תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 56/ 2/ ב/ דראשון לציון - בעלות פרטית19/01/1995
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 57בעלות פרטית+שלטון19/04/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 58תוכנית רצ/ 5819/04/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 588תכנית מס' 58821/09/1967
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 59ראשון לציון15/03/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 592ראשון לציון.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 60/ אתכנית מס' ר"צ/60-א (בעלות פרטית+שלטון)13/03/1952
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 60/ בפרטית+שילטון23/08/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 61ראשון לציון, שכונת עזרה ובצרון23/08/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 63ראשון לציון18/03/1943
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 66פרטית+שילטון25/10/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 67תכנית מפורטת מס' רצ/6725/10/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 67/ 1שינוי באיתור שטח ציבורי פתוח, הרחבת דרך ל- 100 מטר רוחב,פתיחת שבילים להולכי רג
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 68ראשון לציון. התוכנית מאושרת.17/01/1952
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 7/ 11/ אראשל"צ07/10/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 70פרטית+שילטון12/04/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 71ראשון לציון, בעלות פרטית+שלטון25/10/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 75ראשון לציון.09/11/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 75/ 1שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/1/7530/08/1987
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78ראשון לציון.21/12/1950
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 1ראשון לציון פרטית+שילטון26/04/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 11בניית קומת "ד" מעל לבית קיים
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 12תכנית מס' צר/12/7811/01/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 12/ אתכנית מס' רצ/12/78א- (בעלות פרטית+שילטון)15/02/1979
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 12/ גשינוי תכ' מפורטת רצ/12/78/ג (בע' פרטית+שלטון)26/03/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 13הרחבת מבנה לדואר למרכזי טלפונים
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 17תכנית מפורטת מס' רצ/17/7826/12/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 17/ 1תוספת יחידת דיור24/06/1999
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 17/ 2ראשון לציון, ברניצקי 31
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 18תכנית מס' רצ/18/78 אדמה פרטית+שילטון27/05/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 2ראשון לציון, בעלות פרטית+שלטון11/12/1958
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 3תכנית מס' 3/78 אדמה פרטית+שילטון08/10/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 4תכנית מס' רצ/4/78 אדמת שילטון+פרטית20/02/1958
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 5תכנית מס' רצ/5/78 - בעלות פרטית+שלטון29/03/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 6תכנית מס' רצ/6/7809/03/1967
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 7תוכנית רצ/ 78/ 730/12/1965
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 8פתיחת שביל להולכי רגל
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 78/ 9תכנית מס' רצ/9/7801/10/1971
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79תכנית מפורטת מס' רצ/7906/08/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 12תכנית מפורטת מס' רצ/12/79 (בעלות פרטית)13/04/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 13/ 1תוספת אחוזי בניה24/07/2001
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 15סמטת אסא, ראשון לציון, "בעלות שלטון"19/04/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 16שינוי יעוד ממגורים ג' לאזור מסחרי01/08/1999
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 2ראשון לציון - בעלות פרטית+שלטון21/07/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 3תכנית מס' רצ/3/7907/03/1968
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 4תכנית מס' רצ/4/7930/01/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 6תכנית מס' רצ/6/79- תכנית בבעלות קרקע שלטון17/07/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 7תכנית מס' רצ/7/79- בעלות פרטית+שלטון23/07/1970
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 7/ 1תכנון מחדש של השטח שבתוכנית.15/09/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 7/ 1/ אבעלות פרטית15/09/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 7/ 2/ ג/ 1בעלות פרטית+שלטון16/03/1995
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 7/ 2/ ג/ 2"מגדל הבנים" שינוי מ"מגרש מסחרי" ל"מגרש מגורים מיוחד". קביעת ש.פ.פ.05/02/2008
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 79/ 9ראשון לציון פרטית27/04/1972
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 8004/ בראשון לציון21/11/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 81תכנית מפורטת מס' 81 (בעלות פרטית+שלטון)08/04/1955
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 83ראשל"צ21/06/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 84תכנית מפורטת מס' 84 (בעלות פרטית)16/07/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 85ראשון לציון04/01/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 1קביעת אזורי מגורים ב' ו-ג'.25/03/1965
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 3תכנית מס' רצ/3/86 - בעלות פרטית18/11/1971
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 5/ 1תכנית מס' רצ/1/5/86 -(בעלות פרטית)20/06/1979
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 7/ 1א. איחוד וחלוקה מחדש שלא בהסכמת בעלים30/06/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 8שינוי תוכנית מיתאר מקומית מס' רצ/8/8605/11/1987
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 86/ 8/ 4א. שינוי ייעוד מיחידה מסחרית לאזור מגורים ג' מיוחד.06/11/2003
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 87בעלות פרטית+שילטון27/09/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 88פרטית+שילטון30/08/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 88/ 2תכנית מס' רצ/2/88 (בבעלות פרטית+שלטון)27/11/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 88/ 3תכנית מס' רצ/3/88 אדמה פרטית10/02/1983
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 90בעלות פרטית+שילטון17/05/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 91תכנית חלוקת קרקע רצ/91 - פרטית+שלטון12/04/1951
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 92תכנית מס' רצ/9208/01/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 95תכנית מס' רצ/95 (בעלות פרטית+שלטון)09/02/1955
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 95/ 1תכנית מס' רצ/1/9509/07/1959
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 97פרטית + שילטון08/07/1954
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 98פרטית+שילטון04/06/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 99תכנית מפורטת מס' רצ/9916/07/1953
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 10/ ב/ 8. .
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 10/ ב/ אראשון - לציון.27/02/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 12/ 3ראשון לציון.13/02/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 13/ 14/ אראשל"צ28/03/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 2/ 2/ ב/ 4ראשון לציון12/03/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 2/ 3/ 3ראשון לציון01/11/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 43חולות ג' .11/04/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 43/ 1תכנית מתחם חולות ג'.06/02/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 43/ 2ראשון לציון28/04/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 50/ 50נחלת יהודה30/01/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 55חולות ב' מערב ראשל"צ- שכונה ב'11/04/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 55/ אמערב ראשון לציון.-שכונה ב'.26/11/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 55/ במערב ראשל"צ שכונה ב'.22/04/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 55/ גשכונה ב' - אזור 6 .15/02/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 55/ דמערב ראשון לציון - שכונה ב'21/04/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 56נקראת גם רצ/במ/56/1 - קרוונים16/05/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 57ראשון לציון13/07/1995
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 1/ 58ראשון - לציון.01/11/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ במ/ 56/ 2/ ב/ 2רצ/במ/2/56/ב/202/05/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ בת/ 1/ 15/ 18גני נתן06/04/1995
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ בת/ 168/ 4/ 12תכנית בניה לתעשיה.01/02/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ 18ראשון-לציון14/07/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ 21ראשון לציון18/11/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 1/ 21/ 1שינוי הוראות בינוי לבריכות שחיה27/09/2006