תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 4/ אמשק עזר מס' 82, פדיה04/08/1988
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/5/ב16/06/1983
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ 50תכנית מס' גז/5021/05/1964
מרכזגזרתוכניתגז/ 509/ 4בית דגן12/04/1973
מרכזגזרתוכניתגז/ 64גן לאומי תל-גזר.13/08/1998
מרכזגזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
מרכזגזרתוכניתגז/ 66.13/03/2007
מרכזגזרתוכניתגז/ 67/ במחצבות האבן נשר רמלה - שלב ד (1).08/01/2009
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 68נען17/08/1967
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 1תואי דרך חדשה25/03/1971
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 12כפר ביל"ו28/05/1996
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 13/ בשינוי יעוד מאזור תעשיה לאזור מסחר,כפר בילו.
מרכזגזרתוכניתגז/ 7/ 16"צומת-בילו" מלונות דרכים, משרדים רפואיים, מרפאות ומסחר.
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 18תוכנית גז/ 7/ 1831/12/2002
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 19חלוקת מגרש ל-2,שינוי יעוד למגורים28/01/2002
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 20הפיכת חלק מחלקה ביעוד צבור למגרש למגורים27/05/2003
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 3תכנון מחדש07/10/1976
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 3/ גמושב כפר בילו12/12/1991
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 4כפר בילו09/08/1979
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 6כפר בילו
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ 7/ 7כפר בילו03/07/1988
מרכזגזרתוכניתגז/ 72קבוץ גזר31/10/1968
מרכזגזרתוכניתגז/ 73גזר25/05/1967
מרכזגזרתוכניתגז/ 73/ 1הקטנת קו בניין לשטח מחנה משטרת ישראל מ- 40 מ' ל- 5 מ'
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ 73/ 2אזור מינחת מטוסים עבור היחידה ללוחמה הטירור.12/12/1991
מרכזגזרתוכניתגז/ 76מודיעין17/12/1964
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ 78יציץ- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8כפר שמואל- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ אכפר שמואל04/05/1975
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ בשינוי תכנית מפורטת מס' גז/1/8ב16/06/1983
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 1/ גשינוי הוראות קיימות וקביעת הוראות חדשות
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 13כפר שמואל08/02/1996
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 18שינוי ייעוד קרקע14/10/1999
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 20חלוקת מגרש מקצועי מס' 92 לשלושה מגרשים חדשים:23/01/2003
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 23מגורים לבעלי מקצוע ל- 2 מגרשים 119/1 119/2 .31/12/2002
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 25איחוד ח"ח 106 ביעוד חקלאי וש.צ.פ. עם ח' 30 מגורים בישוב חקלאי...14/08/2003
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 28פיצול מגרש מגורים בישוב חקלאי מס' 22 לשני מגרשים.
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 3כפר שמואל01/03/1988
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 3/ א.
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ 8/ 8/ אאחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.20/01/1999
מרכזגזרתוכניתגז/ 80בית עלמין ליד כפר שמואל08/02/1973
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 81שמורת טבע מצליח12/01/1967
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ 82בית עלמין -מושב מצליח- הוחלט לאשר לפני שנת 73 כולל.
מרכזגזרתוכניתגז/ 84שמורת טבע מעינות ג'ברתון07/09/1967
מרכזגזר, נעןתוכניתגז/ 9ביטול והרחבת דרכים קיימות והתוויית חדשות25/12/1950
מרכזגזר, חבל מודיעין, עמק לודתוכניתגז/ 91/ 3הכביש המהיר מס 10 ת"א -ירושלים-קטע לוד שער הגיא30/11/1972
מרכזגזרתוכניתגז/ 99בית דגון04/01/1968
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ במ/ 12/ 9מושב רמות מאיר.27/08/1995
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ במ/ 202/ אסתריה10/12/1992
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ במ/ 202/ בכפר שמואל , ישרש19/01/1995
מרכזגזר, בית חשמונאי, בית עזיאל, כפר ביל"ו, פדיהתוכניתגז/ במ/ 203כפר בילו, פדיה, בית עוזיאל., בית חשמונאי.26/11/1992
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14שלעבים26/12/1991
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1שלעבים01/07/1993
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ במ/ 28/ 14/ 1/ אשינוי לתכנית המתאר.02/07/1995
מרכזגזר, עזריהתוכניתגז/ מק/ 1/ 9/ א.
מרכזגזר, יציץתוכניתגז/ מק/ 10/ 12שינוי גבולות והקטנת קו בניין צדדי12/04/2011
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 10/ אאיחוד וחלוקה של מגרשים בהסכמה ללא שינוי בשטח הכולל של כל יעוד קרקע07/02/2006
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 12שינוי קוי בנין26/06/2000
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 16שינוי בקווי בנין, הוספת יחידות דיור, שינוי הוראות בדבר בינוי, בדבר גודל שטח22/08/2005
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 19דרכי הגישה לגזר ולבית חשמונאי.
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 21החלפת שטחים בקרית החינוך - בית חשמונאי.30/09/2009
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 22שינוי בקו בניין12/04/2011
מרכזגזר, בית חשמונאיתוכניתגז/ מק/ 102/ 24החלפת שטחים בית חשמונאי
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ מק/ 11/ 15חלוקת מגרשים מס' 608 ו 609 באזור שרותים ותעשיה נקיה.15/04/2007
מרכזגזר, משמר דודתוכניתגז/ מק/ 11/ 20שינוי מתחם אמפיתאטרון ושטח למבנה ציבור בגן לאומי- אתר הנצחה חיל ההנדסה12/09/2011
מרכזגזר, רמות מאירתוכניתגז/ מק/ 12/ 11רמות מאיר08/03/1998
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 22.
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 23שינוי היתרי בניה19/10/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 24שינוי בהוראות גודל שטח מגרש19/10/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 25ביטול דרישה של הצמדת קרקע28/04/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 26שינוי בינוי21/12/1999
מרכזגזר, גני הדרתוכניתגז/ מק/ 13/ 41שינוי בקו בנין מדרך 4233 גני הדר
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 10איחוד וחלוקת מגרשים בהסכמה16/03/2000
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 12איחוד וחלוקה בהסכמה09/11/1999
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 19קבוץ חולדה
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 21הרחבת חולדה שינוי לתכנית גז/ 13/ 14.07/05/2009
מרכזגזר, חלדהתוכניתגז/ מק/ 14/ 26קיבוץ חולדה - החלפת שטחים בתחום הקיבוץ
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 19תחנת תדלוק בכרמי יוסף
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 20תחנת דלק
מרכזגזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ מק/ 157/ 21כרמי יוסף04/09/2002
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 11.24/02/1998
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 12תכנון כולל09/06/1999
מרכזגזר, מצליחתוכניתגז/ מק/ 16/ 23שינוי בקו בנין צידי- מושב מצליח
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 15ישרש - חלוקה של מגרש לשני מגרשים22/02/2004
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 16ישרש - חלוקה בהסכמה של מגרש 227/11/2003
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 25שינוי קו בנין צידי - מושב ישרש מג' 5.
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 19/ 26תוכנית גז/ מק/ 19/ 2618/08/2011
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתגז/ מק/ 20/ 11שינוי לתכניות גז/ 20/ 2, גז/ 20/ 2/ א ומשמ/ 84 (גז). נצר סרני - חלוקת בהסכמה.28/05/2008
מרכזגזר, ישרשתוכניתגז/ מק/ 202/ ההעברת זכויות בניה09/07/1998
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 10הרחבת כפר בן-נון24/02/2003
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 15שינוי בקו בנין צדדי.28/10/2010
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 20כפר בן נון - שינוי תוואי שטח צהוב בנחלה ע"ש לאב
מרכזגזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ מק/ 21/ 8שינוי קו בנין26/12/2000
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 14שינוי הוראות בתב"ע גז/1/2221/12/1999
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 15תוכנית גז/ מק/ 22/ 1507/02/2002
מרכזגזר, משמר אילוןתוכניתגז/ מק/ 22/ 23שינוי בקו בנין צדדי
מרכזגזר, גני יוחנןתוכניתגז/ מק/ 25/ 13שינוי קו בנין קדמי וצדדי עפ"י מצב קיים בשטח19/09/2005
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 15שינוי בקו בניין קדמי הקבוע בתכנית גז/ במ/ 199
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 16מושב פתחיה04/09/2002
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 20שינוי בקו בנין צידי לחלקה 5728/02/2011