינוי לתכנית ש / 11 תכנית מתאר זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 68שינוי תואי רח' עציון זכרון יעקב23/07/1970
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 682שיא הנוף - המצוק - זכרון יעקב.31/08/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 695יעוד שטחים למגורים, זכרון יעקב.12/06/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 7ת.ב.ע. תכנית פיתוח לאדמות החברה שובה טובה בע"מ.30/01/1964
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 70מרכז תרבותי תורני זכרון יעקב05/11/1970
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 70/ אשינוי לתכנית ש / 70, מרכז תרבות תורני בזכרון יעקב13/07/1978
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 71תוכנית ש/ 71
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 71/ אהיתרים וחלוקת קרקע בתקופת ביניים, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 724/ גחיבור בין סמטת יעבץ לסמטת רוקח, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 74תחנת דלק "דלק בזכרון יעקב כביש מס' 114"19/08/1971
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 745הרחבת דרכים בשכונת רמז - זכרון יעקב04/09/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 752תחנת תדלוק ואזור מסחרי ממערב לדרך מס' 4 , זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 76ערוגות רבקה אהרנסון24/02/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 763/ בשטח מסחרי ותחנת תדלוק בשדרות ניל"י זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 763/ גשטח מסחרי ותחנת תדלוק בשדרות ניל"י בזכרון יעקב13/03/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 764שינוי יעוד קרקע חקלאית לאיזור מיוחד, זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 777/ אמתחם רסק - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 78שטח למלונאות ונופש כולל מדרשה ע"י בית הבראה ע"ש ד. רמז בזכרון יעקב01/06/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 789מתחם לנגה - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 792מתחם המייסדים בזכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 792/ אמתחם המייסדים - המגינים זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 792/ במתחם המייסדים - המגינים זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 8ייעוד חלקות 65,66 בגוש 11303 למבני חנוך07/01/1965
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 802כביש עוקף
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 804תחנות טרנספורמציה בשכונת וילות בחורש.09/03/2000
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 820מק/
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 820/ בשינוי יעוד מדרך למגורים א'25/11/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 826שינוי יעוד קרקע מאתר לבנין ציבורי לאזור מגורים א', זכרון יעקב.14/02/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 833שינוי יעוד מאזור מלאכה ומגורים לאזור מגורים משולב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 839שכונת זכרונה במזרח זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 84שטח לשירותי תיירות בזכרון יעקב21/06/1973
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 85שכון לזוגות צעירים לאורך דרך שרה - זכרון יעקב21/04/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 861תוספת מגורים בגבעת עדן שינוי לתכנית ש/188, זכרון יעקב.28/10/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 863בניין משרדים ומסחר באזור תעשיה מערבי זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 872תוספת אחוזי בניה לקומת מסד, זכרון יעקב.12/06/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 89הרחבה " בית רמז " בזכרון יעקב.08/03/1983
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 903/ אתכנית לשינוי תכנית ש/ מק/ 903 - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 913שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' יחוד בזכרון יעקב.21/05/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 916גבעת זמארין , זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 916/ אגבעת זמארין - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 916/ בגבעת זמארין - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 943שינוי יעוד ממלונאות למגורים.28/11/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 951"בית התותחן" מרכז לתרבות חינוך והנצחה לחיילי חיל התותחנים, זכרון יעקב06/08/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 958שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' זכרון יעקב31/07/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 962שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' ושצ"פ, זכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 970שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' בזכרון יעקב31/07/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 971שינוי יעוד קרקע משב"צ לאזור מגורים א' ושצ"פ בזכרון יעקב.
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 974אזור תעשיה חח"ן, זכרון יעקב30/11/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 98בית הבראה של אגודת האינג'ינרים והארכיטקטים בישראל09/11/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 980הוספת קומת מסד ברח' הרקפת 54 א', זכרון יעקב13/09/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 99ייעוד חלקה 173 בגוש 11321 בזכרון יעקב לאזור מלונאות, קייט ונופש09/11/1972
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 997/ בתוספת אחוזי בניה בגוש 11308 מגרש 28, זכרון יעקב04/09/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ במ/ 215/ גגבעת עדן, זכרון יעקב.19/08/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ במ/ 215/ דגבעת עדן זכרון יעקב16/05/1996
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ במ/ 538מרכז לחינוך תורני בזכרון יעקוב.19/08/1993
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1003ניוד שטחים וקביעת בינוי ופיתוח
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1014איחוד וחלקת מגרשים בזכרון יעקב.26/11/2001
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 105/ גאיחוד וחלוקה מחדש, זכרון יעקב09/01/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 105/ דתוספת יח"ד ושינוי בחלוקת המגרשים שיכון עובדים זכרון יעקב14/01/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 105/ המגורים במזרח זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1083שינוי קוי בנין באזור מגורים א, זכרון יעקב24/07/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1120החלפת שטחי ציבור בשכונת רמת צבי זכרון יעקב21/01/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1121קביעת הוראות בניה ובינוי, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1121/ אקביעת הוראות בניה ובינוי, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1137הרחבת דרך גישה לספורטן - זכרון יעקב09/11/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1149חלוקה חדשה והקצאת שטחים לצורך הרחבת בית הספר ניל"י חטיבה צעירה
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1161בית עלמין חדש - נווה עלמים, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1185תחנת תדלוק זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1186הקטנת גודל מגרשי מינמילי במגרש מס' 9, זכרון יעקב.28/02/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1216ניוד והחלפת שטחים בזכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1217הקטנת קו בניין בגוש 11323 חל' 124, זכרון יעקב10/10/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1223/ אתוספת יחידת דיור לחלקה מס' 220
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1244/ אהקטנת קו בניין לבריכת שחיה והריסת מסלעה, זכרון יעקב31/01/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1261איחוד וחלוקה והקטנת קוי בנין03/03/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1273חלקה 15 - רח' המייסדים זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1282נוה שרת, זכרון יעקב31/08/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1289שינוי קוי בניין צדדי עבור מבנה קיים15/05/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1305תוספת יח"ד בגוש 11319 חל' 107, זכרון יעקב14/10/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1317שינוי קו בניין בגוש 11322 חל' 8315/01/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1320שינוי בקווי בניין והגדלת תכסית בנייה, זכרון יעקב19/02/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1341הקטנת קו בניין בחלקה 144 בגוש 11309 זכרון יעקב18/03/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1342/ ארח' המייסדים - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1343מלון אמנות זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1356המייסדים 96 - זכרון יעקב28/10/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1361חלקה 55 רח' העליה, זכרון יעקב09/02/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1365החלפת שטחים בין מגורים לשצ"פ בנווה שרת, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1392תוספת יחידת דיור ברח' יאיר, זכרון יעקב09/02/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1399/ אתוספת יח"ד ברחוב ההגנה זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1411תוספת יחידות דיור ברח' האצל, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1414בינוי ושימור זכרון יעקב20/03/2012
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1416שכונת נוה גלים, זכרון יעקב10/10/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1421איחוד וחלוקה בגוש 11706 חלקה 5, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1425בית ספר החיטה - זכרון יעקב18/08/2010
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1435הקטנת קו בניין בגוש 11309 חלקה 112, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1448הקטנת קו בניין בגוש 11297 חל' 23, זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1449שינוי הוראות בנייה - בשכונת אחוזת ניל"י
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 1507הרחבת דרך גישה לרמת הנדיב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 215/ ד/ 1הוראות ארכיטקטוניות "גבעת עדן" שלב ד'.