תוצאות חיפוש

מחוזישוב/רשות מקומית/מרחב תכנוןישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מרכזגזר, פתחיהתוכניתגז/ מק/ 27/ 21מגרש 90 - שינוי בקו בנין קדמי.06/10/2011
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ מק/ 28/ 25איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים22/05/2000
מרכזגזר, שעלביםתוכניתגז/ מק/ 28/ 28תוכנית גז/ מק/ 28/ 2810/07/2001
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 34שינוי בקווי בנין הקבועים בתכנית.תוספת קומה למס' קומות מותר ותוספת גובה13/08/2006
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 28/ 35שינוי בקו בנין צדדי עבור בית כנסת
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 28הקטנת קו בנין26/10/2000
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 31מושב יד רמב"ם - חלוקה בהסכמה של מגרשים
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 32איחוד וחלוקה בהסכמה29/04/2004
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 33שינוי קווי בנין - מושב יד רמב"ם
מרכזגזר, יד רמב"םתוכניתגז/ מק/ 3/ 34הקטנת קו בניין צדדי מערבי13/11/2005
מרכזגזר, בית עזיאלתוכניתגז/ מק/ 34/ 12.
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 15קינדלר-מושב סתריה28/02/2011
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 17שינוי לסעיף "מיקום מבנה למגורים לא יעלה על 50מ' מגבול הדרך".
מרכזגזר, סתריהתוכניתגז/ מק/ 4/ 18שינוי קווי בנין: קדמי, צדדי ואחורי30/10/2006
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 4/ 20החלפת שטחים לקו ניקוז בק.חינוך סתריה11/12/2011
מרכזגזרתוכניתגז/ מק/ 48/ 8שינוי לתכנית מס' גז/ 48.
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ מק/ 5/ 15מושב פדיה- אחוד וחלוקה בהסכמה24/03/2003
מרכזגזר, פדיהתוכניתגז/ מק/ 5/ 17שינוי צורה מגרש 221 - פדיה.02/12/2010
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 13/ אכפר בילו - הקמת תחנת תדלוק סוג ב'.10/05/2005
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 15תכנית מתאר מקומית מס' גז/מק/15/726/06/1997
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתגז/ מק/ 7/ 21/ אאיחוד וחלוקה בהסכמת בעלים - לתחנת דלק01/12/2004
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 15.21/12/1997
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 16כפר שמואל23/02/1997
מרכזגזר, כפר שמואלתוכניתגז/ מק/ 8/ 22איחוד וחלוקה בהסכמה31/01/2002
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 1אזור משקי דרום מערבי אורוות סוסים.(גז/ מק/ 20/ 11).
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 2שמוש חורג לתחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
מרכזגזר, יד רמב"םבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 4טפול בגזם, הצבת מגרסה ניידת ומשקל
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 5שמוש חורג גן אירועים, גני כנען.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 1בינוי לנוף איילון גז/ 28/ 32
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 2הוספת שטח עיקרי ושטחי שרות. גז/ במ/14/ 28/ א/ 1
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 507/ א/ 3תכנית בינוי עפ"י גז/ ש/ 507/ א
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 517/ אשינויים בבית מגורים (ללא תוספת/שנוי בשטחים).
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 525תוספת בנייה קומה א' + הריסת מחסן.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 541/ אתוספת קומה א' + גדרות. נוף איילון
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 547/ אחוקיות לבניין קיים + בקשה למחסן חדש.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 548תוספת קומה א' + הריסת מחסן + פרגולות.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 561תוספת ליח"ד מגורים קיימתבקומה עליונה.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 563תוספת קומה א' + הריסת גדר ובניית גדר חדשה.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 630סגירת קטע קיר במרפסת ק"א בבנין דו קומתי עם 4 גני ילדים
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 630/ אגני ילדים
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 682תוספת בניה במרתף + קומה עליונה לבית קיים.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712/ 1שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת גן אירועים.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 753נען שימוש חורג להטמנת אשפה
מרכזגזר, משמר אילוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 765אירועים, אופרה בכפר.
מרכזגזר, ישרשבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 773ש.חורג למטרת קטרינג
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 783יחד' חדשה בבית דו משפחתי.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 787בינוי גן אירועים עפ"י גז/ 29/ 14, קבוץ נען.
מרכזגזר, משמר דודבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 790תכנית בינוי לאזור תעשיה, גז/ 11/ 4 משמר דוד.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 791תכנית בינוי לאיזור מגורים קיבוץ נען, גז/ 29/ 17/ א
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 791/ 1בינוי קבוץ נען.
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 794בינוי למבנה משק למחנה הקבוץ אזור משקי.
מרכזגזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 795תכנית בינוי למחנה הקבוץ.
מרכזגזר, כפר בן נוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 798תכנית בינוי לבית כנסת. (גז/ 21/ 3).
מרכזגזר, חלדהבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 799ש.חורג מטמנה לפסולת יבשה.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתגזר/ 20050047שמוש חורג בקרקע חקלאית למטרת תחנת משנה ארעית והצבת 3 מכולות לבית פיקוד
מרכזגזרתוכניתגמ/ 556מודיעים, ג'נדס, בית נבאלה13/12/1956
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלד/ 05/ 355/ 4סירוב לעבודות עפר והכנה לחממות
מרכזגזר, כפר ביל"ותוכניתלד/ 7/ 6שינוי תכנית מפורטת מס' לד/6/705/06/1987
מרכזגזר, יד רמב"םערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 02/ 257/ 4אי-מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197
מרכזגזר, עזריהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 02/ 348/ 4סירוב לתוספת בנייה ושימוש חורג לבית מלאכה ומחסן
מרכזגזר, פדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 03/ 073/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג בלול לאחסון
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלו/ 03/ 651/ 4קביעת תנאים לתכנית בסמכות ועדה מקומית
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 002/ 4סירוב למשרד ולמגורים לעובד זר בשטח חקלאי
מרכזגזר, גני הדרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 049/ 4סירוב לאישור שטחי שירות
מרכזגזר, בית עזיאלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 050/ 4דחיית התנגדות לשימוש חורג ואחסנת פרופילי פלדה בשטח חקלאי
מרכזגזר, חלדהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 103/ 4דחיית בקשה להיתר למתקן תקשורת סלולארית
מרכזגזר, פדיהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 21/ 4סירוב להקלות בקווי בניין לניוד שטחים
מרכזגזר, שעלביםערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 332/ 4דחיית התנגדות להקלות במס' קומות
מרכזגזר, רמות מאירערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 364/ 4סירוב היתר לבית מגורים
מרכזגזר, בית חשמונאיערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 05/ 366/ 4מתן היתר למגורים
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלו/ 06/ 439/ 4דחיית בקשה לתכנית מפורטת מס' גז/מק/16-22
מרכזגזר, בית חשמונאיערר על החלטת ועדה מקומית בתוכנית שבסמכותהלו/ 06/ 462/ 4תכנית שינוי מתאר
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 07/ 159/ 4דחיית בקשה לשימוש חורג לגן ארועים
מרכזגזר, גני הדרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 07/ 233/ 4דחיית התנגדות לבניית מועדון קהילתי
מרכזגזרערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 08/ 463/ 4תמ"א 2/4
מרכזגזר, מודיעין-מכבים-רעות, שעלביםתוכניתמח/ 152כביש גישה לקיבוץ שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים.15/01/2004
מרכזגזר, מצפה אפק, נצר סרניתוכניתמח/ 170.14/07/2004
מרכזגזר, זמורה, מזכרת בתיהתוכניתמח/ 192תוכנית מח/ 192
מרכזגזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
מרכזגזר, רמלהתוכניתמח/ 223מחלפון ביאליק דרך מס' 40 רח' ביאליק דוד רזיאל13/09/2005
מרכזגזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
מרכזגזר, זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, גדרה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 26כביש מספר 12- צומת בילו -גדרה20/11/1975
מרכזגזר, נעןתוכניתמח/ 265תוכנית שינוי יעוד להקמת מאגר קולחין קיבוץ נען.05/01/2012
מרכזגזר, מודיעין-מכבים-רעות, מצפה אפק, נס ציונה, רמלהתוכניתמח/ 273מסילת ברזל ראשונים ענבה
מרכזגזר, חבל מודיעיןתוכניתמח/ 286הרחבת מחצבת "נשר" רמלה
מרכזגזר, שעלביםתוכניתמח/ 60שעלבים03/07/1988
מרכזגזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
מרכזגזר, זמורה, שורקות, ברנר, מזכרת בתיה, קרית עקרוןתוכניתמח/ 99כביש מס' 411 קטע משמר דוד.13/03/2003
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 378/ 1תכנית פיתוח נחל גזר.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 427הסדרת נחל גזר מתחם רג"ם 3000.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 470התכנית עברה למח/ 259 מאגר גזר
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 497ק.שעלבים שפכי הקבוץ למט"ש איילון, שכונת הבנים.
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 508תחנת שאיבה נשר.
מרכזגזר, חלדה, כרמי יוסף, משמר דודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530תכנית ביוב לגוש כרמי יוסף, חולדה, משמר דוד.
מרכזגזר, נעןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 530/ אהולכת ביוב מישובי המועצה אל מט"ש איילון - קטע נען.
מרכזגזר, מצפה אפק, באר יעקב, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 535רשת אסוף שפכים, נצר סירני באר יעקב.
מרכזגזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 576תחנת שאיבת לביוב נוף איילון
מרכזגזר, נצר סרניתוכניתממ/ 884נצר סרני27/04/1972
מרכזגזרבקשה ועדה מקומיתמר/ גז/ רשגז/ 2004/ 1גז טבעי - גזר