תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 13תכנית מס' רצ/13/132- בעלות שלטון10/07/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 14ראשון לציון, בעלות שלטון19/06/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17תכנית מס' רצ/17/13216/06/1983
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 1תוכנית רצ/ 132/ 17/ 102/06/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 2תכנית מס' רצ/2/17/13229/03/1990
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 3/ 11. שינוי יעוד ממגורים ב / 1 (בית קשישים) לש.ב.צ ולדרכים.03/06/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 3/ 2בית כנסת חב"ד.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 3/ 3מחסום חשמלי בכניסה לרח' וולף וילנסקי,באשור מכבי אש ומשטרת ישראל.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 4תכנית מפורטת מס' רצ/4/17/132 אדמת שילטון
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 22תכנית מס' רצ/22/13220/05/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 23תכנית מס' רצ/23/13230/08/1984
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 24אחוד החלקות הכלולות בתכנית בהסכמת בעלים ויצירת מגרשי תעשיה ושטח ציבו11/07/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 26תכנית מס' רצ/26/13230/03/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 28ראשון לציון20/06/1991
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 29רצ/29/13201/10/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 32ראשון לציון27/02/1994
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 33תעשיה ומסחר29/03/1998
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 34.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 38תוכנית רצ/ 132/ 38
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 43חיבור רחוב בן צבי לכביש 4
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 6ראשון לציון12/06/1975
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 8ראשון לציון29/12/1977
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 8/ 6מתחם "סלטי משני" - רמת אליהו, ראשון לציון.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 8/ א/ 1הרחבת לכיוון צפון דרום מזרח ומערב וחלקות בקווי בנין לפי תשריט מצורף.24/12/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 134/ 1שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/1/13403/07/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 134/ 2שיקום שיכוני המזרח
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 137תכנית מס' רצ/13726/12/1957
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 137/ 1ראשון לציון.15/11/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 137/ 2ראשון לציון. הופקדה לפני שנת 1973 כולל.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 137/ 3תכנית מס' רצ/3/13711/01/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 138ראשון לציון07/11/1957
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 138/ 1שינוי דרך 431119/03/1992
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142תכנית מפורטת מס' רצ/14207/04/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 1בניית חנויות
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 2בעלות פרטית.10/11/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 3תכנית מס' רצ/3/14224/09/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 4לאפשר חלוקת השטח לשני מגרשים ולקבוע זכויות בניה.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 142/ 8שינוי תכנית מתאר מקומית מס' רצ/8/14218/04/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 1תכנית מס' רצ/1/14405/03/1964
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 10שינוי ממגורים ג'+חזית מסחרית לש.צ.פ.למגורים ג' מיוחד,קביעת קוי בנין למרתפי חני
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 2תוכנית רצ/ 144/ 212/09/1968
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 3שינוי יעד משטח ציבורי פתוח לשטח לנייני ציבור להקמת גן ילדים.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 6/ 1תכנית מפורטת מס' רצ/1/6/144 פרטית04/02/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 7שינוי יעוד מאזור מגורים ג' לשטח לבנייני ציבור, ביטול דרך וקביעת שביל להולכירגל
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 9תכנית מס' רצ/9/144 אדמה פרטית13/09/1979
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 144/ 9/ 1תכנית מס' רצ/1/9/144 פרטית25/03/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 145לחלק הקרקע לאזור מגורים חקלאים למחצה,להפקיע מגרשים לבנינים ציבוריים חל' א'
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 146התכנית המוצעת לצרכי חלוקה למגרשי בניין, דרכים ושטח ציבורי
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 146/ 1שינויים באחוזי הבניה ומס' הקומות, דרכים, הרחבות לחניה.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 146/ 2תכנית מס' רצ/2/146 אדמה פרטית+שילטון+הימנותא17/12/1964
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 146/ 3העברת שביל להולכי רגל מצד מזרח לצד מערב ופתיחתו לכל האורך
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 148ראשון לציון
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 149ראשון לציון דרך07/05/1959
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 149/ 1ראשון לציון09/11/1961
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 15ראשון לציון15/05/1947
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 150תכנית מפורטת מס' רצ/15012/09/1963
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 150/ 1תכנית מס' רצ/1/15027/04/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 150/ 2תכנית מס' רצ/2/150 אדמה פרטית31/01/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 150/ 3תכנית מס' רצ/3/150 אדמה פרטית22/12/1983
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 151תכנית מס' רצ/15121/07/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 152ראשון לציון25/01/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 152/ 1ראשון לציון. הופקדה לפני שנת 1973 כולל.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 153תכנית מס' רצ/153 אדמה פרטית+שילטון15/10/1959
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 157תכנית מס' רצ/15714/01/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 158תכנית מס' רצ/158 אדמה פרטית+שילטון09/06/1960
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 160תכנית מס' רצ/160 אדמה פרטית+שילטון13/04/1961
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 161ראשון לציון.29/03/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163תכנית מס' רצ/16329/03/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 1תכנית מס' רצ/1/16329/04/1965
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 2תכנית מס' רצ/2/163 (בעלות פרטית+שילטון)04/09/1969
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 3פתיחת דרכים חדשות קיימות, קביעת שטח לבניין צבורי,קביעת חזית מסחרית,
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 3/ אתכנית מס' רצ/3/163א אדמה פרטית+שלטון08/02/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 3/ א/ 1תכנית מס' רצ/3/163/א/1 פרטית01/08/1985
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 4תכנית מס' רצ/4/163 אדמה פרטית+שילטון19/06/1975
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 4/ אבעלות פרטית.18/09/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 5תכנית מס' רצ/5/163 (בעלות פרטית+שלטון)06/06/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 163/ 6תכנית מס' רצ/6/163 אדמה פרטית31/08/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 164תכנית מס' רצ/16425/01/1962
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ 10תכנית מס' רצ/10/165 (בעלות פרטית)20/05/1982
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ 11שינוי תכנית מיתאר מקומית מס' רצ/11/16524/03/1988
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ 5תכנית מס' רצ/5/165 אדמה פרטית+שילטון16/09/1971
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ 6תכנית מס' רצ/6/165 - בעלות שלטון13/04/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ 7תכנית מס' רצ/7/165 - דמה פרטית05/03/1981
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 165/ אתכנית מס' רצ/165/א26/08/1965
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166ראשון לציון. הופקדה לפני שנת 1973 כולל.
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 1תוכנית רצ/ 166/ 121/10/1976
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 2/ אתכנית מס' רצ/2/166/א10/09/1989
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 3תכנית מס' רצ/3/166 (בעלות פרטית)20/07/1981
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 4/ אתכנית מס' רצ/4/166א - (בעלות פרטית+שלטון)16/02/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 5תכנית מס' רצ/5/166 אדמה פרטית18/09/1980
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 166/ 6תכנית מס' רצ/6/16623/10/1981
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 1ראשון לציון פרטית+שילטון31/05/1973
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 10ראשון לציון, בעלות פרטית+שלטון17/03/1996
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 11.אזור מסחר תעשיה ומלאכה מעורב.28/10/1993
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 14הרחבת שטח חניה.16/11/2000
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 15הרחבת שטח חניה.17/12/1999
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 18רח' לישנסקי 22 ראשון לציון.03/06/2009
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 2ראשון לציון, בבעלות פרטית+שילטון13/04/1978
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 2/ 10ראשון לציון13/07/1997
מרכזראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 2/ 11תחנת דלק.14/12/1997