תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 215/ ד/ 2הוראות ארכיטקטוניות " גבעת עדן" שלב ד'05/08/2008
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 22/ יזטבלאות הקצאה בזכרון יעקב31/10/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 22/ כאקביעת הוראות בינוי ועיצוב ארכיטקטוני08/12/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 22/ כגתוספת שתי יחידות דיור ושינוי בקו בנין
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 22/ כהשינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים בתכנית12/09/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 318/ אאיחוד וחלוקה באזור תעשיה זכרון יעקב27/10/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 318/ דאזור תעשיה זכרון יעקב22/03/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 343/ אשכונת מווה מעיין - זכרון יעקב01/07/2009
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 422/ בטבלת הקצאה לתכנית ש/ 422, זכרון יעקב07/01/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 501/ גרמת נילי - שינוי הוראות בניה24/03/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 501/ דהקטנת קו בנין לדרך מס' 326, זכרון יעקב07/09/2005
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 681/ ארחוב משעול הגן, זכרון יעקב30/10/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 796הקטנת קווי בנין זכרון יעקב10/11/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 886שנוי קו בניין לאפס בין החלקות .07/07/2003
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 903/ אשינוי לתכנית ש/ מק/ 903 - זכרון יעקב
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 910איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים בזכרון יעקב07/05/2006
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 917/ אבינוי ועיצוב ארכיטקטוני, מדורגי עדן15/05/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 930קביעת הנחיות להקמת מצלליות במרחב התכנון שומרון
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 940שינוי קו בנין 11316 חל' 23 זכרון יעקב.10/01/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 943/ ארחוב צהל - זכרון יעקב, תכנית איחוד וחלוקה28/02/2011
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 944איחוד וחלוקה בגוש 11321 חל' 172 , זכרון יעקב21/01/2004
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 959/ אשינוי בקו בניין בגוש 11303 חל' 5124/06/2007
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 975הרחבת תוואי דרך קיימת והגדלת שטח ציבורי.24/02/2002
חיפהשומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ מק/ 990/ דקביעת קווי בנין במגרשים פנימיים בזכרון יעקב.24/02/2002